Wikipedia:Sletningsforslag/En stor mellemfinger til den nye skolereform

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jump to navigation Jump to search

En stor mellemfinger til den nye skolereform er et gruppe på Facebook. Hører den også hjemme på Wikipedia? --Pugilist (diskussion) 13. jun 2017, 08:25 (CEST)

 • Symbol delete vote.svg Slet Ikke notabel som encyklopædisk emne. facebookopslag og blogposts er ikke seriøse kilder der godtgør notabilitet.Maunus (diskussion) 13. jun 2017, 08:39 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold Der er intet, der tyder på at foreningen ikke opfylder kriterierne for foreninger. Der er ikke som Maunus skriver tale om et facebook-opslag, men om en forening, der kommunikerer på Facebook. --Madglad (diskussion) 13. jun 2017, 08:52 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Kilderne til foreningen er facebook opslag - man kan ikke skrive en encyklopædisk artikel hvor de eneste kilder er facebook opslag. Det er en facebook gruppe, ikke en egentlig forening. Denne facebook gruppe har ikke opnået noget notabelt og antallet af medlemmer i en facebookgruppe kan ikke sidestilles med medlemmer i en kontingentbetalende forening. Iøvrigt er det simpelthen tåbeligt at antage at alle foreninger med mere end 830 medlemmer per definition er notable. Vi skla have ændet notabilitetspolitikken her så notabilitet kun følger eksistensen af seriøse uafhængige kilder.Maunus (diskussion) 13. jun 2017, 08:56 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Der udover er der intet der tyder åp at det rent faktisk er en forening. Det var en gruppe der var aktiv i forbindelse med en bestemt demonstration - det lader slet ikke til at gruppen har eksisteret siden da.Maunus (diskussion) 13. jun 2017, 09:00 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Der er intet i grundlovens §78, der antyder at dette ikke skulle være en forening. Mht. til dårlige kilder er der vist ikke præcedens for at slette af den grund. Men der er andre kilder end Facebook, dog uden tvivl noget der kunne arbejdes med. Om foreningen er nedlagt har ingen betydning. I så fald skal der bare omskrives til datid. --Madglad (diskussion) 13. jun 2017, 09:08 (CEST)
Hvad er kilderne der antyder at dette er en forening i nogen som helst forstand? Hvor kan man se at den har en foreningsstruktur overhovedet? mener du seriøst at facebookgrupper der organiserer demonstrationer og derefter forsvinder er notable emner der hører hjemme i en encyklopædi? Artiklen burde aldrig være oprettet da den er et klart brud på WP:IKKE.Maunus (diskussion) 13. jun 2017, 09:18 (CEST)
Her kunne det være rart, hvis vi havde en en god artikel Forening at henvise til. DDO har "sammenslutning af personer, institutioner, lande el.lign. hvis formål er at beskytte eller fremme fælles interesser". Dette er fint opfyldt. I øvrigt strider artiklens oplysninger mod hvad du skrev ovenfor "en gruppe der var aktiv i forbindelse med en bestemt demonstration". --Madglad (diskussion) 13. jun 2017, 09:26 (CEST)
Under din definition er alle facebookgrupper med mere end 830 medlemmer notable. Det er jo absurd.Maunus (diskussion) 13. jun 2017, 09:48 (CEST)
Maunus, hvis du havde brugt noget mere tid på at læse artiklen, gennemgå elevinitiativets facebookside samt orientere dig i nogle af de artikler, der er skrevet vedrørende dette emne, end du har brugt på at skrive dine indlæg, der set gennem mine briller mest minder om tilfældige "skud fra hoften", så ville du for det første vide, at der ikke har været tale en blot én demonstration, men om ca. 5 demonstrationer (indtil videre), og at elevinitiativet (foreningen om vi vil) træffer sine beslutninger, dels via de møder, som gruppens kernemedlemmer holder (jeg ved ikke noget om, hvor ofte det sker), og dels kan man læse om på gruppens facebookside, at de også har organiseret et (eller flere) stormøder til at arbejde med deres videre aktiviteter - så på den led, er de jo ikke så specielt meget forskellig fra andre "foreninger" selv om de altså i grunden er en græsrodsbevægelse og ikke har nogen nedskrevne vedtægter (os bekendt). Ole Ryhl Olsson (diskussion) 13. jun 2017, 16:58 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - enig med Maunus. Samme argumentation. Rmir2 (diskussion) 13. jun 2017, 09:25 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - "Foreninger" kan være så meget, og der er ikke en autoritativ definition af en "forening". Om vore kriterier helt tager højde for dette, er nok tvivlsomt. Hvorom alting er, så er sammenslutningen på Facebook ikke karakteriseret ved, hvad der ofte forstås ved en forening: Nemlig en organisation, der har en eller anden form for konstitution i form af nogle vedtægter, en ledelse/bestyrelse, formalisering af medlemskab m.v. En Facebook-gruppe, som man kan "synes godt om"/"like" er noget anderledes end den traditionelle forening. Jeg udelukker ikke, at en FB-gruppe generelt kan opnå så megen omtale, at den af den grund er notabel, men lever gruppen sit eget liv på FB, så mener jeg ikke kriterierne er opfyldt. Den konkrete FB-gruppe ses ikke at være omtalt udenfor FB, ligesom den heller ikke ser særlig aktiv ud. Det sidste halve år har det vist mest drejet sig om at sælge et restlager af nogle t-shirts. --Pugilist (diskussion) 13. jun 2017, 09:48 (CEST)
Symbol comment vote.svg Kommentar nemlig, det er omtalen i pålidelige tredieparts kilder der skaber notabilitet. Ikke hvor mange mennesker der har klikket sig ind på den på facebook.Maunus (diskussion) 13. jun 2017, 09:51 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet Symbol keep vote.svg Behold - Jeg er egentlig mest stemt for behold, men som flere har påpeget herover er der ikke belæg for at kalde gruppen en forening. Jeg er bevidst om, at man i nutiden organiserer sig anderledes end man gjorde indtil for få år siden, men argumentet om at en organisation har vedtægter og struktur, mens en facebookgruppe er noget man kan klikke "like" på, er svært at komme udenom. Hvis der kan findes belæg for at der er tale om en forening, så er min stemme helt klart "behold", men et sådant belæg har jeg ikke selv været i stand til at finde, så derfor slet. Desværre. --Medic (Lindblad) (diskussion) 13. jun 2017, 10:17 (CEST)
Jeg synes egentlig, det er at gribe sagen helt forkert an, hvis vi vedbliver med at anskue dette som "en facebookgruppe". Jeg kender ikke bevægelsen indefra, men alt hvad jeg har set, læst, hørt og oplevet om gruppen, eller "elevinitiativet" som den kaldes i indtil flere artikler, tyder på at dette er en aktivistisk gruppe (eller som man kan læse et sted "vigtigheden af at være på gaden og lave progressiv aktivisme"), og for dem tror jeg afgjort, at likes på Facebook betyder nul og niks, det er den konkrete sag, det drejer sig om, der er vigtig, og Facebook skal vist ene og alene ses som en offentlig informationskanal, der skal forstås sideløbende med deres interne kommunikation (hvad den nu end går ud på), møder/aktioner, løbesedler og pæn omtale i andre medier (på venstrefløjen). Når vi ikke rigtig finder så meget om gruppen på nettet i år (og ikke at deres omtale her i år er væsentlig for forståelsen af deres 'notabilitet', da deres virke allerede havde strakt sig over 1½ år forud for indeværende år), kan den jo skyldes dels, at de er blevet mindre aktive, men det kunne også skyldes, at mediet Modkraft lukkede i begyndelsen af året, og derved er sikkert mange sammenslutninger/foreninger blevet berøvet deres mest oplagte medie for omtale. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 13. jun 2017, 17:17 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold/Symbol merge vote.svg Sammenskriv - Hvis informationen ikke kan stå alene i en artikel, kan den så ikke flettes ind i en artikel om Skolereformen i stedet. mvh Tøndemageren (diskussion) 13. jun 2017, 10:36 (CEST)

[redigeringskonflikt]  10:17 (CEST)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Enig med Maunus & Pugilist. Der er igen tvivl om at kampen mod skolereformen er/var notabel. Men en facebookside, der mobiliserer til kampen, betragter jeg som det der i gamle dage var et flyveblad/løbeseddel, altså mobilisering til kampen. Enkelte materialer til mobilisering til kampen har ikke selvstændig notabilitet mens kampen har. At nogen "liker" facebooksiden svarer til at nogen i gamle dage kunne lide et flyveblad/løbeseddel, det har ikke notabilitet. Kun ganske få "flyveblade/løbeseddeller" har selvstændig notabilitet som f.ex. OPROP!, som var notabel pga. det var formuleret på et gebrokkent dansk og indgik i en afgørende hendelse i dansk historie! mvh Per (PerV) (diskussion) 13. jun 2017, 10:50 (CEST)

PS: Sammenskriv gerne! mvh Per (PerV) (diskussion) 13. jun 2017, 10:50 (CEST)

 • Symbol keep vote.svg Behold En stor mellemfinger til den nye skolereform er en initiativgruppe og et aktionsfællesskab (altså en græsrodsbevægelse), som det også står i artiklen!!! Initiativgruppen eksisterer endnu, og holdt senest såvel demonstration og stormøde i november, og de laver stadig opslag på deres facebookside, så selvom det ser ud til at være lidt længere mellem opslagene nu end i begyndelsen, så har gruppen efterhånden eksisteret i henved 2 år.
En stor mellemfinger til den nye skolereform har gennemført (mindst) 4 demonstrationer, en gadefest, et par skolebesættelser, en aktionsdag foran Undervisningsministeriet, en oplysningtour rundt i landet, samt et antal happenings, der ikke nødvendigvis er omtalt på deres facebookside, foruden at de har deltaget i andre (autonome) gruppers arrangemeter - så det er jo et helt, helt forkert argument at fremstille gruppen som blot en facebookside uden udadvendt aktivitet.
Der er visse opdateringer til artiklen, som jeg ikke lige har nået at få redigeret ind i den, men gruppen blev sidste år optaget/nævnt i et "katalog" over aktivistgrupper på den (autonome) venstrefløj, så det er ikke kun internt, at de er blevet bemærket. Så i forhold til at beholde eller alternativt slette artiklen fra Wikipedia, ser jeg ingen reel begrundelse for at gå videre med et sletningsforslag. Selvom gruppen pludselig skulle melde ud i overmorgen, at de nedelagde sig selv, så har de dog stadig i de forløbne 2 år været en (vigtig) aktør på den aktivistiske skolepolitiske (venstre)fløj, hvorfor beskrivelsen af gruppen selvfølgelig, ud fra mit synspunkt, også skal blive stående som et leksikalt opslag også efter en eventuel nærtstående eller fjern fremtidig opløsning.
Vil de, der er kommet til at tale for en sletning af artiklen her ærligt mene, at vi bare skal slette alle artikler om græsrodsbevægelser, der er kommet til i nyere tid, altså i tiden efter at det var almindeligt at man udgav blade/tidsskrifter, som kunne distribueres, blot ud fra den begrundelse, at gruppernes kommunikation foregår via Facebook? - Så må jeg altså sige, vågn op, i vore dage foregår græsrodskommunikation altså via de forskellige elektroniske medier. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 13. jun 2017, 11:09 (CEST)
Ja, den sags grupper skal naturligvis slettes indtil de er blevet genstand for dækning i pålidelige trediehåndskilder. Det er ikke wikipedias funktion at promovere den slags grupper, uanset hvor mange følgere de har på facebook - de er først notable når andre end medlemmerne selv har lagt mærke til dem og beskrevet deres eksistens. Maunus (diskussion) 13. jun 2017, 11:13 (CEST) Thumbup.svg mvh Per (PerV) (diskussion) 13. jun 2017, 11:22 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar På spørgsmålet om kilderne til gruppen, der er det også forkert, hvis man fremstiller det som, at selve facebookgruppen er den eneste kilde til dens eksistens og aktivitet. Foruden facebookgruppen omtales initiavtivgruppen også på andre hjemmesider, i diverse avis- og bladartikler, samt i det katalog, som jeg nævnte i mit forrige indlæg (jeg husker ikke lige i hovedet titlen på dette 'katalog' over den aktivistiske venstrefløj, men jeg går gerne hjem og finder det frem, og det er selvfølgelig en mangel fra min side, at jeg ikke allerede sidste år indarbejdede denne information i artiklen). Ole Ryhl Olsson (diskussion) 13. jun 2017, 11:18 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Og enig med Madgald i, at der er intet, der tyder på at gruppen(foreningen) ikke opfylder kriterierne for foreninger.
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Det er ikke nok at "intet tyder på at gruppen(foreningen) ikke opfylder kriterierne for foreninger", derimod skal det i det mindste antydes, hvis ikke bevises: "at gruppen(foreningen) opfylder kriterierne for foreninger". Og der er aldeles ingen bevis for at denne facebookside er andet end hvad der tidligere var en løbesedel, altså ikke notabel! mvh Per (PerV) (diskussion) 13. jun 2017, 11:31 (CEST) Thumbup.svg Rmir2 (diskussion) 13. jun 2017, 11:53 (CEST)
Nemlig bevisbyrden er på dne der vil kalde en facebooguppe for en notabel forening, og den er simpelthen ikke løftet. Alene det at bruge facebook som kilde burde forbydes.Maunus (diskussion) 13. jun 2017, 11:39 (CEST) Thumbup.svg mvh Per (PerV) (diskussion) 13. jun 2017, 11:41 (CEST)
Forbud? Klart nej. Dem har vi i forvejen for mange af. Vi skal ikke lave regler, vi skal finde konsensus. Almindelig konsensus er, at Facebook ikke er nok, men Facebook kan (i stigende grad med den aktuelle samfundsudvikling) godt anvendes som reference, blot det ikke står alene. Som artiklen står nu er der nogen omtale i uafhængige medier, men på den tynde side. Jeg ville hilse det velkomment hvis nogen kunne finde vægtig og/eller lødig dokumentation jf. Oleryhlolssons indlæg herover. Jeg ligger stadig på slet-siden i denne debat, men yderligere dokumentation kunne ændre på den opfattelse. --Medic (Lindblad) (diskussion) 13. jun 2017, 12:17 (CEST)

Symbol comment vote.svg Kommentar Der er blevet spurgt til og kommenteret på spørgsmålet om (tredjehånds) kilder til En stor mellemfinger til den nye skolereform og foruden det "katalog" (som jeg ikke lige kan huske den rette titel på) over initiativgruppper, bevægelser, grupperinger foreninger m.v. på den aktivistiske venstrefløj, som jeg mener blev trykt i 1. oplag i april 2016 (jeg skal nok vende tilbage med en mere præcis beskrivelse, når jeg har fået fundet "kataloget" frem), så kan jeg umiddelbart finde frem til følgende artikler fra magasiner, aviser, tidsskrifter, kataloger, TV og radio, webaviser, blogs og lignende - jeg påstår ikke, at oversigten er 100% udtømmende:

Og også i udlandet er gruppens aktiviteter blevet bemærket og omtalt:

Og derudover er der forskellige omtaler eller lignende af En stor mellemfinger til den nye skolereform på et antal hjemmesider eller andre sider på nettet, der ikke lige er gruppens egen Facobook-konto:

- og foruden de aktiviteter, jeg har nævnt i tidligere indlæg, så holdt gruppen ifølge eget udsagn tale ved denne 1. maj demonstration, hvilket dog ikke er blevet anført i selve indbydelsen til begivenheden. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 13. jun 2017, 16:06 (CEST)

Aaarh, her var talen fra 1. maj demonstrationen (Modkraft, 2. maj 2016: Tale: Skolereformen er et produkt af kapitalisme)

Symbol comment vote.svg Kommentar Nu da jeg gennemlæser artiklen endnu engang kan jeg godt se, at den måske på et punkt, er formuleret en anelse misvisende, og det beklager jeg, hvis denne delvis misvisende formulering har været årsag til nogles misopfattelse af gruppens virke og formål.
I indledningen kan jeg godt se, at der vel egentlig mangler et "tildels", således at indledningen retteligt bør lyde: En stor mellemfinger til den nye skolereform er et tildels facebookfunderet aktivistisk elevinitiativ og aktionsfællesskab for skoleelever i Danmark. Jeg har foretaget denne rettelse i selve artiklen, så det bliver mere tydeligt. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 13. jun 2017, 17:55 (CEST)

 • Symbol comment vote.svg Kommentar Jeg er mere positivt indstillet på at beholde artiklen ved at den er blevet dækket af DR, MX og Ekstra Bladet, men de kilder var ikke en del af artiklen da den blev sat til sletning. Det er klart at folk får et andet billede hvis artiklen ikke selv påviser sin notabilitet. Mvh. InsaneHacker 🕊️ (💬) 13. jun 2017, 17:58 (CEST)
Tja, du kan selvfølgelig have en pointe der. Nu er de enkelte referencer/henvisninger jo primært udvalgt ud fra, hvilke der bedst fortalte om gruppen, dens historie, organisering, formål og aktioner, og der er måske så blevet en 'slagside' over mod én type kilder, fremfor de mere brede almene medier, som den større del af offentligheden vil have en større tilbøjelighed til at komme i kontakt med og referere i forhold til, end de indtil nu i artiklen præsenterede kilder - jeg kan godt se (og har vel egentlig kunne se det i det sidste års tid), at der på det felt er "plads til forbedring". Ole Ryhl Olsson (diskussion) 13. jun 2017, 18:24 (CEST)
Tak til InsaneHacker for din kommentar. Jeg har nu brugt en del tid og kræfter på artiklen, og mener at den nu fuldt ud lever op til notabilitet, både hvad angår artiklens beskrivelse af gruppen, og også hvad angår at dokumentere dette med et varieret udvalg af notable kilder spændende over et tidrum af en længde, der godtgør, at der er tale om mere end blot en "enkeltbegivenheds-døgnflue". Ole Ryhl Olsson (diskussion) 24. jul 2017, 08:39 (CEST)

I lyset af ovenstående vil jeg foreslå, at vi suspenderer denne debat en uges tid eller to, således at artiklen kan opdateres og det præsenterede materiale indskrives i den. Afhængig af hvordan artiklen ser ud til den tid vil en debat om sletning eller ej kunne føres på et mere fornuftigt grundlag. --Medic (Lindblad) (diskussion) 13. jun 2017, 18:31 (CEST)

Lyder ikke som noget dumt forslag, og jeg vil da gerne påtage mig at gøre noget af denne skriveindsats. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 13. jun 2017, 18:38 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Ser gerne der var langt højere krav til notabilitet for facebook grupper, fordi det er så nemt at oprettet dem og de går fra at være virale den ene dag til at være betydningsløse den næste dag. Mere holdbarhed og robusthed. - Savfisk (diskussion) 13. jun 2017, 18:49 (CEST)
Det med at gå fra viral til betydningsløs på kort tid kan nu bruges som beskrivelse af rigtig meget andet end "facebookgrupper" - hvem husker (ikke ?) Borgerligt Centrum, der var "virale" i vel omkring 5 måneder, og derefter gled ud i glemslen. En stor mellemfinger til den nye skolereform har trods alt været "virale" i ca. 1½, så selvom de måske nok tager en 'slapper' lide pt., så synes jeg nu så afgjort, de er berettigede til deres omtale. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 13. jun 2017, 18:57 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet Samme argumentation som tidligere, slet ikke nok notabilitet. Facebookgrupper kan blive oprettet fra den ene dag til den anden, og siden her har trods alt "kun" knap 3000 likes, de fleste af disse er nok bare folk der har tilsluttet sig i protest, men som ikke er aktive. Ser man på gruppens opslag er der jo kun meget få interaktioner per opslag. Mener slet ikke dette hører hjemme på Wikipedia, men som tidligere også skriver kunne man lave et afsnit om protester under andre artikler om skolereformen. --Chrras (diskussion) 13. jun 2017, 20:14 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Det er for så vidt ikke et spørgsmål om denne bevægelse, men et spørgsmål om at vi lever i 2017, ikke 1917. Når folk i 2017 samles om at påvirke samfundet sker det ikke længere ved at holde møder i forsamlingshuset og vælge delegerede til en kongres på et missionshotel i Nyborg. Kommunikation foregår anderledes i 2017. At mange ikke kan lide Facebook, skal ikke påvirke spørgsmålet om "notabilitet". --Madglad (diskussion) 18. jun 2017, 05:53 (CEST)
Vi kan genoprette artiklen hvis "bevægelsen" rent faktisk ender med at forandre samfundet. Så er der formentlig også flere og bedre kilder vi kan bruge.Maunus (diskussion) 18. jun 2017, 09:57 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar/Symbol question green.svg Spørgsmål - Kunne man med fordel holde pause i denne diskussion, og tage en generel diskussion om Facebook-gruppers notabilitet - altså ikke om de notable, men hvad der skal til? mvh Tøndemageren (diskussion) 18. jun 2017, 08:55 (CEST)

Symbol comment vote.svg Kommentar @Tøndemageren: Ja, det kunne man sikkert med fordel. Det er hverken første eller sidste gang spørgsmålet dukker op. Til Maunus, vi har masser af bevægelser, der søger at påvirke samfundet, hvordan vil du gøre deres resultater op? --Madglad (diskussion) 18. jun 2017, 10:27 (CEST)

Når nogen der ikke er med i bevægelsen men har forstand på bevægelsen skriver om dem i udgivne tekster. Så refererer vi teksterne. Det er sådan wikipedia virker. Og encyklopædier iøvrigt. Maunus (diskussion) 18. jun 2017, 10:35 (CEST)
Det har pressen og et fagblad så gjort. --Madglad (diskussion) 18. jun 2017, 10:47 (CEST)
Jeg er enig med Maunus, og lad mig tilføje: internettet eksploderer i information. Det betyder, at vi skal være kritiske om notabiliteten af det, vi omtaler, ellers drukner vi i omtale af internetsider, og det kan efter min mening ikke være formålet med wikipedia. Rmir2 (diskussion) 18. jun 2017, 11:28 (CEST)
Jeg har netop ændret min stemme til behold, i håbet om at artiklen kan bevares og forbedres. Som anført i debatten er der god sandsynlighed for, at der er tilstrækkeligt kildemateriale tilgængeligt til at notabiliteten kan godtgøres, og derfor fortjener artiklen en chance. --Medic (Lindblad) (diskussion) 18. jun 2017, 22:42 (CEST)
Forventede optimistisk, at jeg indenfor en uge (7 dage) kunne have en ny fuldt ud kildebelagt og yderst notabel version af artiklen klar, men kan nu se, at det vil tage i hvert fald 9-10 dage, at nå i nål, da kildematerialet faktisk viste sig mere omfangsrigt og nuanceret, end jeg lige som udgangspunkt havde forventet. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 20. jun 2017, 13:30 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Uventede problemer i forbindelse med pakning til ferie tog al min tid i flere dage, hvorfor jeg ikke kunne hellige mig arbejdet med at færdiggøre en ny, forbedret og endnu bedre kildebelagt udgave af artiklen. Da jeg kun har periodisk/sporadisk adgang til internettet opdaterer jeg artiklen med det arbejde jeg pt. har nået at færdiggøre, vel vidende, at der stadig mangler rigtig mange kildehenvisninger, og vel vidende, at en del af de nye afsnit, jeg har antydet med en overskrift, endnu ikke har noget indhold. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 26. jun 2017, 08:48 (CEST)
 • Nyd ferien Face-smile.svg Men det går da fremad. Som jeg ser debatten, er der et behov for en snak om hvordan vi håndterer bevægelser. Jeg spekulerer på om denne bevægelse havde været mere "notabel" (som det åbenbart skal hedde på W-jargon), hvis den havde registret et domæne, oprettet et websted og en forening man kunne melde sig ind i? Er det en mere "notabel" måde at være en bevægelse på end at organisere ting på Facebook. Er det formen eller indholdet, der tæller? --Madglad (diskussion) 26. jun 2017, 10:56 (CEST)
Notabilitet= eksistens af et rimeligt signifikante kilder der er uafhængige af selve emnet/bevægelsen/personen.Maunus (diskussion) 26. jun 2017, 18:36 (CEST)
...{{kilde mangler}} Bedre: "Kendt og indflydelsesrig person" (kilde: DDO's opslag notabilitet). Wikpedia skal ikke omdefinere ord.
Men jeg antager at DR, Berlingske og Ekstrabladet er uafhængige af bevægelsen. --Madglad (diskussion) 26. jun 2017, 19:57 (CEST)
Ja, hvis der er signifikant dækning i de medier kan man lave en artikel baseret på artiklerne. Det mener jeg ikke er tilfældet, selvom nogen af deres arrangementer har fået en smule dækning.Maunus (diskussion) 26. jun 2017, 20:09 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet Ikke notabel. Selvom der er en del kilder, er de yderst diskutabelt. Mangler henvisninger til renommerede kilder. Holder med Maunus.  •   Rodejong   💬 ✉️ 2. jul 2017, 09:11 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Nok et grænsetilfælde; men projektet er klart andet og (i hvert fald lidt) mere end blot en Facebook-gruppe, og selvom der ikke er tale om en traditionel forening, bør også mere løst organiserede initiativer kunne blive omtalt på Wikipedia, hvis de opnår tilstrækkeligt omfang. Humlen ligger i, hvad "tilstrækkeligt omfang" er; men en ordret søgning på Infomedia afslører i hvert fald 40 omtaler - de fleste af dem på netbaserede medier, men ingen af dem er Facebook. Dertil kan jeg forestille mig at gruppens aktiviteter også er omtalt en række steder, der ikke direkte citerer det omstændelige navn. Da der samtidig af en aktiv bruger er gjort meget for at udvide og forbedre artiklen, siden sletteforslaget blev fremsat, synes jeg, at det samlet set giver "behold" den tungeste vægtskål. Økonom (diskussion) 5. jul 2017, 19:40 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Alt for lidt notabel. Facebookgruppen har kun 61 likes, hvilket er alt for lidt til en Wikipedia-side. Desuden har jeg det på fornemmelsen om, at artiklen er selvbiografi. --  Doofenschmirtz   (Diskussion) 6. jul 2017, 11:02 (CEST)
OPDATERING: Citat fra Oleryhlolsson: "Ikke korrekt - jeg er 53 år gammel og har ikke den fjerneste forbindelse med eleverne fra "En stor mellemfinger til den nye skolereform"". Dette betyder, at det alligevel ikke er selvbiografi. Undskyld. Mvh.   Doofenschmirtz   (Diskussion) 6. jul 2017, 11:10 (CEST)
Øh, og så vil jeg også lige gøre opmærksom på, at du vist er inde på den forkerte Facebookside. Den side, der har 61 likes er en side udelukkende oprettet for én enkelt begivenhed. Den officielle Facebookside for En stor mellemfinger til den nye skolereform har seneste jeg så efter 2886 likes - om dette tal er relevant i nogen væsentlig sammenhæng, skal jeg dog ikke kunne udtale mig præcist om. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 6. jul 2017, 11:18 (CEST)
Jeg mener stadig at der ikke er grund for at beholde artiklen. En side på Facebook er ikke notabel. Hvis jeg meldte mig ind for bare at kigge engang, vil det ikke sige at jeg er enig i hvad der er skrevet om det. Et antal likes siger heller ikke så meget.  •   Rodejong   💬 ✉️ 6. jul 2017, 13:01 (CEST)
 • Ole Ryhl er her igen igen i gang med at skrive om hans store kærlighed for skoleaktivisme, som han i øvrigt er meget aktiv i. Så tæt-på er helt korrekt. Hilsen Stefan Larsen, Frb. --212.27.19.165 6. jul 2017, 13:10 (CEST)
Så fodboldfans må ikke skrive om fodbold, jernbanetosser må ikke skrive om jernbaner? Det er en misforståelse af hvad der ligger i {{tætpå}} - man må gerne skrive om sine interesser, men ikke om sit firma. --Madglad (diskussion) 6. jul 2017, 13:14 (CEST)
Og historikere og historieinteresserede skal afholde sig fra at skrive om historie?! LOL Ole Ryhl Olsson (diskussion) 7. jul 2017, 19:33 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er ikke tilstrækkelig opbakning til at slette artiklen, hvorfor den beholdes.
- Sarrus (db) d. 12. aug 2017, 13:29 (CEST)