Wikipedia:Sletningsforslag/Indhentelse af tilbud

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jump to navigation Jump to search

Artiklen Indhentelse af tilbud oprettet 2016-11-19 Bruger:Khalamdk som Request for qouotation, som i forbindelse med oprettelse af en promoverende, nu slettet artikel om et dansk firma (salop.dk) som angiveligt tilbød tjenesteydelser i forbindelse med dette.

Som udgangspunkt mener jeg at artikler, der er oprettet som led i promoveringen af et firma og/eller en person, skal hurtigslettes sammen med promoveringerne. Der er ingen grund til at man skal smide, hvad man har i hænderne for at skrive om et emne, som en tredjeperson har valgt for en, bare fordi "emnet er 'notabelt'". Hvis man ikke vil hurtigslette er det stadig hurtigere at skrive et sletningsforslag end at skrive en artikel.

Artiklen her har taget udgangspunkt i et begreb, request for quotation, fra angelsaksisk ret (Common law, eller bedre en:Common law), hvorimod jeg vil antage at de danske love på området bygger på kontinentaleuropæisk ret (Civilret (retssystem), eller bedre en:Civil law (legal system)). Det tilsvarende danske er gættevis underhåndsbud, se fx http://udbudsportalen.dk/udbudsguiden/ret-regler/tilbudsloven/ og https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113858 - og vær opmærksom på at andre tilbudsformer dækkes i artiklerne Licitation og Aftaleloven.

Vi kan ikke have en urigtig artikel stående om noget jura, hvor ingen har lysten og kompetencen til at skrive om emnet.

Dette har jeg allerede anført på Diskussion:Indhentelse af tilbud 2016-12-20. Ping Masz. --Madglad (diskussion) 23. apr 2017, 18:30 (CEST)

  • Symbol delete vote.svg Slet Som sagt: Vi kan ikke have en urigtig artikel stående om noget jura, hvor ingen har lysten og kompetencen til at skrive om emnet. --Madglad (diskussion) 23. apr 2017, 18:30 (CEST)
  • Symbol neutral vote.svg Neutral: At ingen gider udvide den, mener jeg ikke er en god begrundelse, for samme er gældende med de (ti)tusinder af stubs, vi har rundt omkring. Til dit andet argument om, at artikler, der er startet som led i en promovering bør hurtigslettes, kan jeg sige, at jeg ikke er enig. Hvis noget ikke længere promoverer firmaet, så er det ikke reklame længere. Er det ikke reklame, er hurtigsletkriteriet ikke længere opfyldt. Så kan man så tage det op her, og det er fint, synes jeg. Jeg forholder mig dog neutral, for jeg har absolut ingen interesse i det her felt, ligesom jeg heller ikke har kendskab til emnet, så jeg kan ikke udtale mig om det er sandt eller falsk, hvorfor jeg hellere må lade bedrevidende/mere engagerede afgøre sagen. Jeg synes bare ikke, at de argumenter bør anvendes som begrundelse. --Masz (diskussion) 23. apr 2017, 21:18 (CEST)
Symbol question green.svg Spørgsmål til Masz: Hvordan forholder du dig til hovedargumentet: "Vi kan ikke have en urigtig artikel stående om noget jura, hvor ingen har lysten og kompetencen til at skrive om emnet"? --Madglad (diskussion) 23. apr 2017, 21:25 (CEST)
For at splitte argumentet op i to dele for overskueligheds skyld: Om at juraartiklen skulle være urigtig: Det er så der, jeg siger, at jeg ikke kan udtale mig om det, fordi jeg pga. manglende kendskab til emnet ikke kan vide, om den er urigtig eller rigtig. Om at den bør slettes, fordi ingen har lysten og kompetencen til at skrive om den: At ingen gider skrive om artiklen mener jeg ikke er en begrundelse, idet jeg henviser til de (ti)tusinder af stubs, som får lov til at leve, men som ingen har lyst til eller kompetencen til at skrive om, så det argument køber jeg ikke. Hvis dit argument om, at artiklen er urigtig, holder vand, så synes jeg, den bør slettes, men pga. manglende kendskab til emnet kan jeg ikke selv vurdere, om det er sandt, at artiklen er usand. = Jeg er neutral. --Masz (diskussion) 23. apr 2017, 21:39 (CEST)
  • Symbol delete vote.svg Slet - Artiklen omhandler tilsyneladende de mange forskellige tjenester på nettet, hvor forbrugere eller mindre virksomheder, kan indhente forskellige tilbud fra håndværkere m.v. Emnet er for så vidt notabelt nok, og det burde være muligt ats få en lille encyklopædisk artikel ud af det. Artiklens overskrift er imidlertid misvisende, og artiklen er efter en barbering blevet i bedste fald intetsigende, i værste fald direkte forkert eller misledende. Definitionen af begrebet "indhentelse af tilbud" er indlysende forkert. Da artiklen har stået i en længere periode med disse probemer, støtter jeg en sletning, hvis ikke den rettes op eller helt omskrives. --Pugilist (diskussion) 23. apr 2017, 22:26 (CEST)
  • Symbol delete vote.svg Slet - I betragtning af den ikke overvældende bemanding p.t og det for mange lidt utilgængelige område virker det usandsynligt, at den vil blive rettet op inden for en overskuelig tid.--Økonom (diskussion) 28. apr 2017, 20:08 (CEST)
  • Symbol delete vote.svg Slet - ikke notabel. Rmir2 (diskussion) 29. apr 2017, 06:55 (CEST)
  • Symbol neutral vote.svg Neutral - flyt den evt. til Tilbudsloven ret den til. Se evt. [1] Citat: "...Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter...", [2] Citat: "...Licitationsloven blev ophævet pr. 1/9 2001 og erstattet af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren...Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren..." --Glenn (diskussion) 11. maj 2017, 17:11 (CEST)
  • Symbol keep vote.svg Behold - Jeg ser intet reklamerende i artiklen. Til gengæld indeholder den flere relevante og (for mig at se) korrekte oplysninger. Vi er enige om, at artiklen blev født under tvivlsomme omstændigheder, men jeg ser intet, der leder læseren i dén retning. Alt i alt ser det for mig ud til, at en sletning netto vil føre til et tab af oplysninger, og dermed at en sletning ikke er til gavn for Wikipedia. --Medic (Lindblad) (diskussion) 11. maj 2017, 17:21 (CEST)
Er der fx ikke grænser på to eller fire underhåndsbud? Dette ikke uklart af artiklen, og resten er jo bare en løs omgang snik-snak uden kilder. At kalde det væsentlig information er ude i skoven. Ingen har meldt sig til at sætte kilder på artiklen. Formodentligt fordi vi ikke har jurister til stede. --Madglad (diskussion) 11. maj 2017, 19:08 (CEST)
@Medic: - Siden jeg skrev, at artiklens definition var forkert, er teksten rettet. Den oprindelige definition var " Indhentelse af tilbud er en tjeneste, hvor kunder anmoder om tilbud på en bestemt vare eller tjenesteydelse ..." - En sådan definition er indlysende noget vrøvl (det at indhente et tilbud er ikke en "tjeneste"). Artiklen er i dag intetsigende, og vi kunne lige så godt have en artikel "Købe ind i supermarkedet", "Sælge sin bil" eller "Bestille et måltid mad på en restaurant", hvilket alt sammen er forholdsvis komplekse ting, som sagtens kan beskrives som en proces, hvor kunden skal igennem en række overvejelser, forinden resultatet opnås. Skal artiklen være notabel, må den som minimum omhandle det den oprindeligt handlede om: Nemlig de tjenester, der på koordineret vis formidler varer/tjenesteydelser (eksempelvis henttilbud.dk, byggetilbud.dk, colego.dk m.fl.). Som artiklen står i dag, er jeg helt enig i Madglads (ikke helt diplomatiske ..) beskrivelse af, at det er helt ude i skoven at betegne indholdet som væsentlig information. --Pugilist (diskussion) 17. maj 2017, 13:27 (CEST) PS: Det er i øvrigt urigtigt (og det rene vrøvl) at betegne privates indhentelse af tilbud som værende modsvarende det offentliges licitationsudbud. --Pugilist (diskussion) 17. maj 2017, 14:20 (CEST)
@Pugilist: Jeg mener nu stadig, at artikler af denne slags har deres berettigelse. Jeg kan godt forestille mig en læser, der kan finde gavn af den information, artikler som denne indeholder (hvor sparsom den end måtte være i nuværende form), hvorfor jeg fastholder min stemme. Jeg føler dog ikke tilstrækkeligt for artiklen til at jeg kommer til at kværulere voldsomt, i fald udfaldet bliver 'slet'. Jeg takker for den uddybende forklaring, også selv om jeg ikke er enig. Hygge, --Medic (Lindblad) (diskussion) 17. maj 2017, 22:45 (CEST)
Jeg lægger da gerne Bestille et måltid mad på en restaurant op i navnerummet :-) Vi kan godt være enige om, at mange artikler kan have en berettigelse selv om de kan være forholdsvis trivielle, men her er vi altså efter min opfattelse langt fra, hva der med rimelighed kan forlanges af en artikel i en encyklopædi. --Pugilist (diskussion) 17. maj 2017, 22:52 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er overvældende flertal for at slette artiklen. Dette er hermed gjort.
- Sarrus (db) d. 12. aug 2017, 13:38 (CEST)

Jeg skal ikke kvæulere over konklusionen, men blot bemærke, at der vel var konsensus om sletning, og dermed ikke "blot" overvældende flertal. At en enkelt ud af øvrige er imod uelukker ikke konsensus; særlig ikke, når imod-stemmen tilkendegiver at ville respektere beslutningen. --Pugilist (diskussion) 15. aug 2017, 15:42 (CEST)

Al den tid, at du tilsyneladende er enig i, at konklusionen er "slet", er ovenstående en unødvendig strid om ord.
- Sarrus (db) d. 15. aug 2017, 19:49 (CEST)
Det var ikke for at genere dig, at jeg kom med en "unødvendig" bemærkning om forståelsen af konsensusbegrebet. Indholdet af konsensusbegrebet har været ofte drøftet, særlig på disse sider, og det er ikke altid unødvendigt at afklare begreber, uanset at resultatet konkret bliver det samme. Afgørelserne her på siden danner pejlemærke for andre diskussioner. --Pugilist (diskussion) 16. aug 2017, 08:27 (CEST)