Spring til indhold

Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/august 2017/Resultat af Wikipediajournalens abonnentsundersøgelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Wikipediajournalen

Resultat af Wikipediajournalens abonnent-undersøgelse

Af InsaneHacker, 01-08-2017

Den 1. juni udsendte jeg et spørgeskema til alle brugere på listen over abonnenter. Spørgeskemaet indeholdte en række spørgsmål om hvad vores læsere mener om vores artikler og de emner vi dækker. Spørgeskemaet blev besvaret af 24 brugere, hvilket er omtrent 43% af de 55 abonnenter der modtog beskeden. Her er resultaterne af undersøgelsen, samt hvad vi kan lære af dem. Selv om Wikipediajournalen er åben for at alle kan bidrage, kan denne undersøgelse give faste bidragsydere et hint om hvad folk gerne vil læse om.

Spørgsmål 1: Læser du alle artikler i en udgave af Wikipediajournalen?
Svarmuligheder Antal svar

Det er langt de færreste der læser hver eneste artikel i en papiravis, gælder det samme for Wikipediajournalen? Omkring 58% af respondenterne læser alle artikler i hver udgave, hvilket selvfølgelig er dejligt at høre. Dog giver det også god mening at 29% kun læser de artikel der interesserer dem. Artiklerne i en udgave af Wikipediajournalen kan variere vidt i emneområde og længde, så det er helt naturligt at hver eneste artikel ikke kan være for alle. 8% skimmer overskrifterne, så det er vigtigt at nyhedsskribenter følger den omvendte pyramidestruktur (også kaldet nyhedstrekanten) og skriver den mest væsentlige information i overskriften. Se f.eks. Knud Winckelmann og Cgt udnævnt til Tjekbrugere.

Ja 14
Nej, jeg læser kun dem der interesserer mig 7
Nej, jeg skimmer blotoverskrifterne for at få essensen af nyhederne 2
Andet 1
Spørgsmål 2: Læser du nogensinde annoncer for WikiProjekter, begivenheder eller tiltag i Wikipediajournalen (grå boks til højre)?
Svarmuligheder Antal svar Fordelingen af svar er en smule anderledes end med artiklerne, størstedelen af respondenterne læser annoncerne hvis de ser interessante ud, fuldstændigt som man ville forvente med en normal annonce. 4 respondenter læser altid annoncerne (jeg håber dog at det ikke inkluderer den sædvanlige annonce om at bidrage til Wikipediajournalen da den copy-pastes stort set uændret ind i hver udgave). 3 læser ikke annoncerne, enten fordi de ikke har set noget interessant (1 person), eller på grund af andre årsager (2 personer). Den dansksprogede Wikipedia er rimeligt lille, så reklamer for diverse tiltag og begivenheder er højst sandsynligt allerede kendt af de faste skribenter. Hvis du har noget du vil reklamere med må du hjertens gerne tilføje det til annonceboksen, dog bør du huske at vi kun leverer i starten af hver måned, så det giver ikke mening at reklamere for noget der sker d. 28 september i oktoberudgaven.
Ja, jeg læser altid annoncerne 4
Ja, hvis det ser interessant ud 15
Nej, jeg læser ikke annoncerne uanset hvad. 2
Nej, jeg har endnu ikke set en annonce der ser interessant ud. 1
Det kan jeg ikke huske 1
Spørgsmål 3: Hvad er din holding til den semi-faste artikel om artikler der er blevet udnævnt til Lovende, GA og FA?
Svarmuligheder Antal svar Fra tid til anden kompilerer jeg en liste over hvilke artikler der er blevet udnævnt til lovende, gode eller fremragende artikler (se sidste måneds udgave for et eksempel). Selv om det er rimeligt simpelt at finde informationen så tager konfigurationen af tabellerne og de korte beskrivelser af artiklerne alligevel et stykke tid at lave. Derfor er jeg glad for at se at 23 personer kan se noget værdi i oversigten. Jeg regner med at fortsætte indslaget, men i hver anden udgave af Wikipediajournalen i stedet da det giver mig mere tid til at færdiggøre oversigten, og forhåbentligt også giver flere artikler.
Jeg kan godt lide den, den giver en god oversigt over tingene. 14
Jeg kan godt lide den, jeg læser den ikke selv, men jeg kan se brugbarheden for andre brugere. 9
Jeg synes den er unødvendig, man kan selv gå ind på de forskellige "artikler efter dato"-sider og se hvilke sider der er blevet udnævnt. 1
Spørgsmål 4: Hvad synes du om hyppigheden af nye udgaver (1 udgave pr. måned)?
Svarmuligheder Antal svar Som man kan se i arkivet er der ikke altid nyheder værd at rapportere. Selv om journalen nu er blevet udgivet regelmæssigt i over et halvt år er det værd at tænke over om en månedlige udgivelse er for hyppig. Det mener 21 personer dog ikke, 1 person mener sågar at der er nok materiale til en udgivelse hver anden uge. 2 brugere valgte at skrive personlige kommentarer, hvoraf jeg har valgt at fremhæve den ene.

"Der sker vel egentlig for lidt på da-wiki til at retfærdiggøre månedlig udsendelse"

Det er der nok noget om, derfor tog vi også en beslutning i januar om også at dække andre Wikimedia-projekter (dog fortsat med primær fokus på den dansksprogede Wikipedia).

Det er for sjældent. Der er nyheder nok til eks. hver anden uge. 1
Det er passende. 21
Det er for ofte. Hellere en stor udgave hver anden måned end en lille udgave hver måned. 0
Andet 2
Spørgsmål 5&6: Hvilke typer artikler kunne du godt tænke dig at se flere / færre af af i Wikipediajournalen?
Svarmuligheder Antal svar Svarene er opgivet i "Antal svar" som "flere / færre artikler". Hvert punkt har sin egen kommentar.
Nyheder om diskussioner på den dansksprogede Wikipedia 18 / 1 Det mest "lokale" stof, derfor giver det også god mening at stort set alle respondenter gerne vil se flere af disse artikler. Det bliver nok ikke en artikel for hvert indlæg på WP:SDBS, men principelle diskussioner, ændringer af politikker og normer og andre større diskussioner er værd at rapportere om.
Nyheder om brugerudnævnelser (patruljant, administrator, bureaukrat og tjekbruger etc.) 14 / 4 En mere delt mening. Dog ønsker et stort flertal stadigvæk denne type nyheder. Efter "patruljantreformen" er det sværere at blive opmærksom på nye patruljanter. Nye administratorer, tjekbrugere, bureaukrater osv. bliver fortsat rapporteret. Såfremt der er flere udnævnelser på en måned samles disse i én artikel.
Nyheder om væsentlige sanktioner (tag bandlysningen af Haabet eller John Peters som eksempel.) 16 / 1 Da-wiki er en lille Wiki, så bandlysninger og lignende sker sjældent. Såfremt det bliver relevant kan disse rapporteres. Dog bør skribenter undgå at rapportere hver eneste blokering da det kan ende i personfnidder. Ligesom alle andre nyheder skal en sanktion være væsentlig og usædvanlig/sjælden før det er relevant.
Nyheder om andre dansksprogede Wikimedia-projekter (Wikibooks, Wikiquote, Wikisource etc.) 4 / 4 Svaret på dette spørgsmål er interessant taget i betragtning at der er et relativt overlap mellem da-wiki og de andre danske Wikimedia-projekter. Dog er mange af disse projekter små, med 3-4 dedikerede bidragsydere, så der sker måske ikke så meget der er nyhedsværdigt.
Nyheder om den bredere Wikimedia-bevægelse (Wikimedia-fonden, Wikimedia-projekter på andre sprog end dansk etc.) 9 / 5 Som nævnt ovenfor kan denne form for nyheder være med til at modarbejde "agurketid" på den danske Wikipedia. Wikimedia-fondens handlinger er også relevante for da-wiki da de håndterer midlerne og målene for hele Wikimedia-bevægelsen. Vi skal selvfølgeligt ikke rapportere alt der sker på andre projekter, men større begivenheder kan være relevante (se f.eks. Tysk voldgiftsret i konflikt af Dannebrog Spy).
Debatindlæg (se f.eks. "Råd til bedre sletningsdiskussioner" i maj-udgaven 2017) 9 / 4 Debatindlæg kan være en måde at skrive en længere tekst der ikke ville høre hjemme i forum-lignende omgivelser som f.eks. Landsbybrønden, for eksempler på ledere fra vores søsterudgivelse The Signpost, se disse tre artikler. Dog bør det være muligt at kommentere på disse, man kan selvfølgeligt bruge diskussionssiden, men en skabelon der indlejrer diskussionssiden i bunden af artiklen kunne være værd at kigge på.
Guides og vejledning (se f.eks. "Brug skabeloner til at forbedre noteapparatet i dine artikler" i april-udgaven 2017) 14 / 1 Feedback på hidtidige guides har været positive, og med den store opbakning i spørgeskemaet vil disse nok fortsætte. Mange af dem kan med fordel indskrives i Hjælp-navnerummet bagefter.
Faste indslag (f.eks. "Oversigt over nye artikeludnævnelser") 9 / 2 Se spørgsmål 3 for kommentarer.
Undersøgende artikler (f.eks. "Politik og Wikipedia - Analyse af @FTingetWikiEdit" i januar-udgaven 2017) 12 / 1 Der er heldigvis ikke specielt mange skandaler på selve Wikipedia, men vores søsterudgivelse The Signpost har skrevet spændende artikler om blandt andet Wikimedia-fondens udbetalinger til forhenværende bestyrelsesmedlemmer.
Andet N/A Stort set alle "Andet"-svar bestod af folk der ikke ønskede færre af nogen artikler, hvilket selvfølgeligt er dejligt. En respondent skrev følgende:

"I forvejen er det småt med artikler, så der bør ikke være færre af nogle."

Hvis Wikipediajournalens indholdsmængde vokser kan det være at der vil være en anden holdning til hvad der skal/ikke skal inkluderes, det er måske værd at udsende spørgeskemaet igen om et par år og se hvordan svarene er der.

Hvor vigtigt synes du det er at artikelforfattere oplyser om involvering i begivenheder de beskriver (se f.eks. første linje i brødteksten af "Ny Wikipedia-politik om forbud vedtaget" i maj-udgaven 2017.)
Svarmuligheder Antal svar Med henblik på gennemsigtighed ville jeg se hvor vigtigt det er for folk at man skriver en lille notits der gør opmærksom på hvis man selv har deltaget i en diskussion eller et tiltag som man rapporterer om. Det ser ud til at folk foretrækker at blive gjort opmærksomme på det, selv om vi selvfølgeligt bestræber os på neutral dækning (undtagen i debatindlæg).
Overhovedet ikke vigtigt 0
Íkke vigtigt 2
Nogenlunde vigtigt 8
Vigtigt 10
Meget vigtigt 4