Spring til indhold

Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/juli 2017/Resultat af bestyrelsesvalget for Wikimedia-fonden

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Wikipediajournalen

Wikipedianere fra Spanien, Polen og Canada vælges til Wikimedia-fondens bestyrelse

Af InsaneHacker, 14-06-2017
Kandidaternes stemmefordeling

     Støtter      Neutral

     Støtter ikke
María Sefidari (Raystorm)

     2.557      1.997      566

81,88 procents støtte

Dariusz Jemielniak (pundit)

     2.332      2.255      533

81,40 procents støtte

James Heilman (Doc James)

     2.435      2.105      580

80,76 procents støtte

Fra den 1. til den 14. maj var der valg til de 3 "fællesskabs-pladser" i Wikimedia-fondens bestyrelse. Den 20. maj blev resultatet offentliggjort: María Sefidari (Raystorm), Dariusz Jemielniak (pundit) og James Heilman (Doc James) blev valgt med hhv. 81,88, 81,40 og 80,76 procents opbakning. Alle tre har siddet i bestyrelsen før.

Wikimedia-fondens vedtægter dikterer at 3 medlemmer af bestyrelsen skal være valgt af Wikimedia-fællesskabet (altså brugere på Wikipedia og de andre søsterprojekter). Disse 3 bestyrelsesmedlemmer sidder i bestyrelsen i 3 år indtil næste valg (medmindre de bliver fjernet fra bestyrelsen før tid).

Valget foregik gennem SecurePoll hvor stemmeberettigede brugere kunne erklære hvorvidt de støttede, var imod eller var neutrale over for hver persons kandidatur. Ved valgets afslutning udregnede man hvor stor en andel af en persons stemmer der var Støtter, og hvor mange der var Støtter ikke (neutrale stemmer opfattes som "jeg har ingen holdning for eller imod" og tælles derfor ikke med), og kandidaterne med den højeste procentvise støtte vandt. Altså handlede det ikke om at få flest stemmer, men den største procentvise støtte. Dette kan f.eks. ses når man sammenligner Jemielniak og Heilmans stemmefordeling. De fik hhv. 2.332 og 2.435 støtter-stemmer, men Jemielniak endte alligevel foran Heilman da der var flere som tilkendegav at de ikke støttede Heilmans kandidatur, hvilket gav ham en lavere procentvis fordeling. I teorien kunne en bruger med 99 støtter-stemmer og 1 støtter ikke-stemme komme på førstepladsen på trods af det lave stemmetal, da det ville resultere i 99 procents støtte.

María Sefidari er en 34-årig Wikipedianer fra Spanien. Hun har bidraget til de forskellige Wikimedia-projekter i 11 år, hvoraf 10 af dem har været som administrator og bureaukrat på den spanske Wikipedia. Hun var medstifter og næstformand i Wikimedia Spanien og arbejder som universitetslærer. I hendes sidste embedsperiode i Wikimedias bestyrelse var hun næstformand (Vice Chair) for bestyrelsen. Hendes kandidatprofil er tilgængelig her.

Dariusz Jemielniak er en 42-årig Wikipedianer fra Polen. Han har været både forvalter, tjekbruger, administrator, bureaukrat, medlem af ombudsmands-kommissionen og medlem af udvalget der fordeler Wikimedia-legater. Han går meget op i kommunikation mellem bestyrelsen af Wikimedia og de "menige" brugere på de forskellige projekter. Blandt andet var han med til at afskaffe den såkaldte Superprotect-beskyttelse som Wikimedia brugte til at tilsidesætte konsensus på den tyske Wikipedia om at slå MediaViewer fra. Han var også det eneste bestyrelsesmedlem der stemte imod da James Heilman, en af de 3 "folkevalgte" medlemmer, blev fjernet fra bestyrelsen af de andre bestyrelsesmedlemmer. Hans kandidatprofil er tilgængelig her.

James Heilman er en 37-årig læge fra Canada som bidrager til den engelsksprogede Wikipedia hvor han også har været administrator siden 2010. Han arbejder primært med sundhed og medicin-relateret indhold gennem WikiProject Medicine og dennes oversættelses-taskforce. Derudover var han med til at stifte Wikimedia Canada og Wiki Project Med-fonden, en nonprofit der arbejder for at forbedre Wikipedias sundhedsrelaterede indhold. I hans sidste embedsperiode i bestyrelsen arbejdede han for mere gennemsigtighed og demokratisk beslutningstagen i Wikimedia, og var ligesom Jemielniak var han med til at afskaffe SuperProtect-beskyttelse. Han blev fjernet fra bestyrelsen i 2015 efter en flertalsafstemning. De to andre bestyrelsesmedlemmer valgt af fællesskabet, Denny Vrandečić og Dariusz Jamielniak, stemte hhv. for og imod fjernelsen. Heilmans kandidatprofil er tilgængelig her.