Hvidvaskning

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

Hvidvaskning er en eller flere økonomiske transaktioner, der foretages med henblik på at skjule, at en indtægt stammer fra en kriminel handling, f.eks. salg af narkotika, underslæb, mandatsvig, afpresning, tyveri eller røveri. Hvidvaskningen har således til at formål at forandre de illegale, sorte penge til legale, hvide penge, som kan anvendes normalt.

I henhold til hvidvaskningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 389 af 15. april 2011) § 4, stk. 1 defineres "hvidvaskning" således:

Ved hvidvask skal i denne lov forstås

1) uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, 2) uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller 3) forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

Stk.2. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter også dispositioner foretaget af den, der har begået den strafbare lovovertrædelse, som udbyttet hidrører fra.

Ofte finder hvidvaskningen sted via internationale overførsler mellem netværk og/eller enkeltpersoner. Danske banker, advokater, revisorer, ejendomsmæglere m.fl. er forpligtet til at kontrollere kunders identiet og indberette mistænkelige transaktioner til politiet som følge af et EU-direktiv fra 1991, der er implementeret ved Lovbekendtgørelse 2011-04-15 nr. 389 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme som ændret ved lov nr. 155 af 28. februar 2012. Der bruges, særligt efter 11. september 2001, store ressourcer på at bekæmpe hvidvaskning af penge, idet terrororganisationer også anvender sig af metoden. Den Internationale Valutafond skønner, at hvidvaskningen har et omfang, der svarer til mellem 2 og 5 % af verdens BNI.

Økonomi Stub
Denne artikel om økonomi er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.