Naturpark

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

En Naturpark er i Danmark ikke et fast defineret, eller lovfæstet begreb, men bruges i flæng om Nationalparker, større sammenhængende naturområder og egnskarakteristiske landskaber.

Naturfredningskommissionen udsendte i 1967 betænkning , der anbefalede at der blev oprettet naturparker i Danmark. Her i forestillede man sig 25-30 større egnskarakteristiske landskaber, som kombinerede beskyttelsesinteresser og mulighederne for offentlig adgang til naturen.

Man foretog landskabsanalyser hvor man vurderede ud fra tre prioriteter: landskaber af største interesse, landskaber af stor interesse og det åbne land i øvrigt. De kort der blev udarbejdet i forbindelse med analysen blev et anvendt redskab mod planløs bebyggelse og anlægsvirksomhed i landskabet.

I de efterfølgende år blev forskellige områder på lokal eller privat foranledning kaldt naturparker, men der blev ikke vedtaget nogen formel ramme, og hos naturfredningsmyndighederne var man mere interesseret i at at sikre en generel beskyttelse af det åbne land, og så var der også dengang begrænsede økonomiske muligheder.

I 1986 blev der fremsat et forslag til folketingsbeslutning om etablering af danske naturparker. Man iværksatte et naturparkpilotprojekt for Det Midtjyske Søhøjland, og projektgruppens rapport fik stor opbakning lokalt, men fik ikke opbakning hos myndighederne, og senere er focus mere drejet over på nationalparkerne.

IUCN[redigér | redigér wikikode]

I den internationale naturbeskyttelsesorganisation World Conservation Union (IUCN) har en række definitioner for forskellige typer af beskyttelse, men de betegnelser der bruges i de enkelte lande passer ikke nødvendigvis med disse definitioner. Naturparker falder i den sammenhæng nærmest ind und Kategori V og VI:

  • V – Protected Landscape: (Fredet landskab), en område enten på landjorden eller i havet, hvor samspillet mellem mennesker og naturen over tid har skabt et særlig æstetisk, økologisk eller kulturel værdi. Det er ofte steder som besidder en høj grad af biologisk diversitet, og beskyttelse af de traditionelle leveformer kan derfor være vital for opretholdelsen og udviklingen af denne type områder.
  • VI – Managed Resource Protected Area: Arealer der overvejende indeholder upåvirkede naturlige systemer, hvis biodiversitet gennem kontrol og styring forvaltes fremadrettet på en måde så naturværdier ikke går tabt, samtidigt med at der tillades en bæredygtig udnyttelse som dækker lokalsamfundenes behov.

Uofficielt bruges begrebet Naturpark om f.eks. Farum Naturpark, Ryvangens Naturpark, Lille Vildmose Naturpark Himmerland, Naturpark Maribosøerne, Bundsbæk Naturpark.

Naturparker Tyskland[redigér | redigér wikikode]

Naturparker i Tyskland

I Tyskland har man udlagt store arealer i 101 naturparker (marts 2009), der dækker omkring 25 % af landets samlede areal. De er en grundpille i naturbeskyttelsen, bevarelsen og formidlingen af den landskabelige skønhed, kulturlandskaberne, sjældne arter og biotoper for kommende generationer.

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]