Gennemstrømning (hydrologi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Variationen i Amazonasflodens vandføring i løbet af et år.

Gennemstrømning eller middelvandføring er et begreb inden for hydrologi, som refererer til mængden, dvs. volumet vand som transporteres gennem et vandløb per tidsenhed. Enheden som bruges er normalt l/s (liter per sekund) eller m³/s (kubikmeter per sekund). Tages der hensyn til vandløbets afvandingsareals størrelse fås afstrømningen, der udtrykkes i l/sek/km2 (liter per sekund per kvadratkilometer).

Nedbør og fordampning angives som regel i mm. Det kan derfor være hensigtsmæssigt også at omregne afstrømningen til mm for at få et sammenligneligt tal. En tommelfingerregel siger, at 1 l/sek/km2 = 31,55 mm pr år.[1]

Målingsmetoder[redigér | redigér wikikode]

For at måle vandføringen kan man tage et tværsnit af åens vandområde og gange dette med vandløbets gennemsnitlige hastighed. Denne kan findes ved fx at smide en pind i vandet og se hvor langt, den flyder inden for en given tidsenhed (fx et minut). Andre målinger kan udføres ved brug af sporstoffer, der tilføres i en given opløst koncentration på et givet sted. Ved senere i vandløbet at måle sporstoffets mindskede koncentration kan vandføringen bestemmes.[2]

Variationer[redigér | redigér wikikode]

Vandstrømmen er ikke ens i et givet tværsnit: langs bredder og bunden vil hastigheden som regel være mindre end ved overfladen midt i vandløbet. Desuden vil vandplanter bremse vandets hastighed.[2]

Vandmængden, der strømmer i et vandløb, varierer fra tid til anden. Det skyldes mange forhold: efter regn vil tilstrømningen således vokse og under tørke modsvarende falde. En særlig stor vandføring kan optræde om foråret, når is og sne smelter. Vandstanden kan da vokse med flere meter.

Følger[redigér | redigér wikikode]

Jo større vandføringen i en flod er, des større evne har floden til at transportere materialer i opløsning.

Eksempel[redigér | redigér wikikode]

Som eksempel kan nævnes, at den gennemsnitlige vandføring i Rhinen er 2.200 m³/s.

Noter[redigér | redigér wikikode]

  1. Jensen, s. 36
  2. 2,0 2,1 Jensen, s. 37

Litteratur[redigér | redigér wikikode]

Jørgen Lundager Jensen: "Vandet i naturen" (Danmarks Natur, bind 5: De Ferske Vande; Politikens Forlag 1969)