Wikipedia-diskussion:Kandidater til gode artikler/Afslåede 2008

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Jeg finder det forkert, at artiklen Henry Dunant er afslået som anbefalet. Der er kun en stemme imod (Bruger:Palnatoke) og hans indvending er rettet senere end hans stemmeafgivning. Dermed kunne "processen fortsætte" ifølge reglerne, og stemmen imod ikke tælles med.

Iøvrigt bør en enkelt bruger ikke kunne forhindre nominering. Det virker som et veto og er anti-wiki IMHO, så den regel bør ændres, evt. til en procenssats. --Sir48 (Thyge) 8. nov 2006 kl. 17:33 (CET)

Jeg er enig i den første del - den artikel skulle have været "anbefalet" nu. --Pred (diskussion) 8. nov 2006 kl. 17:42 (CET)
Jeg flytter artiklen. --Pred (diskussion) 10. nov 2006 kl. 23:35 (CET)
Denne diskussion er vist lidt mere principiel, end at den kan afgøres af to brugere. Mon ikke hellere vi skal tage spørgsmålet om vetoret op i en fælles afstemning? De gældende regler tillader ikke, at Dunant-artiklen kan ophøjes til AA, så længe en bruger har stemt imod – uanset hvornår og hvorfor han stemmer imod. Jeg støtter selv en ændring af reglerne, men vi kan ikke være så forhastede, selv om det virker uretfærdigt. --PhoenixV 15. nov 2006 kl. 13:31 (CET)
Absolut enig i at en afstemning vil være passende. Hvis de nuværende regler skulle ændres hvad ville du helt præcist sætte i stedet? --Peter Andersen 15. nov 2006 kl. 14:01 (CET)
Ja, det er jo det, der er problemet. Målet er at finde et regelsæt, som ikke tillader ganske få brugere at sabotere en afstemning, men som samtidig påskynder bred enighed, da vi jo er interesserede i at finde de bedste danske Wikipedia-artikler (hvilket pr. natur må være nogle, der anerkendes af langt de fleste brugere). Umiddelbart ville jeg foreslå:
  1. at man kunne gå til et 80% anerkendelsesniveau, dvs. at fire stemmer for opvejer én stemme imod. Tallet er dog grebet lidt ud af luften, og jeg vil gerne overveje det lidt mere.
  2. at afgørelsen af en afstemning evt. kan udskydes, således at en artikels kandidatur først bliver afgjort, 5 dage efter den sidste negative stemme er blevet registreret. Dette forhindrer, at et antal brugere kan stemme imod i sidste øjeblik, før sagen kan diskuteres igennem. Hvis ingen stemmer imod i de sidste 5 dage af afstemningsperioden, skal den nuværende 14 dages-model beholdes.
  3. at det skal understreges, at enhver bruger, der stemmer imod, er moralsk forpligtet til at uddybe sin stemme og samtidig følge med i udviklingen af artiklen, hvis denne forbedres, før afstemningen udløber.
--PhoenixV 15. nov 2006 kl. 15:05 (CET)
  • Symbol support vote.svg Støtter - den regelændring synes jeg lyder helt fin. --Lhademmor 15. nov 2006 kl. 15:20 (CET)

Jeg tillod mig at ændre PhoenixVs bullets til nummerering, så der lettere kan refereres til dem. Jeg er næsten enig i forslaget, men ser dog stadig det problem med pkt. 2 og 3, at en bruger kan stemme imod (med eller uden begrundelse) men af en eller anden grund ikke reagerer efter rettelse af artiklen, så den f.eks. kan "falde" pga. simpel passivitet. Desuden kan negative stemmer uden kommentar jo f.eks. komme fra vandaler, og de kan ikke rigtig bruges til noget. Derfor foreslår jeg ændring af regel 2 og 3 i retning af følgende:

2. {{støtter ikke}}-stemmer uden en tilknyttet konkret kommentar (begrundelse) medtælles ikke.
3. Har en bruger rettet artiklen ifølge en begrundet "støtter-ikke" stemme og beskrevet dette under indvenderens kommentar, bortses der ved stemmeopgørelsen fra "støtter ikke-stemmen", medmindre indvenderen kommenterer påny inden for 1 uge. Afstemningsperioden forlænges om nødvendigt i denne situation, så denne uge er til rådighed. Forlængelse kan dog kun ske én gang - bringer dette ikke en afgørelse, afvises nomineringen.

Den procedureregel, som siger, at "processen fortsættes" bør iøvrigt udgå, eller det bør forklares, hvad der menes med den. --Sir48 (Thyge) 15. nov 2006 kl. 17:14 (CET)

Som udgangspunkt vil jeg have det fint med en regelændring, dog vil jeg foreslå at det bliver 85% under pkt. 1, da der så skal lidt flere stemmer til for at en artikel bliver anbefalet. Det skal i øvrigt også så besluttes hvordan neutrale stemmer tælles. Tæller de som negative stemmer eller tæller de ikke med i udregningen?
Jeg vil i øvrigt også forslå at diskussion flyttes til et lidt mere prominent sted så sandsynligheden for at folk se den er større, og det ikke kun bliver 3-4 personer der beslutter en ændring. --Peter Andersen 15. nov 2006 kl. 18:18 (CET)

Principielt set er jeg enig i det ovenstående – jeg tror bare, vi skal passe på ikke at komplicere sagerne. Fx kan jeg ikke se, hvad de 85% skal gøre godt for. Jeg mener ikke, at neutrale stemmer overhovedet skal tælles med i afgørelsen, eftersom mange brugere benytter en neutral stemme som udtryk for "jeg venter lige og ser ad" eller evt. for at kommentere en mindre ting vedr. den nominerede artikel.

Ang. Sir48's pkt. 3 kan det at se bort fra en "støtter ikke"-stemme hurtigt føre til vanskeligheder. Forlængelsesreglerne skal ligge helt fast, og vendinger som "om nødvendigt" skal man passe på med. Reglen om, at forlængelse kun kan ske én gang, kan medføre, at der bliver foretaget en ubetydelig rettelse, som bliver nedstemt igen, og at en anden bruger, der kommer lidt senere i gang, derfor ikke får mulighed for at lave betydelige ændringer, inden afstemningen udløber. Hvis man ikke har et øvre loft for forlængelser, kan afgørelsen naturligvis trække ud i al uendelighed, men her bør man efter min mening stole på brugernes samvittighed.

Wikipedias udgangspunkt er tiltro til brugernes sunde fornuft. Derfor mener jeg ikke, at man skal pålægge afstemningen for mange kunstige bånd. Vi har imidlertid set, at det nuværende liberale format ikke fungerer efter hensigten, så noget må der gøres. Men Sir48's tiltag virker en anelse for drastige efter min mening. Jeg kan dog godt støtte pkt. 2.

I øvrigt mener jeg, at vi bør flytte denne diskussion til landsbybrønden. Jeg er ikke helt inde i, hvordan det gøres bedst, så måske en anden bruger ville tage ansvar for dette? Under alle omstændigheder bør vi nok starte med et nogenlunde færdigt udkast til et nyt regelsæt og så lade folk debattere dette. --PhoenixV 15. nov 2006 kl. 19:15 (CET)

Der er ikke noget gummiagtigt i udtrykket "om nødvendigt". Hvis de 5 dage kan afvikles inden afgørelsesdatoen, skal fristen ikke forlænges. Det er kun nødvendigt, hvis indvendingen kommer så sent, at datoen bliver overskredet. Reglen om kun en forlængelse satte jeg ind, fordi proceduren bør afsluttes. Ellers kan man blive ved at lave en lille rettelse, som indvenderen ikke finder tilstrækkelig - og hver gang skal fristen forlænges. For min skyld kan det godt øges til to gange, men trods alt kan en afslået artikel nomineres igen. --Sir48 (Thyge) 15. nov 2006 kl. 21:16 (CET)
Jeg vil gerne gøre opmærksom på at præmissen for denne diskussion er fejlagtig - der er stadig adskillige navne, som forkerte, da de er på engelsk (samme anke er i øvrigt nævnt på no:). --Palnatoke 15. nov 2006 kl. 19:21 (CET)
Præmissen for denne afstemning er ikke artiklen om Henry Dunant. Præmissen er de gentagne gnidninger der har været ved stort set alle AA-afstemninger, og som bør løses, hvis projektet nogensinde skal blive til noget. Det ovenstående forslag går bl.a. ud på, at man skal følge op på sine negative stemmer og deltage aktivt i retteprocessen – noget der i hvert fald ikke blev gjort ved Dunant-afstemningen. --PhoenixV 15. nov 2006 kl. 21:19 (CET)
Jeg er i øvrigt enig i, at Dunant-artiklen skal rykkes tilbage til de afslåede artikler, da eventuelle nye regler ikke kan gælde for den afsluttede afstemning. Henvisningen skal dog også lige fjernes fra siden med de anbefalede artikler. --PhoenixV 15. nov 2006 kl. 21:21 (CET)
Selv hvis de punkter, jeg havde indvendinger imod, havde været rettet, skulle stemmen naturligvis tælles med. Dels står der ikke, at processen *skal* fortsætte, men at den ikke *kan* fortsætte, før indvendingerne er udbedret - hvad det så end betyder. --Palnatoke 15. nov 2006 kl. 21:24 (CET)
Ideen om at man skal "deltage aktivt" i retteprocessen, er på ingen måde acceptabel - det må være den/de personer, der mener at Wikipedia skal anbefale en given artikel, og som (forhåbentlig) har den nødvendige indsigt til at komme med de nødvendige rettelser, der har pligten; ikke den, der påpeger problemet. Jeg kan se, at engelsksprogede navne på franske foreninger sandsynligvis er en fejl - derfor påpeger jeg det. Hvis ingen kan rette denne fejl, fortjener artiklen ikke at blive anbefalet. --Palnatoke 15. nov 2006 kl. 21:30 (CET)
For mig er det en ligegyldig detalje, når det er foreninger, ingen har hørt om. Det er kun et eksempel på, at vi ikke kan enes om et niveau. Der er for mig tale om at anbefale vores bedste artikler, og mange af dem, som er afslået, hører til blandt vore bedste, men kan med rette ikke blive udmærkede (featured).
Yderligere ser det ud for mig, som om du modarbejder projektet, Palnatoke. Man behøver ikke deltage aktivt i retteprocessen, men derfor kan man godt være behjælpelig og skrive, hvad det konkret er for navne, der giver problemer, så man ikke skal gætte sig til det. Jeg noterer mig også, at rigtig mange indvendinger går på f.eks. "fragmentarisk" eller andre formmæsige eller udseendesmæssige ting (som ikke strider mod stilmanualen!). Dem kan alle være med til at rette, hvis man ønsker at befordre processen. Som den kører nu, er den blevet dybt demotiverende, og du bærer i mine øjne et stort ansvar for det. Jeg sætter normalt kvalitet i højsædet og forstår udmærket alle bestræbelser på at løfte den, men fødderne skal også kunne nå jorden. --Sir48 (Thyge) 15. nov 2006 kl. 22:16 (CET)
Det er ganske korrekt at jeg ikke har noget særligt ønske om at fremme projekt "Anbefalede artikler", men det er heller ikke nogen forudsætning for at være med. Sagen er at vi har en række artikler, som forskellige skribenter ønsker at Wikipedia anbefaler, og til en del af dem siger jeg "nej tak!" - hvad der med den nuværende procedure desværre blokerer. Jeg har det klart bedre med at stemme efter min overbevisning end med at skulle stemme taktisk. Jeg går ud fra at artikler, som nomineres, overholder stilmanualen, men stilmanualen sikrer ikke god kvalitet, den forhindrer bare visse former for dårlig kvalitet. I Dunant-sagen har jeg tydeligt sagt at "der er underlige rester af engelsk" - og det er der stadig. --Palnatoke 15. nov 2006 kl. 22:44 (CET)

Oprettet et indlæg på Landsbybrønden under AA, version 1.2 --Broadbeer 15. nov 2006 kl. 22:57 (CET)


Artiklens diskussionsside[redigér wikikode]

Henvisnignerne til artiklerne diskussionssider fungerer ikke optimalt. Bl.a. henviser "USAs" til "USA (arkiv)", "Henry Dunants" til "Henry Dunant 2". Santac 18. jun 2008, 09:23 (CEST)