Årsrapport

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
(Omdirigeret fra Årsregnskab)
Gå til: navigation, søg

En årsrapport eller et årsregnskab er en redegørelse for en virksomheds aktiviteter i det forgangne regnskabsår. Årsrapporterne har til hensigt at give aktionærer og andre interesserede et indblik i virksomhedens aktiviteter og økonomiske formåen. I de fleste jurisdiktioner er det lovpligtigt, at virksomhederne udarbejder og indberetter årsrapporter. I Danmark reguleres bestemmelserne for årsrapporter i Årsregnskabsloven, der administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Årsrapporter indeholder som minimum en beskrivelse af virksomhedens økonomiske aktiviteter i regnskabsåret, herunder balance- og resultatopgørelse og en revisionspåtegning. Ofte vil der også være en ledelsespåtegning. I Danmark er det desuden lovpligtigt for virksomheder at informere om deres CSR-aktiviteter, hvorfor dette oftest vil være at finde i årsrapporten. Virksomheder kan også frivilligt tilslutte sig FN's Global Compact, hvor de dermed forpligter sig til at informere om implementeringen af de ti principper i FN's Global Compact.

Børsnotererede virksomheder er desuden underlagt krav fra børsens side om at offentlige løbende redegørelser, dels i form af kvartalsregnskaber, dels i form af jævnlige børsmeddelelser om forhold, der har væsentlig betydning for virksomhedens drift.