Bibliografi til kulturlandskab

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Denne bibliografi til kulturlandskabet medtager kun et udvalg af de senest udkomne værker. Der er ikke taget stilling til indhold og tendens i disse værker, og læseren gøres opmærksom på, at emnet er under konstant diskussion mellem deltagere, som er meget engageret i hvert deres standpunkt.

 • Peder Agger m.fl., (red.) (1999). Natur og landbrug. ISBN 87-601-8443-4. 
 • Peder Agger m.fl. (2000). Landskabet år 2020. ISBN 87-987827-0-3. 
 • Agger, Reenberg, Læssøe og Hansen, (red.) (2002). Naturens værdi : vinkler på danskernes forhold til naturen. ISBN 87-12-03969-1. 
 • Steen Asbirk (1988). Naturen i Danmark – status og udviklingstendenser. ISBN 87-503-7484-2. 
 • Hans Erik Berthelsen (1997). Ny biologi 3 : mennesket og miljøet : grundbog. ISBN 87-00-19682-7. 
 • Erik Buchwald og Steen Søgaard (2000). Danske naturtyper i det europæiske NATURA 2000 netværk. ISBN 87-7279-275-2. 
 • Per Eilstrup og Peter Marslew (1982). Det åbne land. ISBN 87-87596-40-7 med bihæfte ISBN 87-87596-42-3. 
 • Rasmus Ejrnæs, Jørn Pagh Berthelsen og Jesper Fredshavn (1998). Naturen og landbruget. ISBN 87-7772-401-1. 
 • Ellemann, Ejrnæs, Reddersen og Fredshavn (2001). Det lysåbne landskab. ISBN 87-7772-637-5. 
 • Fredningsstyrelsen (1984). Danmarks større nationale naturområder. ISBN 87-503-4203-7. 
 • Fyns amt, (red.) (1995). Insektinteresser i Naturplejen. ISBN 87-7343-247-4. 
 • Hammerich, Laursen, Jespersen og Pedersen (1999). Danas Have – naturfredning belyst ved Naturparken Mols. ISBN 87-7785-106-4. 
 • Jette Hansen-Møller, (red.) (2004). Mening med landskab : en antologi om natursyn. ISBN 87-7289-888-7. 
 • Poul Henrik Harritz (2001). Danmarks fredede områder. ISBN 87-567-6363-8. 
 • Valdemar Kappel, Torben Gang Sørensen og Jørn Waneck (2001). Danmarks Kyster. ISBN 87-567-5775-1. 
 • Rikke Lundsgaard, (red.) (2004). Fremtidens Natur i Danmark. ISBN 87-7245-949-2. 
 • Møller, Ejrnæs, Höll, Krogh og Madsen, (red.) (2002). Foranderlige landskaber. ISBN 87-7838-670-5. 
 • Peter Friis Møller & Henrik Staun (1998). Danmarks Skove. ISBN 87-567-5818-9. 
 • Kjeld Vodder Nielsen, Ebbe Udsen og Karen Munk Nielsen (1999). LandbrugsNatur. ISBN 87-7470-725-6. 
 • Søren Olsen (2002). Danmarks Søer og Åer. ISBN 87-567-6364-6. 
 • Skov- og Naturstyrelsen (1999). Naturforvaltning gennem ti år – 1989-1998. ISBN 87-7279-196-9. 
 • Henrik Vejre og Thomas Vikstrøm (1995). Guide til det danske landskab. ISBN 87-7245-622-1.