Bruger:NivlekDa/FiboKodestykker

  Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

  Stammer fra historien i Fibonacci-tal: 3. nov 2010, 18:58

  C++ program til udskrift af talfølgen[redigér | rediger kildetekst]

  #include <iostream>
  
  using namespace::std;
  
  main()
  {
  int a=0;
  int max=10;
  long double b=1, c=1;
  
  while (a<max)
  {
  if ((a%2)==0){c=b+c;cout << c << ", ";}
  if ((a%2)==1){b=b+c;cout << b << ", ";}
  a++; 
  }
  
  return 0;
  }
  
       • C++ program til at regne fibonacci's tal ud ***********************************
  #include <iostream>
  using namespace std;
  int fib(int n);  // funktion til at finde tallet
  int main()
  {
    int n, resultat;
    cout << "Indsaet et nummer i raekkefoelgen: ";
    cin >> n;  
    resultat = fib(n); // kalder på funktionen fib(n), som regner nummeret ud  
    cout << "Fibonacci's " << n << " nummer i raekkefoelgen er " << resultat << endl;
    return 0;
  }
  int fib(int n)
  {
    if ( n < 3) 
    {
       return (1);
       }
    else 
    {
       return ( fib(n-2) + fib(n-1));
       }
  }
  

  Perlscript til udskrift af talfølgen[redigér | rediger kildetekst]

  #!/usr/bin/perl
  
  use bigint;
  
  my ($a, $b) = (1, 1);
  for (;;) {
    print("$a\n");
    ($a, $b) = ($b, $a+$b);
  }
  

  Javascript script til udskrift af talfølgen[redigér | rediger kildetekst]

  <script type="text/javascript">
  var limit = 30;
  y = new Array;
  y[0] = 1;
  y[1] = 1;
  
  for(var i=1; i<=limit; i++)
  {
    y[i+1] = y[i]+y[i-1];
    document.write(y[i] + '<br />');
  }
  </script>
  

  PHP funktion til udskrift af talfølgen[redigér | rediger kildetekst]

  <?php
  function Fibonacci($num)
  {
    $y = array();
    $y[0] = 1;
    $y[1] = 1;
  
    for($i = 1; $i<=$num; $i++)
    {
      $y[$i+1] = $y[$i-1]+$y[$i];
      echo $y[$i]."<br />";
    }
  }
  
  Fibonacci(10);
  ?>
  


  PHP funktion til udskrift af talfølgen vha. rekursion[redigér | rediger kildetekst]

  <?php
  function fibonacci($num){
  	if ($num == 0){
  		return 1;
  	}
  	elseif ($num == 1){
  		return 1;
  	}
  	else{
  		return fibonacci($num-1) + fibonacci($num-2);
  	}
  }
  
  
  $input = $_GET["fib"];
  echo Fibonacci($input);
  ?>
  

  ASP funktion til udskrift af talfølgen[redigér | rediger kildetekst]

  <%
  function Fibonacci(counter)
  	Dim n1
  	Dim n2
  	Dim temp2
  	n1 = 1
  	n2 = 1
  	
  	Do while not i>counter
  		Response.write n1 &", "
  		temp2 = n2
  		n2 = n1+n2
  		n1 = temp2
  		i = i + 1
  	loop
  End function
  Fibonacci(10)
  %>
  

  Python program til udskrift af talfølgen[redigér | rediger kildetekst]

  a, b = 0, 1
  while b < 20000:
    print b,
    a, b = b, a+b
  

  Program til udregning af et bestemt nummer i talfølgen

  a = 0;
  b = 1;
  number = 0
  at = 0
  bt = 0
  count = 0
  
  maxcount = int(input("Hvilket nummer vil du tælle til?: "))
  
  
  while(count < maxcount):
    number = a+b
    
    b = a
    a = number
    count = count + 1
    if(count == maxcount):
      print ("Dit nummer blev: ", number)
  

  Scala funktion til udskrift af talfølgen[redigér | rediger kildetekst]

  def f(n : Int) : Int = n match {
    case 0 => 0;
    case 1 => 1;
    case n => f(n - 1) + f(n - 2)
  }
  


  F# funktion til udskrift af talfølgen[redigér | rediger kildetekst]

  let printFibs amount =
    let rec currentFib a b i =
      if i < amount then
        printfn "%d" a
        currentFib (a + b) a (i + 1)
    currentFib 1L 0L 0