Det glagolitiske alfabet

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Det glagolitiske alfabet er et alfabet som blev anvendt til slaviske sprog fra omkring år 800 til år 1200 e.kr. Det blev brugt sideløbende med det kyrilliske alfabet blandt de slaviske befolkninger. Efter år 1200 overlevede det glagolitiske alfabet dels blandt den nu uddøde kættersekt bogomilerne og blandt nogle katolikker i Dalmatien og Kroatien frem til 1700-tallet, enkelte steder så længe som til 1840-erne.

Det glagolitiske og det kyrilliske alfabet er begge udviklet til at skrive oldkirkeslavisk, og alfabetet består i begge udformninger af 44 tegn.

Ejendommeligt nok tilskrives Sankt Kyrillos opfindelsen af det glagolitiske alfabet, mens en af hans elever lavede det kyrilliske alfabet og derefter opkaldte det efter sin læremester. I modsætning til det glagolitiske alfabet er det kyrilliske alfabet baseret entydigt på det græske, dog med særlige skrifttegn for lyde, som ikke fandtes i datidens græsk.

Navnet kommer af ordet glagol, der betyder "ord".

Bogstav Kyrillisk Udtale Oldkirkeslavisk navn Kirkeslavisk navn Betydning
Azu А /ɑ/ Azъ Az Jeg
Bouky Б /b/ Buky Buky Bogstav
Vede В /ʋ/ Vědě Vedi Viden
Glagolu Г /ɡ/ Glagoli Glagoli Ord, verbum
Dobro Д /d/ Dobro Dobro God
Jestu Є, Е, Э /ɛ/ Estъ, jestъ, yestъ Jest Er/har
Zhivete Ж /ʒ/ Živěte Zhivete Levende/liv
Dzelo Ѕ /dz/ Dzělo Dzelo Grøn
Zemlja З /z/ Zemlja Zemlja Jorden
Ⰹ, Ⰺ I, Izhe И, Й /i, j/ Iže Izhe som
I І, Ї /i, j/ I I Og
Gjerv Ћ, Ђ /dʑ/ Djervь, ǵervь Træ
Kako К /k/ Kako Kako Hvordan
Ljudie Л /l, ʎ/ Ljudie Ljudi Folk
Myslite М /m/ Myslite Mislete Tro
Nashi Н /n, ɲ/ Našь Nash Vores
Onu О /ɔ/ Onъ On Han
Pokoi П /p/ Pokoi Pokoj Fred
Rici Р /r/ Rьci, rьtsi Rtsi Hænder
Slovo С /s/ Slovo Slovo Ord, tale, sætning
Tvrido Т /t/ Tvrьdo Tverdo Hård
Uku У, Оу /u/ Ukъ Uk Lærd, velinformeret
Fritu Ф /f/ Frьtъ Fert
Heru Х /x/ Xěrъ, Khěrъ Kher
Otu Ѡ /ɔ/ Otъ Oht, Omega
Shta Щ /tʲ, ʃt/ Šta Shta Hvad
Ci Ц /ts/ Ci, tsi Tsi
Chrivi Ч /tʃ/ Črьvъ Cherv Varm
Sha Ш /ʃ/ Ša Sha
Jeru Ъ /ɯ/ Erъ, jerъ, yerъ Yer
ⰟⰉ Jery Ы /ɨ/ Ery, jery, yery Yery
Jeri Ь /ə/ Erь, jerь, yerь Yerj
Jati Ѣ /æ, jɑ/ Jatь, Yatь Yat
Ё */jo/ Ukendt: Hypotetisk del af jonsь nedenfor; /jo/ var ikke mulig på det tidspunkt
Jou Ю /ju/ Ju, yu Yu
Ensu (lille jousu) Ѧ, Я /ɛ̃/ [Ensь] Ya, Lille yus
Jensu (lille jousu) Ѩ /jɛ̃/ [Jensь, Yensь] [Lille jota-yus]
Onsu (big jousu) Ѫ /ɔ̃/ [Onsь] [Stor yus]
Jonsu (big jousu) Ѭ /jɔ̃/ [Jonsь, Yonsь] [Stor jota-yus]
Thita Ѳ /θ/ [Thita] Fita
Yzhica Ѵ /ʏ, i/ Ižica, Izhitsa Izhitsa

Kilder/henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

  • Fucic, Branko: Glagoljski natpisi. (In: Djela Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti, knjiga 57.) Zagreb, 1982. 420 p.
  • Fullerton, Sharon Golke: Paleographic Methods Used in Dating Cyrillic and Glagolitic Slavic Manuscripts. (In: Slavic Papers No. 1.) Ohio, 1975. 93 p.
  • Gosev, Ivan: Rilszki glagolicseszki lisztove. Szofia, 1956. 130 p.
  • V. Jagic Glagolitica. Würdigung neuentdeckter Fragmente, Wien, 1890.
  • H. Miklas (Hrsg.) Glagolitica: zum Ursprung der slavischen Schriftkultur, Wien, 2000.
  • Steller, Lea-Katharina: A glagolita írás Arkiveret 11. marts 2007 hos Wayback Machine In: B.Virághalmy, Lea: Paleográfiai kalandozások. Szentendre, 1995. ISBN 963-450-922-3
  • Vais, Joseph: Abecedarivm Palaeoslovenicvm in usum glagolitarum. Veglae, [Krk], 1917. XXXVI, 74 p.
  • Vajs, Josef: Rukovet hlaholske paleografie. Uvedení do knizního písma hlaholskeho. V Praze, 1932. 178 p, LIV. tab.