Diskussion:Borgerkrigen i Libyen (2011)

Page contents not supported in other languages.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Oprøret i Libyen i 2011 eller Borgerkrigen i Libyen begyndte med at der forsvandt våben fra et depot på Sicilien uden at nogen savnede dem. Der foregår et stort planlægnings arbejde inden man starter et oprør.Dysse 14. sep 2011, 18:31 (CEST)

–Og her bliver det så interesant at se den pålidelige kilde, der støtter din påstand (påstanden bliver ikke mere sand af, at du markerer din redigering som "sandheden"). Held og lykke med at finde den pålidelige kilde. 62.107.237.156 17. sep 2011, 20:35 (CEST)

Artiklen er i den grad tendentiøs. Der er mange ubekræftede påstande. Det virker som om den udelukkende referere vestlige medier. Den dækning der har været i fks RT (Russia Today) fortæller en helt anden historie.

Hvad, er det helt præcist, du vil have at der skal gøres ved det? Kan, ikke se hvordan en russisk, avis har emd sagen at gøre. Trade (diskussion) 21. apr 2012, 21:20 (CEST)

Ændring og flytning af artikel[rediger kildetekst]

@Niels1979dk, jeg forsøgte ikke at slette noget. Jeg tilføjede ting og beskrev ellers tingene kronologisk. Det betyder, at de ting, der tidligere stod gengivet så vidt muligt er skrevet ind i den indledning jeg skrev: alt efter, hvornår de passer ind kronologisk. Som det står nu, er der ingen henvisninger til, hvorfor der i "februar 2011 blev der meldt om sammenstød under demonstrationer i Libyen" - det var det element, som jeg prøvede at tilføje. Jeg skrev det ind i en kontekst af det bredere Arabiske Forår, herunder tilføjede elementet om Gardafi vs oprører i indledning. Kan ikke se, hvordan disse ikke hører til i indledningen og er centrale for forståelsen? Den nuværende indledning er meget NATO-fokuseret. Jeg er enig i, at de spiller en central rolle - og der sikkert her blev spillet en del dobbeltspil. Men derfor skal de andre elementer vel stadig objektivt gengives. Og indledningen er vel en kort opridsning af begivenhederne fra borgerkrigen - så kan de andre ting uddybes i senere afsnit. Igen, jeg prøvede ikke at slette noget. Jeg tilføjede noget til en note, da indledningen blev lang, hvis der skulle så lange citater med. Men hvis jeg har slettet noget, så sig til: jeg er ikke ude på at slette perspektiver/info, men blot tilføje nyt.

Derudover flyttede jeg artiklen til Borgerkrigen i Libyen (2011), ligesom enWiki. Fordelen ved at snævrere det ind til 2011 er, at det bliver mere overskueligt for læseren + det bliver en historisk begivenhed. Hvis du vil have én artikel for hele den Libyens borgerkrig (2011-i dag), bliver det en lang og uoverskuelig artikel (som stadig er én aktuel begivenhed). Jeg gjorde plads til andre artikler og påpegede i artiklen, at det ikke var alle, som betragtede det som to (eller flere) selvstændige borgerkrige - men én lang borgerkrig. DannyVilla (diskussion) 12. okt. 2023, 13:19 (CEST)Svar[svar]

Niels1979dk Du må gerne give noget respons tilbage. Artiklen handler om krigen i 2011. Den anden borgerkrig fandt sted fra 2014-2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Libyan_civil_war_(2014%E2%80%932020). Med venlig hilsen Pelle S.H. 12. okt. 2023, 21:09 (CEST)Svar[svar]

Angående afsnittet "Ændring og flytning af artikel" og de ønskede ændringer[rediger kildetekst]

De ønskede ændringer af artikeltitel og indledning i forhold til 27. aug. 2023-artiklen, er som der henvises til på historiksiden ikke retvisende, og det ændrer ovenstående afsnit ikke på. Nedenfor er indledningen (vist indrykket) og de øvrige ændringer brugeren ønsker taget punkt for punkt.

Borgerkrigen i Libyen (2011), undertiden også omtalt som den første libyske borgerkrig, var en væbnet konflikt i 2011 i det nordafrikanske land Libyen.

Dette er ikke retvisende. Der er ikke kommet en afslutning. Ovenstående afsnit med overvejelser i forhold til overskuelighed osv. er ikke et argument i forhold til antal. (At ansvarlige med indlednings-sætningen ovenfor kan komme til at se mindre ansvarlige ud, for den uopmærksomme, er heller ikke en legitim begrundelse for at ønske indlednings-sætningen.)

Borgerkrigen brød ud i 2011 som følge af det bredere Arabiske Forår,

Dette er ikke retvisende/"objektivt". Hvad end der måtte have fundet sted af sammenstød under demonstrationer og lignende i februar 2011 i Libyen, er der ingen grund til at antage, at borgerkrigen ville have været der, hvis ikke det var for de amerikanske og britiske aktiviteter og den følgende NATO-militæroperation. De mulige motiver må ses i lyset af det årtier gamle fjendskab mod landet eksemplificeret ved fx. USA's 1986 bombning af Libyen, se fx. publikationen "Why Was Muammar Qadhafi Really Removed?" (der ønskes fjernet fra artiklen, cf. ovennævnte "ikke ude på at slette perspektiver/info"). Og aktindsigten i Hillary Clinton e-mailen "H: France's client & Q's gold. Sid" på USA's foia.state.gov, citeret i Storbritanniens parlaments undersøgelse, der taler om "one of the factors that influenced" værende Libyens planer om at bruge landets guldbeholdning til at etablere en guldfunderet "pan-African currency" - en plan stridende mod interesser som fx. IMF's "The common denominator shall not be gold" i Fondens second amendment fra april 1978. (Aktindsigten ønskes fjernet fra artiklen med henvisning til: "ikke på dansk", se edit 14. okt. 2023.)

og blev udkæmpet mellem styrker, der var loyale over for den siddende libyske regeringsleder oberst Muammar Gaddafi, og oprørsgrupper, som forsøgte at fordrive hans regering.[6][7]

Dette er ikke retvisende/"objektivt". Hvem det var der kæmpede mod Libyens forsvar fra luften er klart, det var USA/NATO-koalitionen. Hvem det var der kæmpede mod Libyens forsvar på landjorden er ikke klart/offentligt kendt for nuværende. Libyens regeringsleder Muammar Gaddafi meldes, at have talt om bl.a. Al-Qaeda. Den britiske "Manchester Arena Inquiry"-undersøgelseskommissions bind 3, der er skrevet af en "retired High Court judge", taler bl.a. om "Al-Qaeda-infiltrated" (og et behov for at have dele af undersøgelsens affattelse i "closed" ikke-offentligt tilgængelige bind) https://www.gov.uk/government/collections/manchester-arena-inquiry-reports

Konflikten blev antændt af protester i Benghazi d. 15. februar 2011, som ledte til voldelige sammenstød med sikkerhedsstyrker.[8] Protesterne eskalerede efterfølgende til et oprør, der spredte sig til andre dele af landet.[9] Oprørerne etablerede efterfølgende det libyske overgangsråd, som derpå dannede opposition til Gaddafis regering.

Dette er kronologisk vildledende. I "Founding statement of the Interim Transitional National Council" dateret den 5. marts 2011 (den er blandt referencerne), er den første linje: "The Interim Transitional National Council (The council) held its first meeting on Saturday 5th of March 2011 in the city of Benghazi". Datoen den 5. marts 2011 er efter datoerne for vedtagelserne af de tre resolutioner refereret til nedenfor. Og specielt efter at USA's præsident, statssekretær og samlede Senat, S.Res.85 (3), havde erklæret på .gov at have et regime change-ønske.

Sammenstødene mellem oprørerne og regeringsstyrkerne ledte til, at man i FN-regi i februar 2011 besluttede at udsende en undersøgelseskommission til undersøgelse af påståede brud på menneskerettighedslovgivning i den forbindelse.[10] FN's Sikkerhedsråd vedtog den 26. februar resolution 1970, som indfrøs Gaddafi og han inderkredses aktiver, begrænsede deres rejsefrihed og henviste sagen til undersøgelse i Den Internationale Straffedomstol.[11] Den 1. marts 2011 vedtog Senatet i USA resolution S.Res.85, hvori de fordømte Gaddafis regering, udtrykte støtte til oprørerne og tilskyndede til at følge Sikkerhedsrådets resolution 1970. Endvidere opfordrede Senatet til, at Sikkerhedsrådet yderligere handlede, heriblandt indførte en såkaldt no-fly zone (flyveforbudszone).[a][12]

Det amerikanske Senats S.Res.85 (7) er central, bl.a. ift. at indsnævre, hvor ideen til det, der fulgte kom fra. Og den ordrette gengivelse heraf bør følgelig ikke slettes i indledningsteksten, som gjort med ovenstående.

I begyndelsen af marts samlede Gaddafis styrker sig og trængte mod øst og genindtog adskillige kystbyer, inden de nåede Benghazi. Den 17. marts 2011 vedtog FN's Sikkerhedsråd endnu en resolution 1973, som bemyndigede medlemslande i at etablere og håndhæve en no-fly zone over Libyen og bruge nødvendige foranstaltninger for at forhindre angreb på civile.[b][13]

FN's Sikkerhedsråds S/RES/1973 (2011) 4. er central bl.a. ift. en præcis forståelse, og den ordrette gengivelse heraf i indledningsteksten bør følgelig ikke slettes, som gjort med ovenstående.

Denne resolutionen afstedkom, at NATO indførte en no-fly zone over Libyen og samtidig lancerede en bombekampagne, som var rettet mod libyske militær installationer og køretøjer.

Dette er ikke retvisende. Den amerikansk ledede militæroperation i Libyen startede den 19. marts 2011. NATO overtog formelt kommandoen den 31. marts 2011. NATO's bombninger omfatter bl.a. NATO's bevidste bombning af rørfabrikken til The Great Man-made River vandforsyningssystemet i Brega, med henvisning til egen militærtrussel-analyse https://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_76680.htm

Gaddafi-regeringen annoncerede derefter en våbenhvile, men kampe og bombninger fortsatte.[14][15] Oprørerne afviste under hele konflikten våbenhvileaftaler med Gaddafi-regeringen og den Afrikanske Unions bestræbelser på at afslutte kampene, fordi de fremlagte planer ikke omfattede, at Gaddafi blev fjernet.[16]

Hvad end de ovenfor nævnte måtte have erklæret, er det ikke retvisende at henvise hertil, uden også at henvise til, at den signifikante militærmagt der fortrinsvis kæmpede fra luften, lige fra starten havde et på .gov erklæret regime change-ønske og samme sted erklærede den 14. april 2011: "However, so long as Gaddafi is in power, NATO and its coalition partners must maintain their operations (...) Colonel Gaddafi must go, and go for good."

I august indledte oprørsstyrkerne en offensiv mod de regeringskontrollerede områder – bakket op af en vidtrækkende NATO-bombekampagne. Offensiven kulminerede i, at oprørerne i sidste end erobrede Libyens hovedstad Tripoli.[17] Den 16. september 2011 blev det libyske overgangsråd anerkendt af FN som den juridiske repræsentant for Libyen og erstattede dermed Gaddafi-regeringen.

Dette er ikke retvisende. FN's Generalforsamling vedtog den 16. september 2011 resolution 66/1 om bl.a. at lade repræsentanter for den i Benghazi den 5. marts 2011 stiftede forsamling, Det Nationale Overgangsråd, repræsentere Libyen i FN.

Muammar Gaddafi havde undgået tilfangetagen, indtil han d. 20. oktober 2011 blev taget til fange lidt vest for byen Sirte, efter hans militærkonvoj var blevet bombet af NATO. Gaddafi blev henrettet af oprørerne umiddelbart efter hans tilfangetagen.[18]

Der er tale om et drab. Eftersom der bl.a. findes flere inbyrdes modstridende beretninger om drabet, er der ingen speciel grund til at antage at drabsdatoen er som meldt, dvs. datoen for den amerikanske statssekretær Hillary Clintons "We came, we saw, he died,".

Det libyske overgangsråd erklærede "Libyens befrielse" og den officielle afslutning på krigen den 23. oktober 2011.[19]

Ibrahim Dabbashi, der sendte brevet den 21. februar 2011 og efterfølgende kom til at repræsentere Libyen i FN, erklærede den 26. oktober 2011 i FN's Sikkerhedsråd: "The people have been criticizing the NTC for the delay in re-establishing the national armed forces, since they are the only force that can maintain our security and monitor our borders, besides protecting our citizens." En part i en krig i et land, der ikke styrer et militær, er ikke regerende og i kontrol over tilstanden i landet.

Mht. tilføjelsen af en infobox og det heri tilføjede indhold: "Resultat" for hvem? De, hvis land gik fra at være det mest avancerede i Afrika, pr. FN's Human Development Index, til at være en failed state forårsagende overskrifter som "IOM Learns of 'Slave Market' Conditions ...", kan næppe antages at være generelt enige. I en sådan sammenhæng virker det rimeligt at tale om, følger. Hvis brugeren ikke er fra Danmark, må der opfordres til opmærksomhed ift. ordbetydning.

Mht. den engelske Wikipedia og "Artiklen handler om ...", med henvisning hertil. Den engelske Wikipedia har bot-automatisering "to exclude" "from articles" materiale fra et stadigt voksende antal udgivere, 48 ved seneste optælling https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Deprecated_sources https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2017/02/10/what-wikipedias-daily-mail-ban-tells-us-about-the-future-of-online-censorship/ Det afgørende er hvad de centrale kilder siger (og selve teksten på den engelske Wikipedia kan ikke betragtes som værende en sådan).

Niels1979dk (diskussion) 31. okt. 2023, 21:19 (CET)Svar[svar]

@Niels1979dk, lad vær med bare at flytte tingene, efter du har tilføjet ét indlæg. Det er fint med debat og dit indlæg - men giv folk mere end en time til at besvare det, inden du laver ændringer. D
Jeg tænker måske, at du har misforstået nogle ting og antager noget om mig, som næppe er sandt. Jeg har f.eks. været den største kritiker af enWikis "censur-liste(r)", herunder konsekvenserne af at have sådan nogle. For nogle måneder siden var der én, der forsøgte at blokere mig, for at give udtryk for netop det du også skriver her.
Tilbage til artiklen:
 • Jeg tror, at du prøver at falsificere nogle ting, som ikke rigtigt kan falsificeres. Jeg har netop aldrig skrevet, at fx konflikten var kommet til en afslutning: jeg skrev, at nogle ser det som én lang konflikt, også er der nogle andre der ser det, som flere selvstændige borgerkrige. Dette gjorde jeg læseren direkte opmærksom på. Så at skrive, at dette "ikke er retvisende" er nok at gå for langt. Jeg giver her direkte udtryk for flere perspektiver på konflikten. Og dette går til flere af dine bemærkninger om, at det ikke er "retvisende/objektivt". Der er tale om ét perspektiv, også kommer du med ét andet perspektiv. Jeg tænker, at der skal være plads til alle. Igen, jeg slettede ikke noget af det tidligere. Jeg skrev det sammen med noget andet: jeg tilføjede. Selvom jeg er uenig med enWikis perspektiv, kan jeg ikke forstå, hvorfor der ikke skal være plads til BEGGE perspektiver? Det er forkert at enWiki ekskludere noget p.b.a. deres "censur-lister", men omvendt censurer jeg heller "deres" perspektiv - det ville også være forkert (IMO). Der skal være plads til det hele. Så hvorfor ikke bare skrive det samme? Det var det, som jeg forsøgte. Hvis jeg missede noget, kan du tilrette/tilføje.
 • Jeg forstår ikke helt det med infoboksen. Der stod i resultat: "Sejr for NATO/Anti-Gaddafi-bevægelse". Det er vel "hvem".
 • Og alt det med FN, ved jeg heller ikke helt, hvor du vil hen med? FN's Generalforsamling kan ikke bare vedtage, hvem der repræsentere ét land etc. Sådan nogle ting, skal Sikkerhedsrådet OGSÅ ind over. Og ved heller ikke, hvad din pointe er ift. S/RES/1973? Den blev vedtaget d. 17 marts, og de ting du beskriver skete efter.
 • Der er tale om en indledning til en artikel. Mange af de ting, som jeg skrev var bevist vage: hvis man skulle uddybe alle vinkler i en indledning, så mister den lidt pointe. Dette kan skrives i dybden i senere afsnit. Jeg beskriver fx ikke, hvem "oprørsgrupperne" er eller "Anti-Gaddafi-styrker". Det kan dække over mange ting. Også Al-Qaeda. Hvis jeg skulle gå i dybden med sådan noget i artiklens indledning, ville den blive alt for lang. Igen, du er velkommen til at tilføje og dette står heller ikke gengivet i artiklen, som den står nu. Så jeg ved ikke helt hvad din pointe her er?
 • Og for god ordens skyld: jeg gjorde det direkte klart i artiklen, at der var flere perspektiver på om det var én lang eller flere. Jeg har endda skrevet, at jeg selv, personligt, betragter det som én lang, der stadig er igangværende. MEN fordelen ved at splitte den op på Wikipedia er, at du fik lavet en afgrænset og historisk wiki-artikel. Læseren var klar over, hvilken tidsperiode artiklen drejede sig om - uagtet af hvordan de selv ser på sagen. Og jeg har skrevet en indledning, der dækkede præcis denne periode. Som artiklen står nu, har du jo alligevel ikke skrevet noget om nyere tid. Det er svært for læseren med "aktuelle artikler", som ikke bliver opdateret. Er det fordi, at der ikke er sket noget i 2017-2022? Eller er det fordi, at den ikke er blevet opdateret? Det var pointen med at splitte det op. Det er nok også derfor enWiki har gjort det. Man skal også tage de gode ting fra enWiki og kopiere - ikke alt er dårligt.
DannyVilla (diskussion) 31. okt. 2023, 23:17 (CET)Svar[svar]
@Niels1979dk, kan du ikke besvare dette? DannyVilla (diskussion) 9. nov. 2023, 16:35 (CET)Svar[svar]

Angående indlæg[rediger kildetekst]

De ønskede ændringer i forhold til 27. aug. 2023-artiklen, er som gennemgået punkt for punkt i starten af forrige afsnit ikke retvisende, og det ændrer indlægget i slutningen af forrige afsnit ikke på. Nedenfor er indlægget i slutningen af forrige afsnit (vist indrykket) taget punkt for punkt.

lad vær med bare at flytte tingene, efter du har tilføjet ét indlæg. Det er fint med debat og dit indlæg - men giv folk mere end en time til at besvare det, inden du laver ændringer. D
Jeg tænker måske, at du har misforstået nogle ting og antager noget om mig, som næppe er sandt. Jeg har f.eks. været den største kritiker af enWikis "censur-liste(r)", herunder konsekvenserne af at have sådan nogle. For nogle måneder siden var der én, der forsøgte at blokere mig,

Brugeren er nærmest til at vide hvad dette er.

for at give udtryk for netop det du også skriver her.
Tilbage til artiklen:
Jeg tror, at du prøver at falsificere nogle ting, som ikke rigtigt kan falsificeres. Jeg har netop aldrig skrevet, at fx konflikten var kommet til en afslutning: jeg skrev, at nogle ser det som én lang konflikt, også er der nogle andre der ser det, som flere selvstændige borgerkrige. Dette gjorde jeg læseren direkte opmærksom på. Så at skrive, at dette "ikke er retvisende" er nok at gå for langt. Jeg giver her direkte udtryk for flere perspektiver på konflikten. Og dette går til flere af dine bemærkninger om, at det ikke er "retvisende/objektivt". Der er tale om ét perspektiv, også kommer du med ét andet perspektiv. Jeg tænker, at der skal være plads til alle. Igen, jeg slettede ikke noget af det tidligere. Jeg skrev det sammen med noget andet: jeg tilføjede. Selvom jeg er uenig med enWikis perspektiv, kan jeg ikke forstå, hvorfor der ikke skal være plads til BEGGE perspektiver? Det er forkert at enWiki ekskludere noget p.b.a. deres "censur-lister", men omvendt censurer jeg heller "deres" perspektiv - det ville også være forkert (IMO). Der skal være plads til det hele. Så hvorfor ikke bare skrive det samme? Det var det, som jeg forsøgte. Hvis jeg missede noget, kan du tilrette/tilføje.

Der er ikke kommet en afslutning, hvorfor den ønskede indlednings-sætning (vist indrykket i starten af forrige afsnit) ikke er retvisende. (At ansvarlige med den ønskede indlednings-sætning kan komme til at se mindre ansvarlige ud, for den uopmærksomme, er heller ikke en legitim begrundelse for at ønske indlednings-sætningen.) De ordrette gengivelser af det amerikanske Senats S.Res.85 (7) og FN's Sikkerhedsråds S/RES/1973 (2011) 4. er slettet i den ønskede indledningstekst. Slettet er også: Middle East Policy publikationen "Why Was Muammar Qadhafi Really Removed?" og aktindsigten i Hillary Clinton e-mailen "H: France's client & Q's gold. Sid", se ovenfor.

Jeg forstår ikke helt det med infoboksen. Der stod i resultat: "Sejr for NATO/Anti-Gaddafi-bevægelse". Det er vel "hvem".

Under "Resultat" har brugeren derudover listet bl.a. "Starten på krisen i Libyen". Ordet resultat har en positiv værdiladning/konnotation på dansk. I en sådan sammenhæng virker det rimeligt at tale om, følger. Hvis brugeren ikke er fra Danmark, må der opfordres til opmærksomhed ift. ordbetydning.

Og alt det med FN, ved jeg heller ikke helt, hvor du vil hen med? FN's Generalforsamling kan ikke bare vedtage, hvem der repræsentere ét land etc. Sådan nogle ting, skal Sikkerhedsrådet OGSÅ ind over.

"After Much Wrangling, General Assembly Seats National Transitional Council of Libya as Country’s Representative for Sixty-Sixth Session" https://press.un.org/en/2011/ga11137.doc.htm

Og ved heller ikke, hvad din pointe er ift. S/RES/1973? Den blev vedtaget d. 17 marts, og de ting du beskriver skete efter.

25. februar 2011 FN's Menneskerettighedsråd vedtager resolution A/HRC/RES/S-15/1 om bl.a. udsendelse af en undersøgelseskommission til undersøgelse af påståede brud på menneskerettighedslovgivning i Libyen. 26. februar 2011 FN's Sikkerhedsråd vedtager resolution 1970 (2011) om bl.a. at henvise "the situation in the Libyan Arab Jamahiriya since 15 February 2011" til Den Internationale Straffedomstol. 26. februar 2011 USA's præsident: "he has lost the legitimacy to rule and needs to do what is right for his country by leaving now." 28. februar 2011 USA's statssekretær: "It is time for Qadhafi to go" https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/02/157412.htm 1. marts 2011 USA's samlede Senat med resolution S.Res.85: (3) "resign his position" og (7) "urges the United Nations Security Council to take such further action as may be necessary to protect civilians in Libya from attack, including the possible imposition of a no-fly zone over Libyan territory;"

Følgelig skete ovenstående før "The Interim Transitional National Council (The council) held its first meeting on Saturday 5th of March 2011 in the city of Benghazi", som erklæret i "Founding statement of the Interim Transitional National Council" dateret den 5. marts 2011. (Og før S/RES/1973 blev vedtaget d. 17. marts 2011.)

Der er tale om en indledning til en artikel. Mange af de ting, som jeg skrev var bevist vage: hvis man skulle uddybe alle vinkler i en indledning, så mister den lidt pointe. Dette kan skrives i dybden i senere afsnit. Jeg beskriver fx ikke, hvem "oprørsgrupperne" er eller "Anti-Gaddafi-styrker". Det kan dække over mange ting. Også Al-Qaeda. Hvis jeg skulle gå i dybden med sådan noget i artiklens indledning, ville den blive alt for lang. Igen, du er velkommen til at tilføje og dette står heller ikke gengivet i artiklen, som den står nu. Så jeg ved ikke helt hvad din pointe her er?

I 27. aug. 2023-artiklen er første linje: "... der startede i 2011 med fremkomsten af en NATO-støttet fraktion i landet." Eftersom det der siges i den britiske "Manchester Arena Inquiry"- undersøgelseskommissions bind 3 om kamp-grupper/styrker og medlemmer heraf med britisk statsborgerskab/opholdstilladelse osv., stemmer udemærket med hvad der står i fx. Middle East Policy publikationen "Why Was Muammar Qadhafi Really Removed?" https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mepo.12310 er der ingen speciel grund til at antage, at der på landjorden var tale om meget andet end den i Benghazi den 5. marts 2011 stiftede forsamling og amerikansk-britisk orkestrerede eksterne og/eller interne landjordsstyrker med en for nuværende ikke klarlagt/offentlig kendt sammensætning.

Og for god ordens skyld: jeg gjorde det direkte klart i artiklen, at der var flere perspektiver på om det var én lang eller flere. Jeg har endda skrevet, at jeg selv, personligt, betragter det som én lang, der stadig er igangværende. MEN fordelen ved at splitte den op på Wikipedia er, at du fik lavet en afgrænset og historisk wiki-artikel. Læseren var klar over, hvilken tidsperiode artiklen drejede sig om - uagtet af hvordan de selv ser på sagen. Og jeg har skrevet en indledning, der dækkede præcis denne periode. Som artiklen står nu, har du jo alligevel ikke skrevet noget om nyere tid. Det er svært for læseren med "aktuelle artikler", som ikke bliver opdateret. Er det fordi, at der ikke er sket noget i 2017-2022? Eller er det fordi, at den ikke er blevet opdateret? Det var pointen med at splitte det op. Det er nok også derfor enWiki har gjort det.

Dette er ligesom overvejelserne i forhold til overskuelighed osv. i afsnittet "Ændring og flytning af artikel", ikke et argument i forhold til antal.

Man skal også tage de gode ting fra enWiki og kopiere - ikke alt er dårligt.

Det afgørende er hvad de centrale kilder siger (og selve teksten på den engelske Wikipedia kan ikke betragtes som værende en sådan).

Niels1979dk (diskussion) 23. nov. 2023, 02:39 (CET)Svar[svar]

Brugeren behandler ikke min begrundelse for at afgrænse artiklen til 2011, men skriver blot:
"Der er ikke kommet en afslutning, (...)"
Brugeren forsøger her at modbevise andre udlægninger og perspektiver, hvilket ikke er muligt. Jeg har tilkendegivet forståelse for andre perspektiver; at man kan se det som en lang borgerkrig, hvilket også fremgår direkte af artiklen. Men at påstå, som brugeren, at man ikke kan have et andet perspektiv (opdeling af borgerkrigen i flere perioder) er umuligt. Særligt da det jo (gennem enWiki) er bevist, at der er andre, der har et andet perspektiv. Brugerens version er endividere nærmest udelukkende fokuseret på to måneder af borgerkrigen: februar og marts 2011. Versionen indeholder stor set ingen relevant information vedr. borgerkrigen fra april 2011 til i dag. Jeg tilføjede relevant info for resten af perioden frem til primo 2012. Er uforstående overfor, hvorfor denne nye info skal slettes. Det er yderligere muligt at oprette en ny wiki-artikel, der dækker en anden periode, såfremt brugeren ønsker at bidrage med dette. På intet tidspunkt i den nuværende artikel er gengivet at borgerkrigen skulle være afsluttet.
"Under "Resultat" har brugeren derudover listet bl.a. "Starten på krisen i Libyen". Ordet resultat har en positiv værdiladning/konnotation på dansk. I en sådan sammenhæng virker det rimeligt at tale om, følger. Hvis brugeren ikke er fra Danmark, må der opfordres til opmærksomhed ift. ordbetydning."
Sidste del af kommentaren er upassende og hører ikke hjemme på daWiki. Jeg ignorerede det indledningsvis (i første kommentar, hvor brugeren også brugte lignede sprogbrug). Jeg opfordrer brugeren til fremadrettet at undlade at bruge sådanne vendinger og sprogbrug. I forhold til indholdet af selve kommentaren er ordet "resultat" en integreret (ikke-redigerbar) del af infoboksen {Infoboks militær konflikt}. Det er ikke mig, der har lavet denne infoboks - hvilket brugeren burde vide - hvorfor kommentaren i sin helhed er upassende.
""After Much Wrangling, General Assembly Seats National Transitional Council of Libya as Country’s Representative for Sixty-Sixth Session" https://press.un.org/en/2011/ga11137.doc.htm"
I den nuværende version fremgår det, at d. "16. september 2011 blev det libyske overgangsråd anerkendt af FN som den juridiske repræsentant for Libyen og erstattede dermed Gaddafi-regeringen.". Det er det, som brugeren linker til. Jeg var uforstående overfor brugerens kritik: jeg forstod det som om, at brugeren ville have det fremrykket til marts 2011. Jeg er fortsat uforstående overfor denne specifikke kritik.
I forhold til resten af FN-snakken, er det muligt at tilføje. De ting brugeren skriver var ikke del af dennes version af artiklen, så er uforstående overfor hvorfor det ligepludselig nu brugs som en slags kritik?
" "Manchester Arena Inquiry"
Brugeren må igen forstå, at der er forskellige perspektiver og udlægning. Jeg har på intet tidspunkt sagt, at brugeren ikke kan gengive det perspektiv, som denne beskriver. Men andre perspektiver eksisterer. Og en britisk kilde er ikke nok til at ekskludere alle andre perspektiver.
"Dette er ligesom overvejelserne i forhold til overskuelighed osv. i afsnittet "Ændring og flytning af artikel", ikke et argument i forhold til antal."
Dette er ikke et argument. Brugeren skriver i sin essens bare "brugerens argument er ikke et argument". Dette kan alle skrive. Hvorfor? Hvorfor er det bedre at have én artikel, der påstår at dække hele indholdet af en borgerkrig, som har stået på fra 2011 til i dag? Når 90% af indholdet dækker feb. og mar 2011? Kontra nu, hvor man har en artikel, der påstår at dække første del (2011) af en igangværende borgerkrig? Og der er nu tilføjet mere indhold, som kronologisk dækker 2011-perioden.
"Det afgørende er hvad de centrale kilder siger"
"Centrale kilder" er en lignende argumentationsform, som enWiki bruger til at forsvare deres ekskludering af nogle kilder. Nogle kilder kan, i henhold til enWiki, aldrig bruges - uagtet af deres indhold. Noget brugeren selv påpegede var et problem. Brugeren gør det samme her, idet denne antyder, at kende de "centrale kilder" (som man må forstå, er dem, der udelukkende skal bruges). Borgerkrigen i Libyen er et kompleks emne, hvor forskellige kilder har forskellige perspektiver. At der kun skulle være en eller "nogle" "centrale kilder", som der er plads til på daWiki er forkert.
--DannyVilla (diskussion) 23. nov. 2023, 10:51 (CET)Svar[svar]

Angående andet indlæg[rediger kildetekst]

Som gennemgået punkt for punkt i starten af de to forrige afsnit, er de ønskede ændringer i forhold til 27. aug. 2023-artiklen ikke retvisende, og det ændrer indlægget i slutningen af forrige afsnit ikke på. Nedenfor er brugerens indlæg i slutningen af forrige afsnit (vist indrykket) taget punkt for punkt.

Brugeren behandler ikke min begrundelse for at afgrænse artiklen til 2011, men skriver blot:
"Der er ikke kommet en afslutning, (...)"
Brugeren forsøger her at modbevise andre udlægninger og perspektiver, hvilket ikke er muligt. Jeg har tilkendegivet forståelse for andre perspektiver; at man kan se det som en lang borgerkrig, hvilket også fremgår direkte af artiklen. Men at påstå, som brugeren, at man ikke kan have et andet perspektiv (opdeling af borgerkrigen i flere perioder) er umuligt. Særligt da det jo (gennem enWiki) er bevist, at der er andre, der har et andet perspektiv. Brugerens version er endividere nærmest udelukkende fokuseret på to måneder af borgerkrigen: februar og marts 2011. Versionen indeholder stor set ingen relevant information vedr. borgerkrigen fra april 2011 til i dag. Jeg tilføjede relevant info for resten af perioden frem til primo 2012. Er uforstående overfor, hvorfor denne nye info skal slettes. Det er yderligere muligt at oprette en ny wiki-artikel, der dækker en anden periode, såfremt brugeren ønsker at bidrage med dette. På intet tidspunkt i den nuværende artikel er gengivet at borgerkrigen skulle være afsluttet.

Det der står i sætningen i starten af forrige afsnit er: "Der er ikke kommet en afslutning, hvorfor den ønskede indlednings-sætning (vist indrykket i starten af forrige afsnit) ikke er retvisende." Hvis der for en igangværende begivenhed ønskes en periode-opdelt behandling (hvilket der ikke er nogen naturlig grund til at ønske i den nærværende sammenhæng), er det selvsagt ikke retvisende at skrive "var en" som det er gjort i den af brugeren ønskede indlednings-sætning. (At ansvarlige med den ønskede indlednings-sætning kan komme til at se mindre ansvarlige ud, for den uopmærksomme, er heller ikke en legitim begrundelse for at ønske indlednings-sætningen.)

Det brugeren ønsker slettet omfatter udover de ordrette gengivelser af det amerikanske Senats S.Res.85 (7) og FN's Sikkerhedsråds S/RES/1973 (2011) 4. i indledningsteksten, Middle East Policy publikationen "Why Was Muammar Qadhafi Really Removed?", aktindsigten i Hillary Clinton e-mailen "H: France's client & Q's gold. Sid" også oplysningen om at det i 2014 mislykkedes at danne et af alle parter anerkendt parlament. Sidstnævnte falder periodemæssigt sammen med at USA, Frankrig og Storbritannien rømmede landenes ambassader i Libyen. Hvad det er der faktisk foregår i Libyen, blev efter at alt dette skete endnu mere uklart.

"Under "Resultat" har brugeren derudover listet bl.a. "Starten på krisen i Libyen". Ordet resultat har en positiv værdiladning/konnotation på dansk. I en sådan sammenhæng virker det rimeligt at tale om, følger. Hvis brugeren ikke er fra Danmark, må der opfordres til opmærksomhed ift. ordbetydning."
Sidste del af kommentaren er upassende og hører ikke hjemme på daWiki. Jeg ignorerede det indledningsvis (i første kommentar, hvor brugeren også brugte lignede sprogbrug). Jeg opfordrer brugeren til fremadrettet at undlade at bruge sådanne vendinger og sprogbrug. I forhold til indholdet af selve kommentaren er ordet "resultat" en integreret (ikke-redigerbar) del af infoboksen {Infoboks militær konflikt}. Det er ikke mig, der har lavet denne infoboks - hvilket brugeren burde vide - hvorfor kommentaren i sin helhed er upassende.

Det der er upassende og ikke hører hjemme på den danske Wikipedia, er at bl.a. "Starten på krisen i Libyen" der dækker over at Afrikas mest avancerede land pr. FN's Human Development Index blev reduceret til en failed state forårsagende overskrifter som "IOM Learns of 'Slave Market' Conditions ...", listes som et "Resultat". Eftersom der i princippet kunne være tale om uopmærksomhed ift. ordbetydning grundet oprindelse, er der med "Hvis brugeren ikke er fra Danmark, må der opfordres til opmærksomhed ift. ordbetydning." givet en høflig henstilling til brugeren om ikke at afstedkomme upassende indhold på den danske Wikipedia. Brugeren er bekendt med, at det ikke er påkrævet at have en infoboks, eftersom det er brugeren der som led i brugerens ændringer har tilføjet en infoboks Skabelon:Infoboks militær konflikt og oplistningen heri til 27. aug. 2023-artiklen.

""After Much Wrangling, General Assembly Seats National Transitional Council of Libya as Country’s Representative for Sixty-Sixth Session" https://press.un.org/en/2011/ga11137.doc.htm"
I den nuværende version fremgår det, at d. "16. september 2011 blev det libyske overgangsråd anerkendt af FN som den juridiske repræsentant for Libyen og erstattede dermed Gaddafi-regeringen.". Det er det, som brugeren linker til. Jeg var uforstående overfor brugerens kritik: jeg forstod det som om, at brugeren ville have det fremrykket til marts 2011. Jeg er fortsat uforstående overfor denne specifikke kritik.
I forhold til resten af FN-snakken, er det muligt at tilføje. De ting brugeren skriver var ikke del af dennes version af artiklen, så er uforstående overfor hvorfor det ligepludselig nu brugs som en slags kritik?

Det der svares på og svaret i starten af forrige afsnit er henholdsvis: "Og alt det med FN, ved jeg heller ikke helt, hvor du vil hen med? FN's Generalforsamling kan ikke bare vedtage, hvem der repræsentere ét land etc. Sådan nogle ting, skal Sikkerhedsrådet OGSÅ ind over." og ""After Much Wrangling, General Assembly Seats National Transitional Council of Libya as Country’s Representative for Sixty-Sixth Session" https://press.un.org/en/2011/ga11137.doc.htm " (dvs. overskriften og url'en for FN's pressemeddelelse). "16. september 2011 FN's Generalforsamling vedtager resolution 66/1, om bl.a. at lade repræsentanter for den i Benghazi den 5. marts 2011 formelt stiftede forsamling, Det Nationale Overgangsråd, repræsentere Libyen i FN." er tilføjet i Forløb den 11. okt. 2023. De af brugeren ønskede ændringer er i forhold til 27. aug. 2023-artiklen.

" "Manchester Arena Inquiry"
Brugeren må igen forstå, at der er forskellige perspektiver og udlægning. Jeg har på intet tidspunkt sagt, at brugeren ikke kan gengive det perspektiv, som denne beskriver. Men andre perspektiver eksisterer. Og en britisk kilde er ikke nok til at ekskludere alle andre perspektiver.

"Manchester Arena Inquiry"-undersøgelseskommissionen er den undersøgelseskommission den britiske indenrigsminister nedsatte i oktober 2019 til at undersøge omstændigheder omkring den eksplosion, der dræbte over 20 mennesker i Manchester Arena den 22. maj 2017. I undersøgelseskommissionens bind 3, der udkom i marts 2023, er bl.a. en af dem der er blevet dømt i sammenhængen sat i direkte forbindelse med kamp-grupper/styrker og medlemmer heraf med britisk statsborgerskab/opholdstilladelse, der var i Libyen i 2011. Eftersom det der siges herom stemmer udemærket med hvad der fx. står i Middle East Policy publikationen "Why Was Muammar Qadhafi Really Removed?" https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mepo.12310 er der ikke nogen speciel grund til at antage, at der på landjorden var tale om meget andet end den i Benghazi den 5. marts 2011 stiftede forsamling og amerikansk-britisk orkestrerede eksterne og/eller interne landjordsstyrker med en for nuværende ikke klarlagt/offentlig kendt sammensætning. Givet dette, er det ikke retvisende, at være mere specifik i forhold til hvem det var der kæmpede mod Libyens forsvar på landjorden, end 27. aug. 2023-artiklen. Når et aspekt, som hvem det var der kæmpede mod Libyens forsvar på landjorden, er uklart nytter det ikke blot at vælge et "perspektiv" (velvidende, at der ikke er nogen speciel grund til at antage, at det ikke forholder sig anderledes) og så skrive at det valgte "perspektiv" var det der fandt sted. Det retvisende er ikke at gå ud over, hvad der for nuværende er klart.

"Dette er ligesom overvejelserne i forhold til overskuelighed osv. i afsnittet "Ændring og flytning af artikel", ikke et argument i forhold til antal."
Dette er ikke et argument. Brugeren skriver i sin essens bare "brugerens argument er ikke et argument". Dette kan alle skrive. Hvorfor? Hvorfor er det bedre at have én artikel, der påstår at dække hele indholdet af en borgerkrig, som har stået på fra 2011 til i dag? Når 90% af indholdet dækker feb. og mar 2011? Kontra nu, hvor man har en artikel, der påstår at dække første del (2011) af en igangværende borgerkrig? Og der er nu tilføjet mere indhold, som kronologisk dækker 2011-perioden.

Begivenhedsantal er bestemt af hvad der faktisk skete/sker, ikke af overvejelser i forhold til om en behandling er overskuelig for læseren eller ej. De af brugeren ønskede ændringer i forhold til 27. aug. 2023-artiklen er som gennemgået punkt for punkt i starten af de to forrige afsnit ikke retvisende bl.a. i forhold til borgerkrigens udstrækning, borgerkrigens årsag, hvem det var der kæmpede mod Libyens forsvar, hændelsernes kronologiske rækkefølge, hvem der startede militæroperationen i 2011 og hvad denne omfattede, hvem der lige fra starten havde erklærede regime change-ønsker og hvem der erklærede "must go, and go for good", Libyens regeringsleder Muammar Gaddafis død. De ønskede ændringer i forhold til 27. aug. 2023-artiklen bør ikke foretages, da artiklen ikke bør være ikke-retvisende.

"Det afgørende er hvad de centrale kilder siger"
"Centrale kilder" er en lignende argumentationsform, som enWiki bruger til at forsvare deres ekskludering af nogle kilder. Nogle kilder kan, i henhold til enWiki, aldrig bruges - uagtet af deres indhold. Noget brugeren selv påpegede var et problem. Brugeren gør det samme her, idet denne antyder, at kende de "centrale kilder" (som man må forstå, er dem, der udelukkende skal bruges). Borgerkrigen i Libyen er et kompleks emne, hvor forskellige kilder har forskellige perspektiver. At der kun skulle være en eller "nogle" "centrale kilder", som der er plads til på daWiki er forkert.

Det den engelske Wikipedia har, er bot-automatisering "to exclude" "from articles" materiale fra et stadigt voksende antal udgivere, 49 ved seneste optælling (en arabisk udgiver er blevet tilføjet til listen siden sidst). https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Deprecated_sources Det der står i sætningen i starten af forrige afsnit er: "Det afgørende er hvad de centrale kilder siger (og selve teksten på den engelske Wikipedia kan ikke betragtes som værende en sådan)." Det er ligetil. Centrale kilder er fx. ift. FN-beslutninger, resolutioner, ordrette protokoller osv. som de fremstår på FN's officielle sider, ift. staters og organisationers erklærede politik osv., love, resolutioner, erklæringer, udskrifter osv. som de fremstår på disses officielle sider, ift. at vurdere hvad stater og organisationer faktisk foretog sig, offentlige undersøgelser med inddragelse af involverede beslutningstagere, embedsmænd osv., osv. Den centrale officielle statslige kilde, i den første sådanne offentlige undersøgelse, det britiske parlaments House of Commons Foreign Affairs Committees "Libya: Examination of intervention and collapse and the UK’s future policy options", i forhold til hvad der motiverede angrebet på Libyen, er aktindsigten i Hillary Clinton e-mailen "H: France's client & Q's gold. Sid". (aktindsigten og artikel-sektionen herom ønskes slettet af brugeren, eftersom brugeren tilbageruller, med den ikke korrekte redigeringsopsumméring "Se diskussion: der er ikke slettet noget.", til den 14. okt. 2023, 18:51, hvor aktindsigten og artikel-sektionen herom er slettet.) Det aktindsigten i Hillary Clinton e-mailen "H: France's client & Q's gold. Sid" bl.a. viser, er at der den 2. april 2011 blev rapporteret følgende til den amerikanske statssekretær Hillary Clinton:

"On April 2, 2011 sources with access to advisors to Salt al-Islam Qaddafi stated in strictest confidence that while the freezing of Libya's foreign bank accounts presents Muammar Qaddafi with serious challenges, his ability to equip and maintain his armed forces and intelligence services remains intact. According to sensitive information available to this these individuals, Qaddafi's government holds 143 tons of gold, and a similar amount in silver. During late March, 2011 these stocks were moved to SABHA (south west in the direction of the Libyan border with Niger and Chad); taken from the vaults of the Libyan Central Bank in Tripoli. This gold was accumulated prior to the current rebellion and was intended to be used to establish a pan-African currency based on the Libyan golden Dinar. This plan was designed to provide the Francophone African Countries with an alternative to the French franc (CFA). (Source Comment: According to knowledgeable individuals this quantity of gold and silver is valued at more than $ 7 billion. French intelligence officers discovered this plan shortly after the current rebellion began, and this was one of the factors that influenced President Nicolas Sarkozy's decision to commit France to the attack on Libya. According to these individuals Sarkozy's plans are driven by the following issues: a. A desire to gain a greater share of Libya oil production, b. Increase French influence in North Africa, c. Improve his internal political situation in France, d. Provide the French military with an opportunity to reassert its position in the world, e. Address the concern of his advisors over Qaddafi's long term plans to supplant France as the dominant power in Francophone Africa)"

Planen, der tales om som værende "one of the factors that influenced", om en guldfunderet "pan-African currency" strider mod betydelige interesser, se fx. rapporten "War and Currency Statecraft" https://new.thecradle.co/articles/global-south-gold-backed-currencies-to-replace-the-us-dollar

Ift. brugeren, der tilbagerullede indenfor 2 minutter den 23. nov. 2023, 03:02: Brugeren har tidligere den 25. okt. 2019, 13:33 tilføjet "Kilde mangler" efter to sætninger (uden kilde) om det aktindsigten i Hillary Clinton e-mailen "H: France's client & Q's gold. Sid" bl.a. er om. Redigeringen fra 18:48 til 18:51 den 14. okt. 2023 er udelukkende en sletning af den i den tidligere sammenhæng manglende kilde, aktindsigten, og artikel-sektionen herom. Der henstilles til brugeren om at orientere bredere om brugerens dispositioner i forhold til at blokere brugere.

Niels1979dk (diskussion) 5. dec. 2023, 02:42 (CET)Svar[svar]

I forhold til infoboksen:
 • Ordet "resultat" har ikke en positiv værdiladning/konnotation på dansk. Det er værdineutralt.
 • Og nej, det var ikke en høflig henstilling. Hvornår har det nogensinde været en høflig henstilling at sidde at betvivle andre brugeres nationalitet?
 • Hvad er det, som du vil bruge det med, at Libyen var et af Afrikas mest udviklede lande til? Bare fordi du er et udviklet land, kan du godt have "kriser". Og jeg tænker ikke det er kontroversielt at skrive, at alt det der skete efterfølgende er del af en større krise i Libyen, hvor tingene generelt er gået i en forkert retning.
Jeg har ikke slettet noget:
 • Når du skriver "Det brugeren ønsker slettet omfatter udover de ordrette gengivelser af det amerikanske Senats S.Res.85" er det direkte løgn. Det står stadig i artiklen. Det med resolutionen er nævnt opsummerende i indledning med en fodnote, der leder leder til det DIREKTE CITAT. Så hvor har du fra, at jeg skulle have slettet noget? Og indledning er beregnet til at opsummere tingene - ikke til gengive alle mulige citater.
I forhold til det med Manchester-undersøgelsen:
 • Der stod intet om denne undersøgelse i den indledende version. Jeg har intet slettet her. Hvis du vil skrive til, er du velkommen
I forhold til det med FN:
 • Prøv at gengiv, hvad det er, hvad det er, som du finder problematisk ved det, som der står.
I forhold til det med "perspektiver" er der noget som du misforstår:
 • Jeg vælger ikke et perspektiv. Jeg slettede ikke noget. Den indledende artikel var ufærdig og total mangelfuld. Jeg tilføjede nogle perspektiver.
 • Jeg har aldrig nogensinde påstået, at dette var det eneste perspektiv eller at der ikke manglende nogle perspektiver. Jeg har ikke påstået, at det perspektiv jeg tilføjede er det "rigtige" etc. etc. Men det er jo en start at tilføje nogle perspektiver, også kan man tilføje andre perspektiver bagefter.
 • Pointen er, at det stadig uklart. Du prøver at modvise nogle perspektiver, for at retfærdiggøre at slette dem. Det kan du ikke. Jeg kan heller ikke modvise, at UK, Frankrig, USA etc. stod bag. Bare fremlæg de forskellige perspektiver. At du (eller andre) så ikke har tilføjet noget med "Manchester-undersøgelsen" og disse perspektiver, retfærdiggøre jo ikke at slette noget andet - for på denne måde at balancer. Løsningen er, at du skriver disse til - hvilket jeg har skrevet fra starten.
I forhold til det med "centrale kilder":
 • Jeg definerer ikke "centrale kilder". Hvis du vil det, så start en general debat på "Landsbybrønden" eller lignende og ændre daWikis retningslinjer. Jeg udelukker heller ikke kilder, som enWiki. Hvis du vil det, så start en general debat på "Landsbybrønden".
 • På daWiki må du ikke lave førstehåndsforskning. Det vil sige, at du må ikke "vurdere" udfra officielle dokumenter, hvad staters hensigt er/var. Du kan referere en sekundær kildes teorier ift. udlægning af disse officielle dokumenter. Du kan også neutralt henvise til uddrag fra officielle dokumenter og kilder - men du skal ikke værdilade det og slutte noget herudfra.
I forhold til opdelingen af artiklen:
 • Du kan stadig ikke bare skrive "Der er ikke kommet en afslutning,". Det kommer jo an på, hvordan du definere og anskuer konflikten. Nogle mennesker anser også WW1 og WW2 som en lang konflikt med forskellige perioder med krige og andre periode med ro. Det kommer jo an på, hvordan du anskuer det og definere tingene. Det er det samme her: du kan jo godt lave et argument for, at konflikten i Libyen (2011 til idag) kan inddeles i x-antal selvstændige begivenheder, der følger hinanden. Du kan også anskue det som en lang begivenhed. Det var det, som jeg gav udtryk for - og eksplicit skrev i artiklen. Så dette skjules ikke for læseren. Du kan lave argumenter for og imod.
 • Og det betyder da noget for daWiki om hvor overskueligt det er for læseren. At have en artikel, der forgiver at handle om perioden 2011 til i dag (som var tilfældet inden), men (næsten) kun indeholder oplysninger om feb/marts 2011, giver ikke den store troværdighed hos læseren. En artikel, der forgiver kun at omhandle 2011 og indeholder oplysninger frem til ultimo 2011/primo 2012, er mere brugbar for læseren. Igen er du velkommen til at tilføje information.
DannyVilla (diskussion) 5. dec. 2023, 11:00 (CET)Svar[svar]