Diskussion:Rekruttering

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Hovedjagt[rediger kildetekst]

Måske er det på grund af min unge alder og det faktum jeg endnu ikke er blevet headhuntet til et job, men jeg har endnu ikke hørt udtrykket "hovedjagt" blive anvendt i den forbindelse som denne artikel benytter. Google: hovedjagt antyder også, at udtrykket mest bruges i dets oprindelige og noget mere dramatiske betydning. --|EPO| 26. jul 2007, 13:42 (CEST)

Hovedjæger er et gammelt, veletableret oversættelseslån fra engelsk headhunter (belagt 1906), så der er vel ingen grund til at anvende en anglicisme her blot fordi ordet bruges i overført betydning. --Arild_kierkegaard 26. jul 2007, 13:51 (CEST)
Der er et problem, når det danske udtryk ikke anvendes i nogen særlig grad. Det er min opfattelse, at "headhunting" er langt det mest udbredte ord på dansk, så jeg ser ingen grund til at lade artiklen stå under et navn, der ikke er udbredt. --|EPO| 26. jul 2007, 14:01 (CEST)
I så fald bør vi støtte den danske form når den er så oplagt som denne, og ikke ligge under for det primitive snobberi for alt engelsk-amerikansk. --Arild_kierkegaard 26. jul 2007, 14:03 (CEST)
Nej. Dels er "hovedjagt" ikke et gyldigt opslag i Retskrivningsordbogen, men "headhunting" er. Dels er Wikipedias navngivningskonvention, at man skal "bruge de mest almindelige navne". Dels mener jeg ikke, at formen er oplagt, når ordet ikke anvendes. --|EPO| 26. jul 2007, 14:09 (CEST)
Der er ikke tale om et navn, men om et udtryk. Hovedjæger er den etablerede oversættelse af headhunter i dansk og findes også i Nudansk Ordbog og Den Danske Ordbog. Førstnævnte siger (14. udg.): "nu (efter amer. head hunter) om konsulentfirma, der har specialiseret sig i at finde frem til dygtige folk til topstillinger." DDO angiver denne betydning som "sjælden", vel i forhold til det engelske udtryk, men har den altså med, også som dansk synonym under 'headhunter'. Et opslag på Google.dk viser en lang række forekomster med betydningen 'ansættelsesjæger', og det samme gør en søgning på Infomedia. F.eks. Berlingske Tidende 26/8 2006: "Årets hovedtaler, Dan Meiland, har fra hovedkontoret i New York igennem en lang årrække søgt og fundet topchefer og bestyrelsesmedlemmer for nogle af verdens største virksomheder. Efter 28 år stopper den danske hovedjæger nu." Hovedjagt må således siges at være fuldt brugeligt og i overensstemmelse med den grundlæggende regel om at der altid bør bruges danske ord. --Arild_kierkegaard 26. jul 2007, 14:16 (CEST)
"Brug danske ord. Navngiv altid siderne på dansk, og placer oversættelsen til andre sprog i den første linje i artiklen. Medmindre den danske form næsten aldrig bruges på dansk - eksempel: Harddisk hedder på dansk pladelager eller fastdisk (i modsætning til diskette/fleksibel disk). Følg altid Retskrivningsordbogens stavemåde, hvis ordet findes der."
Hvis DDO angiver denne betydning til "sjælden", så er der vel tale om, at "den danske form næsten aldrig bruges på dansk"? Og som tidligere nævnt, så er formen "hovedjæger" ikke at finde i Retskrivningsordbogen, hvorimod "headhunter" er. --|EPO| 26. jul 2007, 14:39 (CEST)
Hvilken udgave af NDO er her tale om? I min fra 2001 står under opslaget hovedjæger: En person som skærer hovederne af nedlagte fjender og opbevarer dem som sejrstrofæ; især brugt af visse asiatiske, melanesiske og afrikanske naturfolk. Det er forhåbentlig ikke headhunterens fremgangsmåde. --Pred (diskussion) 26. jul 2007, 14:48 (CEST)
Når ordet er med i de danske ordbøger og bruges i landets største aviser, kan vi også bruge det her - og dermed halter sammenligningen med pladelager også. Ordet findes i Retskrivningsordbogen 3. udg., 2001, s. 227. Søg http://www.retskrivningsordbogen.dk/ro/ro.htm --Arild_kierkegaard 26. jul 2007, 14:49 (CEST)
Nej, det er ikke Wikipedias opgave at reformere sproget, men vi bør støtte fuldt brugbare danske varianter. --Arild_kierkegaard 26. jul 2007, 14:54 (CEST)
Jeg tror skam på, at "hovedjagt" findes og bruges i denne sammenhæng. Det er blot min overbevisning (og din udgave af NDO), at ordet ikke er særligt udbredt i forhold til "headhunting". Og vi skal bruge det mest anvendte ord jf. ovenstående citat og link. Ja vi skal skrive på dansk med danske ord, men når det danske ord ikke er særligt udbredt, så afviges denne regel. Det er ikke Wikiepdias opgave at øge brugen af bestemte ord eller vendinger - tværtimod skal de mest anvendte udtryk også bruges på Wikipedia.
Der er ingen der anfægter eksistensen af ordet "fastpladelager" - tværtimod. Ordet bruges bare ikke særligt meget i forhold til det engelske ord.
Derfor mener jeg, at artiklen bør være at finde under opslaget "headhunting" med omdirigering fra "hovedjagt", samt en notits i artiklen om, at ordet findes på dansk, men blot ikke er særligt udbredt - f.eks. med din udgave af NDO som kilde. --|EPO| 26. jul 2007, 15:03 (CEST)
Af reglerne fremgår det at der skal bruges danske ord "medmindre den danske form næsten aldrig bruges på dansk". Nu er formen hovedjæger som vist i det ovenstående anvendt siden 1906 som oversættelse af det engelske 'headhunter'. I Pia Jarvads "Nye ord 1955-1998" læser man om den nye betydning på s. 387-88 med citater fra Børsen, JP og Berlingske Tidende. Den skulle første gang være knæsat i 1973 og er altså blevet brugt uafbrudt siden. --Arild_kierkegaard 26. jul 2007, 15:13 (CEST)
Jeg fastholder mine argumenter ovenfor, men opgiver diskussionen nu, da jeg ikke ser mulighed for at opnå enighed. --|EPO| 26. jul 2007, 16:02 (CEST)
Det er ikke Wikipedias mål at reformere det danske sprog. --Pred (diskussion) 26. jul 2007, 14:44 (CEST)
Jeg vil gerne anfægte, at ordet headhunting ikke skulle være dansk. Ganske vist er det et låneord, men der er de fleste danske ord jo, hvis man kigger langt nok tilbage. Modviljen skyldes vel snarere, at det er udenlandsk klingende, men det er der trods alt også en del, der er. Der er næppe tvivl om, at ordet er indarbejdet i det danske sprog (ikke kun blandt de popsmarte), og det er sågar optaget i Retskrivningsordbogen, der ellers må betragtes som værende rimelig konservativ. Jeg er enig i, at man ikke af dovenskab eller popsmarthed skal forfalde til at bruge udenlandske ord, når der findes glimrende danske, men det er efter min overbevisning ikke det, det drejer sig om her. Jeg mener, at et dannet person uden blusel kan benytte ordet headhunting på dansk.--C960657 26. jul 2007, 17:16 (CEST)
RO er faktisk mere liberal mht. optagelse af engelske ord end Nudansk Ordbog, se Margrethe Heidemann Andersens bog om sprogholdninger til engelsk fra 2004; at den skulle være specielt konservativ er altså en myte. RO har i øvrigt både det gamle oversættelseslån, altså hovedjæger, og det nyere direkte lån, headhunter, men angiver som altid IKKE betydninger. Den kan altså hverken bruges som argument for det ene eller andet ord med mindre vi vil udlægge reglerne bogstaveligt: "Medmindre den danske form næsten aldrig bruges på dansk" - FORMEN hovedjæger er som bekendt almindelig i dansk. Men også den nye betydning har som vist hjemmel i dansk siden 1973 (jf. også Knud Sørensen: A Dictionary of Anglicims in Danish, 1997, s. 150) og forekommer f.eks. i aviser og fagtidsskrift: http://www.lederne.dk/lho/Nyheder/Nyheder/Nyheder+2006/Hovedjaeger+taler+paa+Ledelsens+Dag.htm At det engelske udtryk så for øjeblikket bruges hyppigere, ligesom homepage nogle år tilbage var mere almindeligt end hjemmeside, skulle ikke i sig selv være afgørende. Det er nok at påvise at ordet/formen har borgerret i nyere dansk. --Arild_kierkegaard 26. jul 2007, 17:37 (CEST)
"At det engelske udtryk så for øjeblikket bruges hyppigere [...] skulle ikke i sig selv være afgørende."' – jo, det er netop afgørende, idet konventionen på Wikipedia er at benytte den mest almindelige betegnelse. Jeg anfægter ikke, at hovedjæger har borgerret i nyere dansk (selvom jeg vist aldrig har hørt det anvendt i forbindelse med rekruttering), men det er altså ikke i sig selv tilstrækkelig årsag til at foretrække hovedjæger over headhunter som Wikipedia-artikelnavn, jf. konventionen for valg af artikelnavn, når et begreb har flere betegnelser. Hvad man måtte foretrække i andre sammenhænge er ikke relevant her.--C960657 26. jul 2007, 18:24 (CEST)
For sidste gang - reglerne siger: "Brug danske ord. Navngiv altid siderne på dansk, og placer oversættelsen til andre sprog i den første linje i artiklen. Medmindre den danske form næsten aldrig bruges på dansk." (min fremhævning). Det danske udtryk bruges jævnligt, og det kan altså ikke siges næsten aldrig at bruges - følgelig bør det foretrækkes.
Men en specifikation i retning af at danske/fællesskandinaviske udtryk bør foretrækkes som opslagsnavne så længe de er lige så gode eller bedre end de tilsvarende engelsk-amerikanske, samt at udbredte fremmedsprogede termer ligeledes bør oplyses i brødteksten, ville være ønskelig. Arild_kierkegaard 26. jul 2007, 18:55 (CEST)
Jo, det bruges næsten aldrig. En søgning på Infomedia viser at ordet hovedjagt er brugt 3 gange indenfor det sidste år i denne betydning, og i alle tilfælde er ordet headhunting blevet brugt i samme artikel. --Peter Andersen 26. jul 2007, 19:31 (CEST)
Hej Peter. Du har altså ikke søgt grundigt nok. En søgning på hovedjæger/hovedjagt på Infomedia giver 12 resultater med denne betydning for det sidste år. Eksempler: Hovedjagten er sat ind i Birkerød, overskrift i Birkerød Avis 8/8 2006; Hovedjægere i big business, overskrift i Fyens Stiftstidende 29/5 2007. Arild_kierkegaard 26. jul 2007, 20:00 (CEST)
Der ved jeg så ikke hvordan du søger. Hvis jeg søger på hovedjagt og nu også hovedjæger i Danske medier med webkilder indefor de sidste 12 måneder får jeg fem unikke artikler, der bruger ordet i den her omtalte betydning. Og selvom det så var 12, vil jeg stadigt mene at det næsten aldrig bliver brugt. --Peter Andersen 26. jul 2007, 20:55 (CEST)
Søg på ordenes bøjningsformer, f.eks. hovedjægere og hovedjægerne, så får du væsentlig flere resultater. I øvrigt skriver Knud Sørensen i bogen Engelsk i dansk. Er det et must?, 1995, s. 209: "Egnede ledere finder man frem til ved executive search, dvs. ved at bruge hovedjægere eller headhunters."

--Arild_kierkegaard 26. jul 2007, 21:07 (CEST)

Hmm nu skal aviser aldrig bruges som sandhedsvidner, men f.eks har vi denne bog fra 60'erne der næppe handler om en headhunter men en hovedjæger (ja jeg bruger så RO og ikke alle de hjemmelavede ordbøgers betydning). At ordet har haft en dansk oversættelse siden 1906 gør ikke ordet mere udbredt og før jeg læste denne diskussion skulle jeg da ikke have en hovedjæger indenfor 1000 meter af mig, men selvfølgelig kan det godt være at man i Sønderjylland bruger det ligesom denne artikeloverskrift "Hovedjæger. Den globale sønderjyde. Diskretion til fast pris". Men jeg har aldrig brugt det i den betydning og vil heller aldrig komme til det. Desuden skal linket i bunden da fjernes da det er en engelsk side (for de bruger ikke hovedjagt LOL). Lidt flere eksempler er hvis jeg vil indlede en hovedjagt for mit firma via De Gule Sider så skulle jeg nok have lavet en hedhunting istedet og som de siger Findes det findes det her! --Broadbeer, Thomas 26. jul 2007, 16:48 (CEST)

Jeg skal ikke gentage det for oven skrevne, for det kan enhver jo fint læse selv; jeg vil blot tilkendegive, at jeg er enig med Arild Kierkegaard. Desuden vil jeg godt spørge Thomas Broadbeer, hvad det er for "hjemmelavede ordbøger" han taler om. Mvh, Loránd Pálfi

Et par Google-søgninger:

I de seneste 10 år i it-branchen har jeg aldrig hørt "hovedjagt". Derimod har jeg hørt headhunter mange gange. Peter Brodersen (penguin) 26. jul 2007, 17:49 (CEST)

Blot to ting: At man ikke skulle kunne henvise til et netsted der bruger udtrykket headhunting, fordi hovedopslagsordet er hovedjagt, er et skinargument. Desuden fremgår det engelske ord jo altså af brødteksten.

Man skal altid være påpasselig med at bruge Google.dk til den slags statistik - der kommer mange engelsksprogede sider med selvom man vælger kun at søge på "sider fra Danmark". Sprogfunktionen er heller ikke helt pålidelig. Når det er sagt, tvivler jeg ikke på at headhunter for øjeblikket er mere udbredt. Det lyder jo så meget smartere end det gamle danske oversættelseslån i vores management- og businessfolks anglificerede sprogøre, men skal vi virkelig rette os efter deres manglende sprogbevidsthed - selv når en hjemlig betegnelse er fuldt brugelig og SÅ oplagt - her på dansk Wikipedia?

Som jeg skrev i det ovenstående, må det ifølge de gældende regler være nok at påvise at ordet har solid borgerret i ældre og nyere dansk. Jeg skal ikke gentage disse principielle betragtninger yderligere, men vil fremover indskrænke mig til at kommentere konkrete påstande. Arild_kierkegaard 26. jul 2007, 18:09 (CEST)

Rekruttering kan vel også kaldes mobilisering!

De anglificerede udtryk: headhunte, og headhunter, forslås ”oversat” således:

  • headhunte til: hverve, udvælge
  • headhuntet til: specielt udvalgt
  • headhunter til: chef-hverver, hovedjæger

i Sprogrenserordbog af Kirsten Rask ............ --Villy Fink Isaksen 27. jul 2007, 10:01 (CEST)

Tilbageflytning[rediger kildetekst]

Det virker umiddelbart som om der er et klart flertal for at artiklen skal ligge under Headhunting. Jeg foreslår derfor at den flyttes tilbage snarest. Hvis ikke der er nogen der modsætter sig gør jeg det selv en gang i løbet af aftenen. --Peter Andersen 26. jul 2007, 19:35 (CEST)