Dommerkorn

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Dommerkorn er en afgift i form naturalier, som bidrager til aflønning af herredsfogeder og birkedommere.

I ældre tid, da dommerstanden her i landet overvejende lønnedes gennem uvisse indkomster, oppebar dommerne (og skriverne) i herrederne og birkerne visse årlige naturalier af bønderne, som oftest i korn, dog undertiden også i varer af anden art, såsom mælk eller ost. Disse ydelser, der almindelighed benævntes dommerkorn (respektive skriverkorn) eller fogedskæppen, var af meget gammel oprindelse og beroede i den ældste tid væsentlig på stedlige sædvaner, men blev senere reguleret ved lov. Præstationerne blev i løbet af 18. århundrede for mange embeders vedkommende afløste af en årlig pengesum og afskaffedes helt ved skattereformen af 20. juni 1850.


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.