Spring til indhold

Foged

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

Foged er en betegnelse for en embedsmand,[kilde mangler] der er udstyret med magtbeføjelser til at gennemtvinge afgørelser truffet af domstolene eller af den offentlige administration.

Titlen benyttes af dommere (herunder dommerfuldmægtige og retsassessorer), der beklæder hvervet som dommer i fogedretten. Varetages en fogedforretning af administrativt personale, benævnes dette "kontorfoged". Fogeden er udstyret med judiciel myndighed til at gennemtvinge retsafgørelser. En foged er således en person tilknyttet domstolene.

Titlen benyttes endvidere i formen pantefoged, der betegner en embedsmand ansat i SKAT med myndighed til at foretage administrativ udpantning. Afgørelser truffet af pantefogeder kan indbringes for en foged i fogedretten.

I folkemunde kendes begrebet "kongens foged", der oftest betegner en foged når der skyldes penge til det offentlige.

Indtil retsreformen i 1919 var foged betegnelsen for en embedsmand (betjent), der var udstyret med magtbeføjelser. Eksempler herpå er: Herredsfoged, ridefoged, ladefoged og giftefoged.

Begrebet kendes endvidere stadig fra titlerne strandfoged, klitfoged og skovfoged.