Jean-Baptiste Rousseau

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jean-Baptiste Rousseau

Jean-Baptiste Rousseau (6. april 1670 i Paris17. marts 1741 i Bruxelles) var en fransk digter.

Rousseau var skomagersøn, men fik ikke desto mindre en omhyggelig Uddannelse, kom i Forbindelse med fornemme Herrer, som tog sig af ham, og havde allerede som ganske ung Ry for at være en begavet og formfuldendt Poet. Men hans Karakter var tarvelig og bragte ham mange Fortrædeligheder. Medens han til Tider optraadte som den alvorlige Lyriker med pompøse Oder og højstemte religiøse Hymner, fik hans ondskabsfulde Sind og Anlæg for den poetiske Satire ham til, naar Lejlighed gaves, at udsende drilagtige, kyniske Epigrammer, der ofte snærtede bestemte Personer paa den mest uforskammede Maade. Man nægtede at optage ham i Akademiet, til hans store Forbitrelse; og da han havde forsøgt sig som dramatisk Forf., men ingen Lykke gjort, tildelte han sine litterære Uvenner, navnlig La Motte og Saurin, Skylden derfor. Nogle særlig giftige Vers mod disse Mænd gav Anledning til, at R. 1712 dømtes til livsvarig Forvisning fra Kongen af Frankrigs Riger og Lande. Allerede forinden havde han imidlertid forladt Landet og levede nu sit øvrige Liv, mest for Resten under ret gode Vilkaar, i Schweiz, Østerrig og Nederlandene. Ligesom han selv vedblev at protestere mod Dommens Retfærdighed, havde han ogsaa gode Forsvarere; han sagde nej til et Tilbud om at komme tilbage, men ansøgte rigtignok selv senere (under et hemmeligt Ophold i Paris) forgæves derom. I Voltaire havde han en afgjort Uven; de havde gjort hinandens Bekendtskab i Bryssel, men det endte med et fuldstændigt Brud. Som lyrisk Digter (Odes, Cantates) nød R. længe stor Anseelse for Versenes Korrekthed og retoriske Velklang; i sine Epigrammer kan han være virkelig fin og vittig, naar ikke Gift og Galde og Grovhed tager Overhaand. Œuvres complètes (5 Bd, Paris 1820 og 1876), Œuvres lyriques, ved Manuel (1852); mange Udgaver af hans udvalgte Værker.

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.