Karakterart

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Skovmærke – en karakterart for plantesamfundet Galio odorati-Fagetum.

Karakterart er en betegnelse, der bruges inden for plantesociologien og geobotanikken om en planteart eller et taxon, der overvejende har sin naturlige udbredelse i et enkelt plantesamfund. En karakterart er fuldstændig typisk for dette bestemte plantesamfund. Karakterarter gør det muligt at skelne den ene biotops karakteristiske vegetation fra den andens. Disse arter er altså vigtige i det videnskabelige arbejde med registrering, beskrivelse og katalogisering af vegetationer.

Karakterart og plantesamfund[redigér | redigér wikikode]

Almindelig Tusindfryd (Bellis perennis) er karakterart for plantesamfund med Hvid-Kløver og Almindelig Rajgræs, som også ses her.

Karakterarter kendetegner både de naturlige og de menneskeskabte vegetationer eller plantesamfund. Som eksempler kan nævnes Almindelig Tusindfryd (Bellis perennis) i græsplæner (naturligt plantesamfund: Rajgræs-Kløver-enge (Cynosuro-Lolietum)) eller Hvid Viol (Viola alba), der optræder sammen med Burre (naturligt plantesamfund: klippesider syd for Alperne).

Karakterart og dominerende art[redigér | redigér wikikode]

Karakterarter er derimod ikke det samme som dominerende arter. Man kan let have et plantesamfund med en meget tydeligt dominerende art, hvor man alligevel benytter en ledsagende art som karakterart i beskrivelsen. Eksempelvis kan bøgeskove opdeles i en række plantesamfund, som benævnes dels efter det dominerende træ, nemlig bøg, og dels efter det pågældende bøgesamfunds urteagtige karakterart:

Ud over bøgeskovenes karakterarter er der yderligere nogle differentialarter, som findes i flere forskellige af bøgesamfundene f.eks. hvid anemone (Anemone nemorosa), skovmærke (galium odoratum) og enblomstret flitteraks (Melica uniflora). Derudover findes der skillearter, som kan indgå i flere forskellige plantesamfund.

Se også[redigér | redigér wikikode]

Kilder[redigér | redigér wikikode]

  • Dieter Heinrich, Manfred Hergt (1992). Munksgaards atlas – økologi. København: Munksgaard. ISBN 87-16-10775-6. 

Litteratur[redigér | redigér wikikode]

  • Josias Braun-Blanquet: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. opl., 1964 (tysk).
  • Dieter Heinrich og Manfred Hergt: Munksgaards Økologiatlas, 1990, ISBN 87-16-107756 side 73
  • Otti Wilmanns: Ökologische Pflanzensoziologie. 4. opl., 1989, ISBN 3-494-02168-6 side 269 (tysk).