Spring til indhold

Kongens Livjægerkorps

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Uniform for Livjægerkorpset

Kongens Livjægerkorps var en dansk militærenhed oprettet 1801 under Englandskrigene og nedlagt 1870.

Livjægerne, som de blot kaldes i daglig tale, blev dannet sidst i marts måned 1801, da Danmark stod over for et fjendtligt engelsk angreb under Napoleonskrigene. Dette angreb, som førte til Englandskrigene, skete med slaget på Reden 2. april 1801. Korpset fik kongelig stadfæstelse 15. april. Lovene foreskrev, at det skulle bestå af 4 kompagnier, som hver især hurtigst muligt skulle bringes op på 100 mand. Medlemmerne var ulønnede og skulle selv betale for uniformerne, men kongen gav dem dog våben og krudt.

Livjægerne udmærkede sig flere gange. Første gang, da de den 31. august 1807 under kommando af dets chef, major Frederik Conrad von Holstein, modigt tog kampen op mod en overtallig engelsk fjende ved udfaldet gennem Kastelsporten til Classens Have. For denne indsats gav kongen korpset privilegier og ophøjede det med garde-rang. Det gav dets officerer rang på linje med linjeofficererne, og disse fik yderligere – som de eneste i borgerkorpsene – ret til at kalde sig "von".

1840 bestod korpset af 4 kompagnier, 16 officerer, 3 mellemstabsfolk, 2 underofficerer og 528 mand. Det deltog ikke i de slesvigske krige, men gjorde i stedet omfattende vagttjeneste i København, bl.a. ved de slotte, som Den Kongelige Livgarde tidligere havde bevogtet. Flere af korpsets medlemmer deltog dog som frivillige i Treårskrigen. Korpset blev nedlagt i 1870.

Siden er korpset blevet gendannet under uofficiele og halvofficielle former. Medlemmerne samledes i "Livjægerskydeselskabet af 1817", senere blev der udviklet et nyt korps med det gamle navn 1885/1886, men det blev indstillet i begyndelsen af 1890'erne. I 1911 blev det atter gendannet, denne gang som cyklende rekylkorps. Det havde også skydning, eksercits og felttjeneste på programmet.

Navnet lever videre i Hjemmeværnskompani Ryvangen, det tidligere Kompani 6109, og Hjemmeværnskompagni Kastellet, det tidligere Kompagni 6110.

I 2019 overtog HVK Rosenborg livjægerne fra HVK Kastellet, som ophørte med at eksistere.

HVK Rosenborg - Livjægerne er et alsidig kompagni der både har militære og politi støttende opgaver. I 2023 hedder de Hjemmeværnskompagni Livjægerne og er et ceremonielt eksercitskompagni kompagni, der blandt andet har opgaver i forbindelse med kongehuset.[1]

  • Kongens Livjægerkorps, København: Livjægerskydeselskabet af 1817 og Understøttelsessamfundet 1938.
  1. ^ Hjemmeværnskompagni Livjægerne hjv.dk hentet 14. september 2023