Middelværdisætningen

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Version fra 27. nov 2014, 14:30 af Zunpre (diskussion | bidrag) Zunpre (diskussion | bidrag) (mest vigtige -> vigtigste)
Spring til navigation Spring til søgning
For enhver funktion der er kontinuert på [a,b] og differentiabel på ]a,b[ eksisterer et c i intervallet [a,b], så sekanten der forbinder funktionsværdien i endepunkterne er parallel med tangenten i punktet c.

Middelværdisætningen er en matematisk sætning, der, i grove træk, siger, at der et sted på en differentiabel kurve er et punkt, i hvilket hældningen er lig kurvens "gennemsnitshældning".

Sætningen kan illustreres med et konkret eksempel; en bils hastighed. Hvis en bil på en strækning har kørt 80km/t i gennemsnit, har den mindst ét sted på strækningen kørt præcis 80km/t.

Sætningen blev først udviklet af inderen Parameshvara (13701460) og senere af Lagrange (17361813). Den er infinitesimalregningens vigtigste resultat, og er en central del af beviset for infinitesimalregningens hovedsætning. Sætningen benyttes sjældent til egentlige matematiske udregninger, men oftere som del af beviser for andre matematiske sætninger.

Formel definition

Lad være en funktion, der er kontinuert på det lukkede interval og differentiabel på det åbne interval . Da eksisterer et , så

Middelværdisætningen er et mere generelt tilfælde af Rolles sætning, der antager at .

Middelværdisætningen kan generaliseres yderligere, idet det er nok at antage, at er kontinuert på , og at grænseværdien er et reelt tal eller for alle .

Bevis

Sekanten på illustrationen kan som bekendt gives ved en ligning , hvor , og det er muligt at lave en funktion

,

så der gælder, at er kontinuert på og differentiabel på . Samtidig gælder og , og så opfylder antagelsene for Rolles sætning, så der eksisterer et , så . Men

,

og sætningen er vist. Q.E.D.

Se også