Modul:URL

Page semibeskyttet
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Documentation icon Moduldokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]
Utilstrækkelig vejledning
Dette modul bør have en (bedre) vejledning, helst med eksempler på anvendelse.
Hvis andre moduler er nyere og/eller bedre, bør der henvises til dem.


Kategori mangler
Dette modul hører til i en eller flere kategorier. Kategoriser venligst dette modul ved at placere den sammen med lignende emner. Fjern skabelonen efter kategorisering. Bemærk, at kategorier påsat via skabeloner, samt meget generelle kategorier ikke bør betragtes som tilstrækkelige.

--
-- This module implements {{URL}}
--
-- See unit tests at [[Module:URL/tests]]

local p = {}
 
function trim(s)
  return (mw.ustring.gsub(s, "^%s*(.-)%s*$", "%1"))
end

function safeUri(s)
  local success, uri = pcall(function()
    return mw.uri.new(s)
  end)
  if success then
    return uri
  end
end

function p._url(url, text)
  url = trim(url or '')
  text = trim(text or '')
  
  if url == '' then
    if text == '' then
      return mw.getCurrentFrame():expandTemplate{ title = 'tlx', args = { 'URL', "''example.com''", "''optional display text''" } }
    else
      return text
    end
  end
  
  -- If the URL contains any unencoded spaces, encode them, because MediaWiki will otherwise interpret a space as the end of the URL.
  url = mw.ustring.gsub(url, '%s', function(s) return mw.uri.encode(s, 'PATH') end)
  
  -- If there is an empty query string or fragment id, remove it as it will cause mw.uri.new to throw an error
  url = mw.ustring.gsub(url, '#$', '')
  url = mw.ustring.gsub(url, '%?$', '')
  
  -- If it's an HTTP[S] URL without the double slash, fix it.
  url = mw.ustring.gsub(url, '^[Hh][Tt][Tt][Pp]([Ss]?):(/?)([^/])', 'http%1://%3')
  
  local uri = safeUri(url)
  
  -- Handle URL's without a protocol, e.g. www.example.com/foo or www.example.com:8080/foo
  if uri and (not uri.protocol or (uri.protocol and not uri.host)) then
    url = 'http://' .. url
    uri = safeUri(url)
  end
  
  if text == '' then
    if uri then
      if uri.path == '/' then uri.path = '' end
      
      local port = ''
      if uri.port then port = ':' .. uri.port end
      
      text = mw.ustring.lower(uri.host or '') .. port .. (uri.relativePath or '')
    else -- URL is badly-formed, so just display whatever was passed in
      text = url
    end
  end

  return mw.ustring.format('<span class="url">[%s %s]</span>', url, text)
end

function p.url(frame)
  local templateArgs = frame.args
  local url = templateArgs[1] or ''
  local text = templateArgs[2] or ''
  return p._url(url, text)
end

return p