Omskæring

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Ambox scales.svgDenne artikels neutralitet er omstridt
Begrundelsen kan findes på diskussionssiden eller i artikelhistorikken.
Omskåret penis.
Uomskåret penis.

Omskæring (eller omskærelse) består i hel eller delvis bortskæring af forhuden af glans penis hos mænd, og af klitoris eller klitoris/indre kønslæber hos kvinder. Omskæring kan være motiveret sundhedsmæssigt (f.eks. formindsket HIV smittefare), kulturelt (f.eks. i USA), religiøst (f.eks. jødedom og islam), eller æstetisk (f.eks. kropsmodifikationer). Hos kvinder har omskæring dybe negative konsekvenser og medfører et signifikant fald i seksuel nydelse. Hos mænd er konsekvenserne af omskæring genstand for en omfattende debat med hensyn til såvel sundhedsmæssige aspekter som med hensyn til seksuel nydelse. Der er således ikke konsensus om dette.

Baggrund og udbredelse[redigér | rediger kildetekst]

Mandlig omskæring[redigér | rediger kildetekst]

Udbredelsen af den mandlige omskæring

Den mandlige omskæring er udbredt over hele verden.[1] Satserne varierer meget fra land til land fra næsten 0% i Honduras og Japan, til 6,6% i Spanien, 20,7% i Storbritannien, 45% i Sydafrika, 75% i USA, og op til over 90% i Israel og i lande med muslimsk flertal.[2]

Danmark[redigér | rediger kildetekst]

Ifølge Muslimernes Fællesråd vil næsten alle muslimer i Danmark lade deres nyfødte drengebørn omskære. Det Mosaiske Trossamfund oplyser at der omskæres omkring 15 jødiske drengebørn om året. På denne baggrund skønner Sundhedsstyrelsen at antallet af mulige rituelle omskæringer om året i Danmark ligger mellem 1000 - 2000.[1]

USA[redigér | rediger kildetekst]

I USA bliver størstedelen af drengebørn omskåret. I 2009 blev ca. 55 % af alle nyfødte drengebørn i USA omskåret.[3] Omskæring i USA er primært kulturelt betinget og foretages ikke specifikt af religiøse grunde.[3]

Australien[redigér | rediger kildetekst]

Indtil 1970’erne blev stort set alle drengebørn omskåret i Australien. I dag omskæres ca. 14 % af alle drenge inden for det første leveår.[3] Omskæring i Australien er primært kulturelt betinget og foretages ikke specifikt af religiøse grunde.[3]

Israel[redigér | rediger kildetekst]

I Israel er over 90% af den mandlige befolkning omskåret.[kilde mangler] Ifølge Biblen (Det Gamle Testamente) og Halakha (jødisk religiøs lov) er rituel omskæring af alle mandlige jøder (1 Mos 17: 10–13)[4] en befaling fra Gud, som jøder er forpligtet til at udføre på den ottende dag efter fødslen [5] og som kun udsættes eller ophæves i tilfælde af direkte fare for mod barnets liv eller sundhed. Ikke-jøder er ikke forpligtet til at følge dette bud, da det udelukkende betragtes som bindende for det jødiske folk. I Israel er der ingen lovgivning imod ikke-jøder med hensyn til omskæring.

Kvindelig omskæring[redigér | rediger kildetekst]

Uddybende Uddybende artikel: Kvindelig omskæring

Kvindelig omskæring har eksisteret som afrikansk skik i mere end 2000 år, en tradition der har eksisteret før både kristendommen og islam. Det antages at skikken er opstået i Ægypten og har bredt sig til ca. 28 lande i Afrika. Omskæring finder ikke sted i Nordafrika bortset fra i Ægypten og heller ikke i den sydlige del af Afrika. Skikken har bredt sig fra Afrika til Yemen og øvrige lande på den sydlige del af Den arabiske Halvø samt til Malaysia og Indonesien.[6]

Afrika[redigér | rediger kildetekst]

Det antages at ca 130 millioner kvinder er omskåret i Afrika.[7]

Konsekvenser[redigér | rediger kildetekst]

Mandlig omskæring[redigér | rediger kildetekst]

Lettere hygiejne.[redigér | rediger kildetekst]

Omskæring gør det lettere at vaske penis, forbedrer lugt og danner mindre smegma . Dog kan drenge med uomskårne peniser lære at vaske regelmæssigt under forhuden.[8]

Nedsat risiko for urinvejsinfektioner.[redigér | rediger kildetekst]

Risikoen for urinvejsinfektioner hos mænd er lav, men disse infektioner er mere hyppigt forekommende hos uomskårne mænd. Alvorlige infektioner tidligt i livet kan føre til nyreproblemer senere.[8]

Nedsat risiko for seksuelt overførte infektioner.[redigér | rediger kildetekst]

Omskårne mænd kan have en lavere risiko for visse seksuelt overførte infektioner, (herunder HIV, og HPV). Sikker seksuel praksis er dog stadig vigtig.[8]

Beskyttelse mod HIV[redigér | rediger kildetekst]

Verdenssundhedsorganisationen og FN skriver i en pressemeddelelse at man på baggrund af videnskabelige undersøgelser i Afrika anbefaler at forhudsamputation bliver anerkendt som endnu en metode til at mindske risikoen for hiv-smitte hos mænd. WHO (World Health Organization) anbefaler dog stadig at mandlig omskæring bør overvejes som en effektiv intervention mod HIV, som beskyttelse/forebyggelse i lande og regioner med heteroseksuelle epidemier.[9] Til sammenligning giver brugen af kondom dog en væsentligt højere grad af forebyggelse mod smitte af HIV.[10]

Forebyggelse af penisproblemer.[redigér | rediger kildetekst]

Lejlighedsvis kan forhuden på en uomskåret penis være vanskelig eller umulig at trække sig tilbage (fimosis). Dette kan føre til betændelse i forhuden eller penishovedet.[8]

Nedsat risiko for kræft i penis.[redigér | rediger kildetekst]

Selvom kræft i penis er sjælden, er det endnu sjældnere forekommende hos omskårne mænd. Derudover er livmoderhalskræft mindre almindelig hos de kvindelige seksualpartnere til omskårne mænd.[8]

Seksualfunktion[redigér | rediger kildetekst]

Overordnet foreligger der kun begrænset viden om omskæring af mænd vedrørende seksualfunktionen, eftersom der fortsat mangler dybgående forskning på området.[11]

Undersøgelser af voksne mænd der gennemgår omskæring har vist at penisfølsomhed kan falde en smule efter omskæring. [12] Det canadiske pædiatriske samfund finder imidlertid at der ikke er nogen indikation på at omskæring fører til en reduktion i seksuel funktion.[13]

Omskæring er et indgreb der kan have forskellige følger, idet forhuden har en række funktioner; for eksempel beskytter den penishovedet, indeholder følenerver og er en del af glidemekanismen ved samleje.[14] Ifølge en mindre undersøgelse fra 2002 med 373 forsøgspersoner viste resultatet at der ingen signifikante forskelle var i seksualdrift, erektion, ejakulation og ejakulationens latenstid mellem omskårne og uomskårne mænd.[15] Undersøgelsens konklusion var imidlertid følgende, citat:[15]

Citat Der var et fald i masturbatoriske nydelse og seksuel nydelse efter omskæring, hvilket indikerer, at voksen omskæring negativt påvirker seksuelle funktion hos mange mænd, muligvis på grund af komplikationer ved operationen og et tab af nerveender. Citat

Medicinsk omskæring nødvendighed[redigér | rediger kildetekst]

Tilbagevendende betændelse i penishovedet (balanitis) og forhud (prepuce), er eksempel på medicinsk indikation for omskæring.

Forhudsforsnævring er en tilstand hvor forhuden ikke kan trækkes tilbage over glans penis (penishovedet), hvilket er et eksempel på medicinsk, dvs. lægefaglig indikation for omskæring. Der vil almindeligvis være tale om et mindre indgreb end ved rituel omskæring, hvor hele forhuden fjernes.

Normalt vil forhuden kunne trækkes tilbage når drengen er fyldt seks år. Forhudsforsnævring kan give risiko for infektioner, fordi de hygiejniske forhold vanskeliggøres.[16]

Love og regler[redigér | rediger kildetekst]

Dansk lovgivning[redigér | rediger kildetekst]

Kvindelig omskæring[redigér | rediger kildetekst]

Det er strafbart i Danmark i henhold til straffelovens § 245 at foretage omskæring af piger, og efter omstændighederne i grove tilfælde § 246.[1] Forældre som sender deres døtre til et andet land med henblik på omskæring, straffes for medvirken til overtrædelse af straffeloven § 245.[17]

Mandlig omskæring[redigér | rediger kildetekst]

I modsætning til omskæring af kvinder, jf. straffelovens § 245a, er det tilladt at omskære mænd og drengebørn i Danmark.[1]

Omskæring er i Danmark et operativt indgreb som det er forbeholdt læger at udføre, jf. autorisationsloven § 74.[18]

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder[redigér | rediger kildetekst]

Danmark har ratificeret FN’s Konvention om Barnets Rettigheder i 1991 (kaldet Børnekonventionen).[17] I denne konvention fremgår det af artikel 24, stk. 3, citat: ”Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed.” Ifølge Institut for Menneskerettigheder (tidligere Det Danske Center for Menneskerettigheder) betyder denne passus at Danmark er forpligtet til at beskytte piger mod omskæring og arbejde for at forhindre udførelsen heraf, hvilket opfyldes af straffelovens § 245.[17] Den almindelige fortolkning er at konventionen ikke forbyder mandlig omskæring. Nogle læger, politikere og debattører mener dog at mandlig og kvindelig omskæring kan sidestilles.[19]

Lovgivning i øvrige lande[redigér | rediger kildetekst]

Mandlig omskæring[redigér | rediger kildetekst]

Rituel omskæring af drenge er ej heller forbudt i øvrige lande uden for Danmark.[20]

I den forhenværende Sovjetunionen var omskæring af drenge forbudt med mindre der var tale om medicinske omstændigheder.[21]. I dag er dette dog tilladt.

Kvindelig omskæring[redigér | rediger kildetekst]

Følgende andre lande har vedtaget lovgivning mod kvindelig omskæring:

 • Sverige, i år 1982.[17]
 • Storbritannien, i år 1985.[17]
 • Norge, den 1. januar 1996.[17]

Holdninger[redigér | rediger kildetekst]

Drengeomskæring udgør ifølge nogle opfattelser en konflikt mellem forældres grundlovsbestemte rettigheder og børns selvbestemmelse før voksenalderen, herunder retten til at vælge eller fravælge religion eller etnisk tilhørsforhold. Eksempler på andre lignende konflikter omfatter børnevacciner, kønsskifteoperation af udefinerede køn, valgfri irreversibel kirurgi, osv.

I Danmark har lægeforeningen følgende holdning imod omskæring af drenge, med henblik på at beskytte børn mod irreversible medicinske procedurer (pro-reversibilitet):[22]

Citat Hensynet til individets ret til selvbestemmelse må veje tungest i spørgsmålet om omskæring. Når barnet når myndighedsalderen og er blevet en ung mand, har han en reel mulighed for at veje både kulturelle, religiøse og sundhedsfaglige argumenter op mod hinanden. En irreversibel beslutning af denne karakter kan kun tages af personen selv. Citat

Den grundlæggende ret til religiøs omskæring begrundes i Grundlovens paragraf 67 [23] , som anses at beskytte forældremyndigheden til børnereligionsfrihed (pro-valg):

Citat

Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Citat

Denne rettighed er som det ses kollektiv, og vedrører i sin ordlyd alene retten til at danne menigheder, og til at afholde gudstjenester og lignende aktiviteter. Hvorvidt omskæring af mindreårige er omfattet af denne rettighed, er et fortolkningsspørgsmål, der blandt andet beror på tradition.

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ a b c d Omskæring af drenge. (PDF), Sundhedsstyrelsen, 26. juni 2013, s. 13, arkiveret fra originalen (PDF) 25. april 2015, hentet 11. september 2020
 2. ^ Prevalence of circumcision - Wikipedia
 3. ^ a b c d Omskæring af drenge. (PDF), Sundhedsstyrelsen, 26. juni 2013, s. 18, arkiveret fra originalen (PDF) 25. april 2015, hentet 11. september 2020
 4. ^ 1 Mos 17: 10–13
 5. ^ Glass, J. M. (January 1999). "Religious circumcision: a Jewish view". BJU International. Wiley-Blackwell. 83 (Supplement 1): 17–21. doi:10.1046/j.1464-410x.1999.0830s1017.x. PMID 10349410.
 6. ^ Koso-Thomas, O. (1992). The Circumcision of Women: A strategy for Eradication. London: Zed Books.
 7. ^ World Health Organisation. (1997.) Female Genital Mutilation. A joint WHO/UNICEF/UNFPA statement. Geneva.
 8. ^ a b c d e Circumcision (male) - Mayo Clinic
 9. ^ Omskæring af drenge. (PDF), Sundhedsstyrelsen, 26. juni 2013, s. 10-11, arkiveret fra originalen (PDF) 25. april 2015, hentet 11. september 2020
 10. ^ Lawrence W Green, Ryan G McAllister, Kent W Peterson & John W Travis (6. maj 2008), Male circumcision is not the HIV ‘vaccine’ we have been waiting for!, futuremedicine.com, hentet 11. september 2020{{citation}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 11. ^ Morten Frisch et al., (2013) Cultural Bias in the AAP ́s 2012 Technical report and Policy Statement on Male Circumcision. Pediatrics, pp. 796-800
 12. ^ “Male Circumcision”, supra note 7 at 4; Doctors Opposing Circumcision, “Chapter Six: Long-Term Adverse Effects of Circumcision” (2008) Genital Integrity Policy Statement [Long Term Adverse Effects]; Kenneth Fink, et al., “Adult Circumcision Outcomes Study: Effect on Erectile Function, Penile Sensitivity, Sexual Activity and Satisfaction” (2002) 167(5) Journal of Urology 2113-2116.
 13. ^ Canadian Paediatric Society, supra note 7.
 14. ^ Anatomy of the Penis and Mechanics of Intercourse
 15. ^ a b http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1464-410X.2006.06646.x/ Wiley Online Library - The effect of male circumcision on sexuality. Hentert den 15. juli 2013.
 16. ^ Omskæring af drenge. (PDF), Sundhedsstyrelsen, 26. juni 2013, s. 6, arkiveret fra originalen (PDF) 25. april 2015, hentet 11. september 2020
 17. ^ a b c d e f Sundhedsstyrelsen - Forebyggelse af omskæring af piger. Udgivet 1999, hentet den 9. marts 2022.
 18. ^ Lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven) § 74.
 19. ^ Malene Fenger-Grøndahl: Omskæring. Faktalink.dk dateret marts 2018.
 20. ^ Omskæring af drenge. (PDF), Sundhedsstyrelsen, 26. juni 2013, s. 17-19, arkiveret fra originalen (PDF) 25. april 2015, hentet 11. september 2020
 21. ^ Cnaan Liphshiz (6. august 2020). "Need an adult circumcision in Russia? There's only one man for the job" (engelsk). jweekly.com. Hentet 26. april 2021.
 22. ^ Poul Jaszczak (29. oktober 2012), Omskæring bør være et personligt valg (PDF), Ugeskrift for Læger, arkiveret fra originalen (PDF) 21. april 2016, hentet 11. september 2020
 23. ^ § 67 / Folketinget

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]