Regulære polyeder

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jump to navigation Jump to search

Regulære polyeder er en delmængde af polyeder. I et regulært polyeder er alle sider og topplansvinkler (dvs. vinklen mellem to tilstødende sideflader) lige store.

Ved et polyeder forstår man overfladen på et rumligt legeme, der er afgrænset af et endeligt antal plane polygoner. Disse polygoner kaldes polyederets sideflader. De linjestykker, der begrænser sidefladerne, kaldes polyederets kanter, og kanternes endepunkter kaldes polyederets hjørnespidser. Præcis som ved polygoner skelner man mellem konvekse og konkave polyedre. Ydermere kaldes et konvekst polyeder for regulært, såfremt det er afgrænset af et endeligt antal identiske regulære polygoner.