Skabelon:Musik

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning


Eksempler[rediger kildetekst]

Indtil videre kan disse eksempler fungere som vejledning

Se lidt længere nede for flere alternativer

Fortegn
 • {{musik|b-fortegn}} =
 • {{musik|bfortegn}} =
 • {{musik|dobbeltb}} = double flat
 • {{musik|opløsning}} =
 • {{musik|opløsningstegn}} =
 • {{musik|kryds}} =
 • {{musik|krydssup}} =
 • {{musik|dobbeltkryds}} = double sharp


Noder
 • {{musik|helnode}} = whole note
 • {{musik|halvnode}} = half note
 • {{musik|fjerdedel}} = quarter note
 • {{musik|fjerdedelsnode}} = quarter note
 • {{musik|ottendedel}} = eighth note
 • {{musik|ottendedelsnode}} = eighth note
 • {{musik|sekstendedel}} = sixteenth note
 • {{musik|sekstendedelsnode}} = sixteenth note


Pauser
 • {{musik|fjerdedelspause}} = quarter rest
 • {{musik|ottendedelspause}} = eighth rest


Nøgler
 • {{musik|diskantnøgle}} = treble clef
 • {{musik|gnøgle}} = G clef
 • {{musik|g-nøgle}} = G clef
 • {{musik|cnøgle}} = C clef
 • {{musik|c-nøgle}} = C clef
 • {{musik|altnøgle}} = alto clef
 • {{musik|alt-nøgle}} = alto clef
 • {{musik|tenornøgle}} = tenor clef
 • {{musik|tenor-nøgle}} = tenor clef
 • {{musik|basnøgle}} = bass clef
 • {{musik|bas-nøgle}} = bass clef
 • {{musik|fnøgle}} = F clef
 • {{musik|f-nøgle}} = F clef
Oversigt over flere alternativer[rediger kildetekst]

Kode indsat fra forarbejde i Skabelon:Sandkassen oldid=3110092

Herunder kan interesserede få en idé om hvilke alternativer der er til rådighed. Det kan være rart at vide om man behøver udskifte skabeloners parametre ved oversættelse af artikler der indeholder mange af disse. Sprogene er dansk, engelsk, tysk og svensk.

Mekanismen er en switch som man kan læse mere om her: Help:Extension:ParserFunctions#.23switch:


Fortegn
 | ♭
 | b
 | flat
 | b-fortegn
 | bfortegn
 | b-förtecken
 | bförtecken = ♭

 | ^b
 | bsup = <sup style="vertical-align: 35%;">♭</sup>

 | bb
 | doubleflat
 | doppel-b
 | dobbeltb
 | dubbelbe
 | dubbelb = [[Image:Doubleflat.svg|8px|double flat]]

 | ♮
 | opløsning
 | opløsningstegn
 | natural
 | aufloesung
 | återställning
 | återställningstecken = ♮

 | ♯
 | #
 | kryds
 | sharp
 | kreuz
 | kors
 | korsförtecken = ♯

 | ^#
 | #sup
 | krydssup
 | korssup = <sup style="vertical-align: 35%;">♯</sup>

 | ##
 | dobbeltkryds
 | doublesharp
 | doppelkreuz
 | dubbelkors = [[Image:DoubleSharp.svg|6px|double sharp]]
Noder
 | helnode
 | wholenote
 | whole
 | semibrevis
 | ganze
 | helnot = [[Image:WholeNote.svg|10px|whole note]]

 | halvnode
 | halfnote
 | half
 | minim
 | halbe
 | halvnot = [[Image:Figure_rythmique_blanche_hampe_haut.svg‎|6px|half note]]

 | fjerdedel
 | fjerdedelsnode
 | quarternote
 | quarter
 | crotchet
 | viertel
 | fjärdedel
 | fjärdedelsnot = [[Image:Figure_rythmique_noire_hampe_haut.svg|6px|quarter note]] 

 | ottendedel
 | ottendedelsnode
 | eighthnote
 | eighth
 | quaver
 | achtel
 | åttondel
 | åttondelsnot = [[Image:Figure_rythmique_croche_hampe_haut.svg|10px|eighth note]]

 | sekstendedel
 | sekstendedelsnode
 | sixteenthnote
 | sixteenth
 | semiquaver
 | sechzehntel
 | sextondel
 | sextondelsnot = [[Image:Figure_rythmique_double_croche_hampe_haut.svg|10px|sixteenth note]]
Pauser
 | hel pause
 | helpause
 | wholerest
 | whole rest = [[Image:Whole_rest.svg|18px|whole rest]]

 | halv pause
 | halvpause
 | halfrest
 | half rest = [[Image:Half_rest.svg|18px|half rest]]

 | fjerdedelspause
 | quarterrest
 | crotchetrest
 | viertelpause
 | fjärdedelspaus = [[Image:QuarterRest.svg|10px|quarter rest]]

 | ottendedelspause
 | eighthrest
 | quaverrest
 | achtelpause
 | åttondelspaus = [[Image:8thRest.svg|10px|eighth rest]]
Nøgler
 | diskantnøgle
 | diskant-nøgle
 | treble
 | trebleclef
 | violinschluessel
 | diskantklav = [[Image:GClef.svg|16px|treble clef]]

 | gnøgle
 | g-nøgle
 | gclef
 | g-schluessel
 | gklav = [[Image:GClef.svg|16px|G clef]]

 | cnøgle
 | c-nøgle
 | cclef
 | c-schluessel
 | cklav = [[Image:CClef.svg|16px|C clef]]

 | altnøgle
 | alt-nøgle
 | altoclef
 | sopranschluessel
 | altschluessel
 | altklav = [[Image:CClef.svg|16px|alto clef]]

 | tenornøgle
 | tenor-nøgle
 | tenorclef
 | tenorschluessel
 | tenorklav = [[Image:CClef.svg|16px|tenor clef]]

 | basnøgle
 | bas-nøgle
 | bassclef
 | bassschluessel
 | basklav = [[Image:FClef.svg|16px|bass clef]]

 | fnøgle
 | f-nøgle
 | fclef
 | f-schluessel
 | fklav = [[Image:FClef.svg|16px|F clef]]

 | scale
 | skala = [[Image:Scale_deg_{{{2}}}.svg|8px|scale degree {{{2}}}]]