Spring til indhold

Skabelon:Sidebar

Page semibeskyttet
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]
Denne side handler om den lodrette navigationskabelon. For den vandrette skabelon, se Skabelon:Navboks.

Denne skabelon er en metaskabelon som bruges til at lave skabelonen som viser sidebarer, det vil sige lodret placerede navigationsbokse. Sidebarer er ligesom infobokse placeret til højre for sidens tekst.

{{Sidebar with collapsible lists}} er en udgave af {{Sidebar}} der tilføjer sammenklappelighed til sektionerne, dvs. mulighed for at vise eller skjule sektioner ved at klikke på links ved siden af deres overskrifter.

Skabeloner, der bruger klasserne class=navbox ({{navboks}}) eller class=nomobile ({{sidebar}}), vises ikke på den danske Wikipedias mobilwebsite. Mobilesidevisninger udgør ca. 66 % af alle sidevisninger (90-dags gennemsnit pr. januar 2024 for engelsk Wikipedia).

Brug

{{Sidebar
| name = {{subst:PAGENAME}}
| class =      
| wraplinks =    <!-- "true" eller (standard:) udelad -->
| float =
| templatestyles = 
| child templatestyles = 
| grandchild templatestyles = 

| outertitleclass = 
| outertitle = 

| topimageclass = 
| topimage = 
| topcaption = 

| pretitleclass = 
| pretitle = 

| titleclass = 
| title = 

| imageclass = 
| image = 
| caption = 

| headingclass = 
| contentclass = 

| aboveclass = 
| above = 

| heading1 = 
| heading1class = 
| content1 = 
| content1class = 

| heading2 = 
| heading2class = 
| content2 = 
| content2class = 

| heading3 = 
| heading3class = 
| content3 = 
| content3class = 

<!-- (Udelader et ubegrænset antal heading-/content-parametre) -->

| belowclass = 
| below = 
| navbar = 

}}

Parametre

Ingen parametre er obligatoriske. Hvis {{navbar}}-links ikke er udeladt (se navbar-parameteren nedenfor), skal parameteren name være sat til sidebarens side for at navbaren kan fungere korrekt. (Dette gælder ikke hvis lua-modulet som laver sidebaren, Modul:Sidebar, bruges direkte).

Parameter Brug
|above= Samme som |above= i {{Navboks}}.
|name= Sidebarens navn, dvs. navnet som følger efter "Skabelon:" i titlen som vises øverst på sidebarens side.
Paremeteren er nøvdendig V D R {{navbar}}-linkene nederst i sidebaren skal virke korrekt. Den er ikke nødvendig hvis navnbaren er udeladt.
|float= Kan være none, left eller right (standard). "none" plaverer sidebaren til venstre uden at flyde (dvs. at efterfølgende kommer nedenunder sidebare. "left" eller "right" betyder at sidebaren vil flyde i hhv. venstre eller højre side, og at efterfølgende tekst vil starte ved siden af sidebaren. "right" er standard.
|outertitle= Bruges til at placere en titel umiddelbart over sidebaren.
|topimage= Bruges til at placere et billede i toppen af sidebaren, over |title= (hvis brugt). Der skal bruges fuld wikisyntaks (fx [[Fil:...]]).
Brug |topcaption= til at lave en billedtekst under billeder.
|pretitle= Bruges til at placere en linje såsom "Del af serien X" før titlen.
|title= Bruges til at placere en titel øverst i sidebaren. (Hvis |topimage= bruges, vil billedet komme over titlen.
|image= Bruges til at placere et billede mellem |title= (hvis brugt) og det første afsnit. Som med |topimage= skal der bruges fuld wikisyntaks (fx [[Fil:...]]).
Brug |caption= til at lave en billedtekst under billedet.
|headingn=
|contentn=
Den n'te afsnitsoverskrift og det n'te afsnit. En afsnitsoverskrift vises kun, hvis der er etafsnit med samme nummer.
|templatestyles= Se #TemplateStyles nedenfor.
 • |class= eller |bodyclass=
 • |outertitleclass=
 • |topimageclass=
 • |pretitleclass=
 • |titleclass=
 • |imageclass=
 • |aboveclass=
 • |headingclass=
 • |contentclass=
 • |headingnclass=
 • |contentnclass=
 • |belowclass=

Klasser kan bruges til at gøre det lettere at målrette stilangivelser i TemplateStyles. |class= bruges til dette formål for en hel sidebar. Ellers se enkelte klasse-parametre til den tilsvarende del af sidebaren.

|below= Samme |below= i {{Navboks}}.
(Bruges for eksempel til portallinks i bunden af skabelonen. Teksten sides som standard med fed skrift.
|navbar= Når |name= er angivet vises en {{navbar}} i bunden af sidebaren. Ved at sættes |navbar=off eller |navbar=none forhindres det at -links vises.

TemplateStyles

Uddybende Uddybende artikel: Wikipedia:TemplateStyles

The TemplateStyles-parametrene |templatestyles=, |child templatestyles= og |grandchild templatestyles= tager sidenavnet på en TemplateStyles -side laver TemplateStyles-tag.

Vejledning for brugen:

 1. Tilføj altid en skabelon-specifik klasse i |class= så stilangivelser som bruges med en sidebar ikke "lækker" til en anden sidebar.
 2. Antag ikke Skabelon:Sidebar vil have en tabelstruktur, dvs. målret ikke stilangivelser til table eller andre HTML tabeltags på TemplateStyles-siden. Den underliggende tabelstrukrutur forventes at blive ændret senere.

Templatestyles-taggene indlæses i rækkefølgen: basale templatestyles (Modul:Sidebar/styles.css), templatestyles, "child" og sidst "grandchild".

|templatestyles=
Denne parameter er beregnet til en skabelon eller et modul, der kalder {{sidebar}} direkte.
|child templatestyles=
TDenne parameter er beregnet til en skabelon eller et modul, som kalder en sidebar med |templatestyles=.
|grandchild templatestyles=
Denne parameter er beregnet til en skabelon eller et modul, som kalder en sidebar med |child templatestyles=.

Den kanoniske liste over klasser, som hver type element i en sidebar findes i Modul:Sidebar/configuration i tabellen "class". Nedenstående er en ikke-autoritativ, men ellers brugbar liste til de almindeligste stilangivelser:

.sidebar
Topniveau klasse for hele sidebaren.
.sidebar-outer-title
Klassen forbunden med |outertitle=.
.sidebar-top-image
Klassen forbunden med |topimage=.
.sidebar-top-caption
Klassen forbunden med |topcaption=.
.sidebar-pretitle
.sidebar-pretitle-with-top-image
Klasserne forbunden med |pretitle=. Kun en af disse vil blive brugt afhængigt af om sidebaren har |topimage= eller ej.
.sidebar-title
.sidebar-title-with-pretitle
Klasserne forbunden med |title=. Kun en af disse vil blive brugt afhængigt af om sidebaren har |pretitle= eller ej.
.sidebar-image
Klassen forbunden med |image=.
.sidebar-caption
Klassen forbunden med |caption=.
.sidebar-above
Klassen forbunden med |above=.
.sidebar-heading
Klassen forbunden med |headingn=. Alle overskrifter vil have denne klasse.
.sidebar-content
.sidebar-content-with-subgroup
Klasserne forbunden med |contentn=. Hvert afsnit vil have en af disse klasser, afhængigt af om indholdet har en undergruppe.
.sidebar-below
Klassen forbunden med |below=.
.sidebar-navbar
Klassen forbunden med |navbar=.

Håndtering af lange links

{{Normalwraplink}} kan bruges til individuelle links, der skal ombrydes i sidebaren for at forhindre, at sidebjælken bliver for bred. Brug {{normalwraplink|langt linknavn}}, hvor |langt linknavn'' er det lange link uden de firkantede parenteser.

Brug parameteren |wraplinks=true for at aktivere linkombrydning (deaktivere CSS-klassen nowraplinks) for hele skabelonen.

Indlejring

En sidebar-skabelon kan indlejres i en anden ved hjælp af parameteren |child=. Denne funktion kan bruges til at skabe en modulær sidebar eller til at skabe mere veldefinerede og logiske sektioner.

{{Sidebar
| title = Topniveau titel
| content1 =
 {{Sidebar |child=yes
 | title = Første underafsnit
 | heading1 = Overskrift 1.1
 | content1 = Indhold 1.1
 }}
| content2 =
 {{Sidebar |child=yes
 | title = Andet underafsnit
 | heading1 = Overskrift 2.1
 | content1 = Indhold 2.1
 }}
| below = "below"-tekst
}}

Bemærk i eksemplet ovenfor, at de underordnede sidebarer er placerede i et content-felt, ikke et heading-felt. Bemærk også, at afsnittets underoverskrifter ikke vises med fed skrift, hvis dette ikke udtrykkeligt er angivet. For at få afsnitsoverskrifter med fed skrift, skal man flytte titlerne til feltet heading som vist herunder:

{{Sidebar
| title = Topniveau titel
| heading1 = Første underafsnit
| content1 = 
 {{Sidebar |child=yes
 | heading1 = Overskrift 1.1
 | content1 = Indhold 1.1
 }}
| heading2 = Andet underafsnit
| content2 = 
 {{Sidebar |child=yes
 | heading1 = Overskrift 2.1
 | content1 = Indhold 2.1
 }}
| below = "below"-tekst
}}

Udgåede parametre

Følgende parametre er udgået til fordel for TemplateStyles, og skabeloner/moduler, der bruger dem, er kategoriseret i Kategori:Sider som bruger sidebar med styles som kan konverteres.

Parameter Brug TemplateStyles-erstatningsklasse
|style= eller |bodystyle= CSS for hele sidebaren. Klasse angivet i |class=.
|basestyle= CSS for et antal parametre: |pretitle=, |title=, |headingn= og |listtitlen= (for {{sidebar with collapsible lists}}). Se parametre for "pretitle", "title", alle overskrifter og alle lister. Anvendes før de specifikke stilparametre, så den skal placeres over parameterens eventuelle erklæringer i TemplateStyles-stilarket.
|outertitlestyle= CSS for |outertitle=. .sidebar-outer-title
|topimagestyle= CSS for |topimage=. .sidebar-top-image
|topcaptionstyle= CSS for |topcaption=. .sidebar-topcaption
|pretitlestyle= CSS for |pretitle=. .sidebar-pretitle or .sidebar-pretitle-with-top-image
|titlestyle= CSS for |title=. .sidebar-title or .sidebar-title-with-pretitle
|imagestyle= CSS for |image=. .sidebar-image
|captionstyle= CSS for |caption=. .sidebar-caption
|abovestyle= CSS for |above=. .sidebar-above
|headingstyle= CSS for afsnitsoverskrifter. .sidebar-heading
|headingnstyle= CSS for |headingn=. Klasse angivet i |headingnclass=
|contentstyle= CSS for afsnitsindhold. .sidebar-content og/eller .sidebar-content-with-subgroup
|contentnstyle= CSS for |contentn=. Klasse angivet i |contentnclass=
|belowstyle= CSS for |below=. .sidebar-below
|navbarstyle= CSS for navbaren. .sidebar-navbar
|navbarfontstyle= CSS for "V D R"-linkene i barnaven (normalt farver). .sidebar-navbar li, .sidebar-navbar a

Sporingskategorier

Se også