Spring til indhold

Stamvej

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

En stamvej eller madevej er en vej mellem boligveje i et boligkvarter og sekundærvej. Hastigheden vil som regel ikke overstige 50 km/t. Stamveje er som hovedregel facadeløse, det vil sige uden tilknyttet beboelse med dertil hørende ind- og udkørsel. Sådanne veje kan betjene buslinier.

Betegnelserne stamvej (fra svensk) og madevej stammer fra 1969. I nyere vejprojektering henregnes sådanne veje til vejklassen lokalveje.

  • Statens Byggeforskningsinstitut: Sikrere veje. Retningslinier 1968 for byplanlægning med henblik på trafiksikkerhed. SBI-byplanlægning 9, København 1969.
  • Vejdirektoratet, Vejregeludvalget: Byernes trafikarealer. Hæfte 3: Tværprofiler, 1991, ISBN 87-7491-348-4.