Transmissivitet

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Transmissivitet er defineret som produktet af den hydrauliske konduktivitet kf og mægtigheden M af grundvandsmagasinet (Akvifer):

    [m²/s]


Hvis grundvandsmagasinet består af flere lag med forskellig hydraulisk konduktivitet bliver magasinets transmissivitet summen af produkterne af for de enkelte dellag:

    [m²/s]

Et grundvandsmagasins transmissivitet bestemmes oftes ved en prøvepumpning af en egnet boring.