WACC

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

WACC står for Weighted average cost of capital. På dansk vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger. Dette består i de omkostninger finansieret af virksomhedens egenkapital og de omkostninger finansieret af fremmedkapital, dvs. gæld. Formlen er således:

WACC= re * EqV/VL + rD * D/VL * (1-T)

hvor

    re = aktionærernes afkastkrav
    EqV = værdien af egenkapitalen
    VL = virksomhedens markedsværdi
    rD = Gældsrenten
    T = skatten

Jo lavere WACC'en er jo højere vil virksomhedens værdi blive. Det sidste led betegnes også som skatteskjoldet, og er med til at øge virksomhedens værdi, da renteomkostninger er fradragsberettigede.