Wash trade

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Det engelske begreb wash trade betegner en form for markedsmanipulation, hvor en investor på samme tid køber og sælger det samme finansielle instrument, eller sælger/køber det af en interesseforbunden part, med henblik på at skabe misvisende aktivitet på det marked, hvor der handles med instrumentet.[1][2] Wash trading foregår ved, at investoren, eller en interesseforbunden part, lægger en salgsordre ud på markedet efterfulgt af en tilsvarende købsordre (eller omvendt), hvorved pågældende køber aktivet af sig selv.[3]

Wash trading kan både være motiveret af et ønske om, at få et instrument til at fremstå som værende mere værd, end det reelt er, eller et ønske om skubbe prisniveauet nedad.[1]

Kildehenvisninger[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ a b Tom C.W. Lin, "The New Market Manipulation", Emory Law Journal 2017, vol. 66, s. 1253-1314, på s. 1283-1284.
  2. ^ David Moalem og Nis Jul Clausen, "Kursmanipulation – Status og perspektivering med udgangspunkt i dansk ret", Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2009, nr. 4, s. 91-125, på s. 113.
  3. ^ Finanstilsynet, "Det er markedsmanipulation at handle værdipapirer med sig selv over en markedsplads", 24. august 2018, <https://www.finanstilsynet.dk/lovgivning/mar1/mar-for-investorer-og-analytikere/handel-over-markedsplads-med-sig-selv>, tilgået d. 31-01-2022. Under visse regelsæt er det dog omtvistet om den blotte handling at handle med sig selv – uanset motivationen herfor – kan betegnes som markedsmanipulation. Se David Moalem, "Om forbuddet imod markedsmanipulation", Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2021, nr. 4, s. 48-82, på s. 55-56.