Wikipedia:WikiProjekt Kategorier

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Denne sides formål er at være et samlingspunkt og reference over eksisterende kategoriseringsprojekter.

Se også: Hjælp:Kategorier og Wikipedia:Tematiske lister

Anbefalinger[rediger kildetekst]

 • Kategori-tags listes linje for linje, i bunden af artiklen, lige over landereferencerne.
 • Mangler du inspiration til kategoriseringen, så se på den engelske Wikipedia.
 • Lav krydsreferencer til især den engelske Wikipedia, så vi let kan "hoppe" over i den engelske kategorisering.

Hierarkistrukturering[rediger kildetekst]

Emnekategorierne skal være så hierarkiske som muligt. Dvs. antallet af kategorier på topniveau skal minimeres.

Det mest vigtige er, at artikler skal kun linkes til den mest relevante emnekategori. Eksempelvis skal Paul McCartney hverken kategoriseres under Kendte personer, Personer fra Storbritannien eller Musikere, men til Musikere fra Storbritannien eller snarere Beatles. Årsagen til dette er at Beatles er struktureret efter følgende model (pilene markerer slægtskab; [[]] er artikler, resten er emnekategorier):

Paul McCartney
   |              ----------> Musikere -------------
   V             /                 \
 Beatles  -> Musikere fra Storbritannien              ---> Kendte personer
                 \                 /
                  -> Personer fra Storbritannien -

Det er kendt at Musikere fra Storbritannien er såvel musikere og britiske personer, som Personer fra Storbritannien. Antallet af emnekategorilinks på artikelsiden kommer dermed til at minimeres. (Disse findes normalt længst nede i artiklen.)

Yderligere et teoretisk eksempel:

Harry Potter (person)  Albus Dumbledore
  |              |   |
  |              |   |
  |  /-----------------------/   |
  |  |               V
  |  |         Hogwarts lærere --->Harry Potter-personer
  V  V                     ^  |    |
Gryffindors--------------------------------------/  |    V
                           V  Harry Potter-verdenen
                     Fiktive personer  |
                               V
                             Fiktive verdener

Vær opmærksom på at en artikel kan have flere end en "forælder" som i tilfældet med f.eks. Gryffindors, hvor både Harry Potter og Albus Dumbledore er forældre. Strukturen er dermed ikke en formel stubhierarki eller et såkaldt top-down-hierarki (i modsætning til lister, der i bund og grund er hierarkiske).

Kategorisering er således en netværksorganisering af informationen, idet forbindelserne dog har retning: der er forskel på underkategorier og de emner, der hører til en kategori. F.eks. indeholder kategorien 'Fiktive personer' både 'Harry Potter personer' og 'Ringenes Herre personer' (m.m.) mens 'Harry Potter personer' tilhører både 'Fiktive personer' og 'Harry Potter verdenen'.

Navneanbefalinger[rediger kildetekst]

Dette er en oversættelse fra svensk som igen er oversat fra engelsk.

Emnekategoriernes navne skal være så beskrivende som muligt. Foretræk World War II equipment i stedet for WWII equipment. Navngivningen skal ikke være et hierarki, men anvend f.eks. Monarker i stedet for Personer-Monarker. Navnet kan være i flertal, f.eks. Alfabetisk liste over runeskrifter erstattes med Kategori:Runeskrifter.

Se også: Wikipedia:Navngivning (Obs! der findes ingen anbefalinger om emneklasser endnu - se dog hovedoversigten Wikipedia:Kategorier.)

Kategoribeskrivelser[rediger kildetekst]

En kategori bør indledes med en kort men præcis beskrivelse af, hvilke artikler der hører til i kategorien. Hvor kategorinavnet i sig selv er flertydigt eller der er mulighed for forveksling mellem relaterede begreber, kan der henvises andre relevante kategorier. Beskrivelsen kan desuden kort opridse princippet for placering af artikler i underkategorier.

Eksempel:

Kategorien sprog indeholder artikler om menneskelige sprog, dvs. sprog hvormed mennesker kan kommunikere i skrift og tale, eksempelvis egnelsk eller esperanto. Andre sprogrelaterede artikler findes i kategorien sprogforskning.
For sprog i datalogisk forstand, se kategorien programmeringssprog.

Henvisninger til andre kategorier skrives på formen [[:Kategori:Sprogforskning|sprogforskning]].

Kategorioversigt[rediger kildetekst]

En fordel med kategoriseringen er at den muliggør lette oversigter af store mængder af information. Hvis år og dato var strukturerede som følger (med artikler længst til venstre ("2004", "30. marts"), resten er kategorier f.eks."År i det 21. århundrede") kan man let ekstrahere samtlige begivenheder i år 2004.

2004 -> År i det 21. århundrede -> År ------
                      \
                       --> Tidsperioder
                      /
30. marts -----> Dage i marts ----> Dage ---

Dette afsnit er oversat fra den engelske side, men i den engelske realisering er der skudt 'årti' ind (og dagene er ikke lavet (endnu)).