CPR-nummer

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

Et CPR-nummer, officielt personnummer, er et éntydigt identifikationsnummer, som alle, der står i Det Centrale Personregister, er udstyret med. Det blev indført i Danmark 2. april 1968 og i Grønland 1. maj 1972.

Opbygningen af et CPR-nummer[redigér | redigér wikikode]

Et CPR-nummer består af i alt ti cifre, som regel skrevet med en bindestreg mellem de første seks og de sidste fire cifre. De første seks cifre er sat sammen af:

  • Ciffer 1 og 2 angiver hvilken dato i måneden personen er født på.
  • Ciffer 3 og 4 angiver hvilken måned personen er født i.
  • Ciffer 5 og 6 angiver et tocifret årstal personen er født i.
  • Ciffer 7 angiver hvilket århundrede personen er født i, se tabel herunder.
  • Ciffer 8 og 9 er et løbenummer.
  • Ciffer 10 angiver dels kønnet på den person nummeret tilhører, dels virker det som kontrolciffer. Er cifferet lige, er der tale om en kvinde (eller pige) – er det ulige, tilhører nummeret en mand (eller dreng).

Det har været planlagt siden juni 2006[1] at denne opbygning af CPR-nummeret skal ændres, og i oktober 2007 blev det første af de nye CPR-numre udstedt[2].

Første personnummer uden modulus 11-kontrol er tildelt den 1. oktober 2007, til en mand med et CPR-nummer, der begynder med 010165. CPR registret opfordrer derfor alle brugere af personnumre til at ændre deres IT-systemer, således at de ikke indeholder modulus kontrollen.[3]

Adopteret i perioden 1976 til 1984[redigér | redigér wikikode]

Udenlandske adopterede børn fik i perioden 1976-1984 alle et personnummer med tallet 10 eller 11 som 7 og 8 ciffer. Indenrigsminister Britta Schall Holberg gav i 1984 tilladelse til, at folk med disse CPR numre kunne få et nyt.[4]

Under eller over 100 år[redigér | redigér wikikode]

Med blot to cifre for årstallet kan man ikke alene på datoen i et personnummer skelne mellem fødselsdatoen på et barn på et par år, og en person der lige akkurat 100 år ældre. Men årstalciffrene (ciffer 5 og 6) kombineret med det første ciffer i løbenummeret (ciffer 7) giver en entydig identifikation af århundredet jævnfør nedenstående tabel[5] [6]:

Løbenr. Årstal
Ciffer 7 00-36 37-57 58-99
0-3 1900-1999
4 2000-2036 1937-1999
5-8 2000-2057 1858-1899
9 2000-2036 1937-1999

Kontrolciffer (det gamle CPR-nummer)[redigér | redigér wikikode]

Det sidste ciffer er et kontrolciffer (checkciffer), som beregnes ud fra de forudgående ni cifre efter den såkaldte modulus 11-metode med vægtene 2,3,4,5,6 og 7. Dette har især betydning i edb-systemer, hvor der skal indtastes personnummer, fordi det giver mulighed for at kontrollere det indtastede nummer for slåfejl.

Kontrolcifferet betyder, at der er kun ca. 540 personnumre til rådighed for hver dato. Derfor er man begyndt at erstatte kontrolcifferet med et vilkårligt ciffer for at øge kapaciteten i systemet. Det første CPR-nummer med et 'ugyldigt' kontrolciffer blev udstedt i oktober 2007. Alle cpr-numre som ikke opfylder modulus kontrollen er udstedt til mænd som har fået en fiktiv fødselsdato den 1. januar 1965 eller den 1. januar 1966. Dette skyldes ikke at de nødvendigvis er født den dato, men at den præcise fødselsdato har været ukendt. I stedet for at give en fødselsdato fx den 2. januar, valgte man at fjerne kontrolcifferet.[2].

Beregning af kontrolciffer[redigér | redigér wikikode]

Kontrolcifferet beregnes ved at gange hvert af de første 9 cifre med et tal efter dette skema:

Ciffer nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ganges med: 4 3 2 7 6 5 4 3 2

Summen af de 9 produkter og kontrolcifferet skal til sammen være delelig med 11. Derfor kan kontrolcifferet findes ved at dele summen af de 9 produkter med 11. Hvis divisionen går op, er kontrolcifferet 0, og ellers er det 11 minus divisionsresten. Giver divisionen resten 1, kan det pågældende løbenummer (ciffer 7-9) ikke anvendes, fordi kontrolcifferet derved ville blive tocifret (10), hvilket ikke er muligt.

Kontrol af personnummer[redigér | redigér wikikode]

Når det skal kontrolleres, om et opgivet CPR-nummer er korrekt, udføres følgende beregning:

Ciffer nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ganges med: 4 3 2 7 6 5 4 3 2 1

De 10 produkter lægges sammen og divideres med 11. Hvis divisionen giver resten 0 (=divisionen går op), er personnummeret korrekt.

Sikkerheden i metoden er ca. 97-99%. Når den ikke er 100% skyldes det, at vægtene 2,3 og 4 genbruges i systemet, således at der ved ombytning af tal med samme vægt vil blive beregnet samme produktsum. Derfor kan en kontrolberegning i sjældne tilfælde godkende et forkert personnummer. Denne høje procentsats "97-99" skal tages med et passende gran salt, da vægtene ikke er indbyrdes primiske, og ikke allokerede løbenumre jo systemisk vil være valide.
Hvis personen i eksemplet nedenfor "211062-5629" vil snyde, trækker han fx blot fire fra sidste ciffer og lægger to til næstsidste og får "211062-5645" der også er validt. (Om det så er allokeret/brugt er en helt anden sag)

Eksempel på kontrolberegning af personnummer[redigér | redigér wikikode]

Som eksempel bruges en mand der er født 21. oktober 1862. Personnummeret er 211062-5629. Første tal 2 ganges med 4, lig med 8. Næste tal 1 ganges med 3, lig med 3 og så fremdeles. Alle gangestykker lægges sammen og giver 110. 110 moduleres med 11 og giver 0 i restværdi, og personnummeret er kontrolleret til at være korrekt.

CPR- nr: 2 1 1 0 6 2 5 6 2 9 Sum af produkter Modulus 11 af sum
Ganges med: 4 3 2 7 6 5 4 3 2 1
Produkt: 8 3 2 0 36 10 20 18 4 9 =110 110 % 11 = 0

Ekstern henvisning og kilde[redigér | redigér wikikode]