Alkan

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

En alkan er en organisk, kemisk forbindelse der består af et antal carbon-atomer bundet til hinanden med enkeltbindinger, så de danner en "kæde". Alle de "tiloversblevne" valenselektroner på disse kulstofatomer binder brint-atomer til molekylet, så i et alkan-molekyle med n kædeforbundne kulstofatomer skal der være 2 · n + 2 brintatomer, og bruttoformlen for den pågældende forbindelse bliver CnHn+2

En alkyl eller alkylgruppe er en funktionel gruppe eller sidekæde, der, ligesom en alkan, består udelukkende af enkeltbundne kulstofatomer og hydrogenatomer, fx en methyl- eller ethylgruppe.

Navne på uforgrenede alkaner[redigér | redigér wikikode]

Teoretisk set findes der således en kemisk forbindelse for ethvert naturligt tal n, og på grund af fællestrækket i deres opbygning, kategoriserer man alle disse forbindelser under ét navn; alkaner. Bortset fra de fire simpleste har alle alkaner navne efter det græske udtryk for antallet af kulstofatomer, efterfulgt af endelsen -"an". 14 af de 22 første alkaner hedder således:


Egenskaber og anvendelser[redigér | redigér wikikode]

De første fire alkaner i ovenstående liste er på gasform ved normalt tryk og temperatur. De næste er flydende, og jo længere molekylerne bliver, desto mere tyktflydende bliver de. Plastmaterialet polyetylen kan betragtes som en "blandet samling" af alkaner med ti- eller hundredetusindvis af kulstofatomer i kæderne.

Stofferne heptan og oktan er to af mange forskellige kulbrinteforbindelser der findes i benzin, og oktan-tallet for benzin beskriver hvilken blanding af netop heptan og oktan, nærmere bestemt n-heptan (uforgrenet kulstofkæde) med oktantallet 0, og iso-oktan (2,2,4-trimethyl-pentan) med oktantallet 100, der har samme egenskaber (mht. antændelsespunkt) som pågældende benzin. En blanding af fx 5% n-heptan og 95% iso-oktan har oktantallet 95.

Navngivning af alkaner[redigér | redigér wikikode]

  1. Find den længste kæde (hovedkæden) og navngiv den (se tabel 1).
  2. Find og navngiv sidekæder. Husk, at de ender på -yl fx methyl.
  3. Hvis der er to ens sidekæder skrives di- foran fx dimethyl. Ved tre ens skrives tri- osv.
  4. Nummerér C-atomerne i den længste kæde. De C-atomer, som sidekæderne er bundet til, skal have så lavt et nummer (placeringstal) som muligt.
  5. Det endelige navn skrives således: placeringstal – sidekædenavn, hovedkædenavn.
  6. Hvis der er flere forskellige sidekæder, skrives de i alfabetisk rækkefølge.

Se også[redigér | redigér wikikode]

Commons-logo.svg
Wikimedia Commons har medier relateret til: