BibTeX

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
BibTeX logoet

BibTeX er et værktøj til formatering af kildehenvisninger og bibliografier. BibTeX bruges normalt sammen med teksformateringssproget LaTeX. Indefor denne familie af tekstopsætningsprog bliver dens navn skrevet som .

BibTex blev skabt af Oren Patashnik og Leslie Lamport i 1985. BibTeX gør det nemt at citere kilder på en konsekvent måde ved at separere den litterære information fra præsentationen af denne. Dette er det samme separationsprincip som LaTeX bruger.

Bibliografisk informationsfil[redigér | rediger kildetekst]

BibTeX bruger et stiluafhængig tekstbaseret filformat til at håndtere lister af litterære kilder så som artikler, bøger og afhandlinger med mere. BibTeX-bibliografiske filer ender med .bib.

Alle punkter i bibliografien har engelske navne. Hver kilde i bibliografien indeholder visse standardpunkter:

 • address: Forlagets adresse (normal kun byen, men kan også være den fuldstændige adresse for mindre kendte forlag)
 • annote: En forklarende note for bibliografistile som bruger sådanne (bruges sjældent)
 • author: Forfatterens navn/navne (i tilfældet med flere forfattere skal hver forfatter separeres med and)
 • booktitle: Bogens titel hvis kun en del af bogen citeres
 • chapter: Kapitlets nummer
 • crossref: Nøglen til krydsreferencen
 • edition: Hvilken udgave af bogen (skrives i lang format som "first" eller "second" med mere)
 • editor: Redaktøren eller redaktørenes navn/navne
 • eprint: En specifikation af en elektronisk udgivelse, ofte en tidlig version eller teknisk rapport
 • howpublished: Hvordan kilden blev udgivet hvis udgivelsesmetoden er ualmindelig
 • institution: Institutet som var involveret med udgivelsen af kilden, men ikke nødvendigvis forlaget
 • journal: Tidsskriftet eller bladet som kilden er udgivet i
 • key: Et usynligt felt som bruges til at tilsidesætte den alfabetiske orden af kilderne (når forfatter- og redaktørfelterne mangler). Læg venligst mærke til at denne nøgle er meget forskellig fra nøglen som nævnes efter denne liste og som bruges til at referere til kilderne
 • month: Måneden som kilden er blevet udgivet i (eller hvis den ikke er udgivet så måneden som kilden blev skabt i)
 • note: Diverse andre kommentarer og information
 • number: Nummeret på tidsskriftet eller rapporten, hvis tilgængelig. (Mange kilder har et "bind", men ikke et "nummer".)
 • organization: Konferencens sponsor
 • pages: Sidetal separeret af enten kommaer eller dobbeltbindestreg. For bøger er dette det totale antal sider
 • publisher: Forlagets navn
 • school: Skolen eller universitetet hvor afhandlingen er skrevet
 • series: Serien af bøger som bogen er udgivet i (f.eks. "Tintin")
 • title: Kildens titel
 • type: Typen af rapport, f.eks. "forskningsnotat"
 • url: Adressen på Internettet
 • urldate: Dato hvor indholdet på adressen er læst
 • volume: Hvilket bind af tidsskriftet eller anden mangebindsudgivelse
 • year: Udgivelsesår (eller hvis kilden ikke er udgivet så årstallet for skabelsen af kilden)

Udover denne liste har hver kilden nøgle som bruges til at citere kilden eller krydsreferer mellem kilderne. Denne nøgle er det første punkt i en BibTeX-kilde og er ikke del af noget andet felt.

Kildetyper[redigér | rediger kildetekst]

Bibliografiske kilder inkluderet i en .bib-fil er opdelt i typer. Følgende typer bruges af størstedelen af bibliografistile:

article
En artikel fra et tidsskrifte eller blad.
Nødvendige punkter: author, title, journal, year
Valgfrie punkter: volume, number, pages, month, note, key
book
En bog med et givent forlag.
Nødvendige punkter: author/editor, title, publisher, year
Valgfrie punkter: volume, series, address, edition, month, note, key, pages
booklet
En kilde som er printet og indbundet, men uden navngivent forlag eller sponsorerende institut.
Nødvendige punkter: title
Valgfrie punkter: author, howpublished, address, month, year, note, key
conference
Det samme som for inproceedings, inkluderet for fuldstændighed.
Nødvendige punkter: author, title, booktitle, year
Valgfrie punkter: editor, pages, organization, publisher, address, month, note, key
inbook
En del af en bog. Normalt uden titel. Kan være et kapitel (eller sektion eller andet) eller nogle bestemte sider.
Nødvendige punkter: author/editor, title, chapter/pages, publisher, year
Valgfrie punkter: volume, series, address, edition, month, note, key
incollection
En del af en bog som har sin egen titel.
Nødvendige punkter: author, title, booktitle, year
Valgfrie punkter: editor, pages, organization, publisher, address, month, note, key
inproceedings
En artikel fra referatet af en konference.
Nødvendige punkter: author, title, booktitle, year
Valgfrie punkter: editor, pages, organization, publisher, address, month, note, key
manual
Teknisk information.
Nødvendige punkter: title
Valgfrie punkter: author, organization, address, edition, month, year, note, key
mastersthesis
En kandidatafhandling.
Nødvendige punkter: author, title, school, year
Valgfrie punkter: address, month, note, key
misc
Bruges når ingen anden kildeformat passer.
Nødvendige punkter: none
Valgfrie punkter: author, title, howpublished, month, year, note, key
phdthesis
En ph.d.-afhandling.
Nødvendige punkter: author, title, school, year
Valgfrie punkter: address, month, note, key
proceedings
Referatet af en konference.
Nødvendige punkter: title, year
Valgfrie punkter: editor, publisher, organization, address, month, note, key
techreport
En rapport udgivet af en skole eller anden institution. Normalt nummereret indefor en serie.
Nødvendige punkter: author, title, institution, year
Valgfrie punkter: type, number, address, month, note, key
unpublished
En kilde som har en forfatter og titel, men som ikke formelt er udgivet.
Nødvendige punkter: author, title, note
Valgfrie punkter: month, year, key

Bibliografistile[redigér | rediger kildetekst]

BibTeX formaterer kilderne ifølge en stilfil, normalet ved at generere TeX- eller LaTeX-formateringskode. Der eksisterer også stilfiler som generer HTML-kode. BibTeX-stilfiler, som normalt har endelsen .bst, er skrevet i en simple stakbaseret programmeringssprog der beskriver hvordan kilderne skal formateres. Der er nogle programmer som kan skabe .bst-filer automatisk, så som custom-bib eller Bib-it.

De fleste tidsskrifter eller forlag som understøtter LaTeX har ofte deres helt egen bibliografistilfil tilgængelig for forfattere. Dette sørger for at ens bibliografi følger forlagets krav på den nemmeste måde.

Eksempler[redigér | rediger kildetekst]

En .bib-fil kunne have følgende kilde, som beskriver en matematisk håndbog:

@Book{abramowitz+stegun,
 author =	 "Milton Abramowitz and Irene A. Stegun",
 title = 	 "Handbook of Mathematical Functions with
         Formulas, Graphs, and Mathematical Tables",
 publisher = 	 "Dover",
 year = 	 1964,
 address =	 "New York",
 edition =	 "ninth Dover printing, tenth GPO printing"
}

Hvis et dokument refererer til denne håndbog vil kildeinformationerne formateres på forskellige måde, som afhænger af hvilken bibliografistil som der benyttes. Måden som LaTeX håndterer dette på er ved at specificere \cite-kommandoer og den ønskede bibliografistil i LaTeX-dokumentet. Hvis kommandoen \cite{abramowitz+stegun} findes i et LaTeX-dokument vil bibtex inkludere denne bog i litteraturlisten for dokumentet og generer den nødvendige formateringskode. Det formaterede dokument vil muligvis have følgende format:

Abramowitz, Milton and Irene A. Stegun (1964), Handbook of mathematical functions with formulas, graphs, and mathematical tables. New York: Dover.

Afhængig af bibliografistilen vil BibTeX ombytte forfatternes efternavne, skifte størrelsen på titelen, skjule punkter som eksistere i .bib filen, formatere tekst i kursiv, indsætte kommatering, osv. Da den samme bibliografistilfil brgues til alle kilder bliver alle disse formateret på samme måde med den mindste mulige arbejde fra forfattere eller redaktører.

Forfatterformatering[redigér | rediger kildetekst]

Efternavns præfiks som "von", "van" eller lignende, behandles automatisk, hvis de skrives med små bogstaver for at skelne dem fra mellemnavne. Efternavne med mange ord skelnes fra fornavne eller mellemnavne ved at placere efternavnene først, efterfulgt af komma, efterfulgt af fornavnet eller mellemnavnet. Navne præfiks som "Jr., Sr., and III" behandles normalt ved at benytte to kommaseparationer som i følgende eksempel:

@Book{hicks2001,
 author =	 "von Hicks, III, Michael",
 title = 	 "Design of a Carbon Fiber Composite Grid Structure for the GLAST 
         Spacecraft Using a Novel Manufacturing Technique",
 publisher = 	 "Stanford Press",
 year = 	 2001,
 address =	 "Palo Alto",
 edition =	 "1st,",
 isbn =     "0-69-697269-4"
}

Hvis forfatteren ikke bruger komma for at separere navnepræfikset fra efternavnet så kan tuborgklammer bruges {Hicks III} i stedet for.

Krydsreferencer[redigér | rediger kildetekst]

BibTeX tillader krydsreferencer til andre kilder i crossref-punktet. I følgende eksempel refereres 'author:06' til 'conference:06'.

@INPROCEEDINGS {author:06,
 title = {Some publication title},
 author = {First Author and Second Author},
 crossref = {conference:06},
 pages = {330--331},
}
@PROCEEDINGS {conference:06,
 editor = {First Editor and Second Editor},
 title = {Proceedings of the Xth Conference on XYZ},
 year = {2006},
 month = {October},
}

LaTeX udskriften af dette kunne være:

Author, First and Author, Second (October 2006), Some publication title, in: Proceedings of the Xth Conference on XYZ, pp 330-331.