Cirkeludsnit

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
To cirkeludsnit

Et cirkeludsnit, også kaldet en sektor, er det stykke af en cirkel som afgrænses af cirklens periferi og en centervinkel dannet af to radier.
Centervinklen θ (målt i radianer) svarer til størrelsen af den cirkelbue langs periferien som cirkeludsnittet spænder over. Hvis cirklens radius er r, kan man beregne cirkeludsnittets areal A således:

Hvis θ måles i grader, er formlen: