Daniel Gottvald Reimer Bentley

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

Daniel Gottvald Reimer Bentley (13. december 1786 i København13. juni 1869 i København) var en dansk borgmester, først i Køge og siden i København.

Han var en søn af fabrikant Richard Bentley og Maria f. Reimer, blev privat dimitteret 1802, juridisk kandidat 1805, underkancellist i Kancelliet 1806, kancellisekretær 1808, kancellist 1811, kontorchef og departementssekretær for de norske sager 1812, kancelliråd 1813, på grund af Norges afståelse entlediget 1814 med sin fulde gage i ventepenge, blev 1815 borgmester, byfoged, by- og rådstueskriver i Køge, herredsfoged og skriver i Bjæverskov Herred samt birkedommer og skriver i Gammel Køgegårds Birk, dog med forbehold af sin anciennitet i Kancelliet, 1821 borgmester i København og modtog kort efter en tilkendegivelse af kongens "allerhøjeste Tilfredshed med hans Embedsførelse" i det tidligere embede. Fra nationalliberal side (Fædrelandet) klagedes der i slutningen af hans borgmestertid over, at han modsatte sig "enhver Reform, den være nok saa uskyldig".

1822 blev han justitsråd, 1826 etatsråd, 1849 konferensråd, 1856 i anledning af sit 50-årige embedsjubilæum Kommandør af Dannebrog og afgik som borgmester efter indførelsen af den nye kommunalforfatning for København 1857. 1836 var han blevet Dannebrogsmand. Han er portrætteret i en tegning af J.V. GertnerFrederiksborgmuseet (1844).

Han var gift med Cecilie Catharine Lehmann (4. juni 1798 – 23. januar 1882), en datter af kaptajn Johan Frederik Lehmann og Ellen Margrethe f. Nyegaard.

Kilder[redigér | redigér wikikode]


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, Udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst eller redigeret således, at den er på nutidssprog og er wikificeret, bedes skabelonen venligst erstattet med et dybt link til DBL som kilde, og indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.