Determinant

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

En determinant er et tal, der karakteriserer en matrix. En determinant kan kort beskrives som "arealet" af den flade som vektorerne(søjlerne) udspænder. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at det godt kan være et negativt tal. Der findes flere forskellige måder at bestemme determinanter på, og flere forskellige nyttige regneregler for determinanter, som er gennemgået herunder.

Bestemmelse af determinanter[redigér | rediger kildetekst]

Determinanter er kun definerede for kvadratiske matricer. For en matrix siger man, at determinanten er af n'te orden.

Leibniz-formlen[redigér | rediger kildetekst]

For en matrix kan determinanten fås af Leibniz-formlen:

hvor angiver en permutation af tallene {1, 2, 3, ..., n}, er mængden af mulige permutationer af disse tal, er fortegnet for permutationen og angiver et produkt (på samme måde som angiver en sum). Specielt fås for n-værdierne 1-3:

n
1
2
3

Udvikling efter række eller søjle[redigér | rediger kildetekst]

Determinanten af matricen kan også udtrykkes vha. n underdeterminanter af (n – 1)'te orden; dette gøres ved at udvikle efter en række eller søjle i Denne metode er specielt nyttig, hvis en række eller søjle indeholder mange nuller, idet der så ved udvikling efter denne vil bortfalde lige så mange af leddene i den passende formel herunder:

Ved udvikling efter den i'te række fås determinanten af

Ved udvikling efter den j'te søjle fås determinanten af

Herover betegner den (i, j)'te underdeterminant hørende til dvs. determinanten til den matrix, der fremkommer ved at fjerne den i'te række og den j'te søjle fra Størrelsen

kaldes komplementet til matrixelementet

Regneregler og særtilfælde[redigér | rediger kildetekst]

Matrixegenskaber og determinanter[redigér | rediger kildetekst]

For en enhedsmatrix gælder

For en diagonal- eller trekantmatrix gælder

Hvis en kvadratisk matrix indeholder en nulrække, da gælder

For en kvadratisk matrix er følgende tre udtryk ækvivalente:

  • er regulær

NB: En matrix behøver ikke være kvadratisk for at kunne være regulær.

Transponering, invertering og multiplikation af matricer[redigér | rediger kildetekst]

For en kvadratisk matrix gælder

For en regulær kvadratisk matrix gælder

For to matricer og gælder

Elementaroperationer på matricer[redigér | rediger kildetekst]

Hvis en matrix frembringes ved én af disse elementaroperationer på en anden matrix fås dens determinant af:

  • Ombytning af 2 rækker:
  • Multiplikation af 1 række med tal k:
  • Rækkeoperation (træk en række fra en anden):

Beviser[redigér | rediger kildetekst]

I dette afsnit vil vi bevise nogle af de overstående påstande, men vi starter med en simpel definition af determinanter:

Definition[redigér | rediger kildetekst]

Lad . Hvis defineres . Hvis defineres determinanten rekursivt ved

hvor fremkommer af ved at fjerne i'te række og j'te søjle.

Rækkeombytning[redigér | rediger kildetekst]

Lad fremkomme af ved at bytte om på to rækker, da gælder at

Dette kan bevises induktivt. Hvis og fremkommer ved at bytte om på de to rækker i , da har vi at

Antags eller at resultatet gælder for , må vi vise at det gælder for . Hvis vi ikke har byttet om på første række må

idet fremkommer af ved at bytte om på to rækker, og induktionsantagelsen derfor virker.

Ellers må 1'te og j'te række være ombyttet. Dan ved at bytte om på 2. og j'te række i . Dan ved at bytte om på 2. og j'te række i , da fremkommer også ved at bytte om på 1. og 2. række i , og det må gælde at , af induktionsantages får vi at og

Ens rækker[redigér | rediger kildetekst]

Hvis har to ens rækker er .

Dette er nemt at indse. Dan ved at bytte om på de to ens række i , da har vi at men og er jo ens, så , dette kan kun lade sig gøre hvis

Rækkeaddition[redigér | rediger kildetekst]

Hvis er dannet af , ved at lægge i'te række r gange til j'te række. da vil

Dette kan bevises som følger. Dan ved at bytte på 1. og j'te række i . Dan ved at bytte om på 1. og j'te række i , af reglen om række ombytning er det nok at vise at , idet vi bemærker at også fremkommver ved at lægge i'te række r gange til 1. række af bliver det klart at

Hvor fremkommer af ved at restatte 1. med i'te række, men så har to ens rækker og så har den jo determinant 0.

Rækkeskalering[redigér | rediger kildetekst]

Hvis er dannet af , ved at gange i'te række igennem med r (ikke 0), da er

Dette kan bevises som følger. Som før kan vi af rækkeombytnings-egenskaben og uden tab af generalitet antage at i=1, så

Invertibilitet[redigér | rediger kildetekst]

Matricen A er invertibel hvis og kun hvis .

Der findes H i RREF, denne transformation fremkommer som en følge af rækkeoperationer af de foregående regler ved vi at hvor men Men præcis har H har fuld rang, og H har fuld rang præcis når A er invertibel.

Determinant af produkt[redigér | rediger kildetekst]

Om matrixprodukter gælder at .

Her gælder følgende bevis. Hvis A er diagonal følger det af rækkeskalationsreglen at

Hvis A er singulær er AB singulær. Af invertibilitetsreglen følger så, at de begge har determinant 0, ellers må A være invertibel, og med rækkeadditioner og r række ombytninger kan man danne D fra A så D er diagonal. Af de ovenstående regler ses at

Lad E være produktet af de tilhørende rækkeoperationsmatricer så , men så må

i kan altså udføre de samme rækkeoperationer på AB, så

Determinant af invers[redigér | rediger kildetekst]

Hvis A er invertibel vil

Med overstående regel er det nemt at se, da

Determinant af transponeret[redigér | rediger kildetekst]

Det gælder altid at

Hvis A er singulær er det også og så vil , ellers kan A opskrives som et produkt af række ombytnings matricer og række additions matricer og en diagonal matice så,

Hvis er en række-ombytnings-matrice, så er det også. Af række-ombytnings-reglen har de samme determinant nemlig -1. Ellers må være en række-additions-matrice, og så er også være det, af række-additions-reglen har de samme determinant nemlig 1, af produktreglen ses at

Se også[redigér | rediger kildetekst]