Spring til indhold

Diskussion:Ateismekritik

Sidens indhold er ikke tilgængeligt på andre sprog.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Ateisme som totalitær[rediger kildetekst]

Jeg synes afsnittet omkring ateisme som værende totalitær enten burde være mere nuanceret eller også bare kort gøre forskel på, at ateisme er en officiel del af det kommunisktiske koncept (Lenins: Opium for folket), hvorimod ateisme ikke nødvendigvis er en del af den statslige fascisme og nazisme. Sidstnævnte kræver at der findes kilder til at fascismen og nazismen tager afstand fra at der findes gud(er) og påtvinger dette via sin styreform. Der findes også dem som mener at nazismen dyrker afguder, nemlig sig selv i form af en helt speciel racelære. Sidstnævnte står der mere om på en.wiki. 2A02:AA1:1006:7CEA:9DEB:537E:9454:3BB2 9. jan. 2022, 23:38 (CET)[svar]

Ganske enig. Store dele af artiklen er blot en oplistning, af hvad nogle måtte mene. Lidt på niveau med, at citere nogen for at kritisere vegetarisme fordi Hitler var vegetar. --Pugilist (diskussion) 10. jan. 2022, 12:11 (CET)[svar]
Jeg er helt enig i ovenstående og kan heller ikke finde belæg for at ateisme er en del af fascistisk/nazistisk ideologi (jvf. Det Tredje Riges slogan for kvindens rolle i samfundet: Kinder, Kirche, Küche). Jeg er heller ikke sikker på at Marx' kendte (men fordrejede) citat om folkets opium er et argument for at ateisme er en officiel del af set kommunistiske koncept. Citatet lyder i sin helhed (min oversættelse; se de:wiki Opium des Volkes for tysk original):
Grundlaget for irreligiøs kritik er: Mennesket skaber religion, religion skaber ikke mennesket. Religionen giver godt nok selvtillid og selvværd hos mennesker, der endnu ikke har fundet sig selv eller allerede har mistet sig selv igen. Men mennesket er ikke et abstrakt væsen, der befinder sig uden for denne verden. Mennesket er i verden, staten og samfundet. Staten og samfundet producerer religionen, en omvendt verdensbevidsthed, fordi den vender verden på hovedet. Religion er en generel teori om denne verden, dens encyklopædiske kompendium, dens logik i populær form, dens spiritistiske point d'honneur, dens entusiasme, dens moralske sanktion, dens højtidelige komplement, dens generelle grund til trøst og retfærdiggørelse. Den er en forvrænget realisering af det menneskelige væsen, eftersom det menneskelige væsen ikke har nogen sand realitet. Kampen mod religion er altså indirekte kampen mod en verden, hvis åndelige aroma er religion.
Den religiøse elendighed er et udtryk for virkelig elendighed samtidig med at den er en protest mod denne elendighed. Religion er det undertrykte væsens suk, hjertet i en hjerteløs verden, ligesom den er ånden i en åndløs tilstand. Den er folkets opium.
Afskaffelsen af religionen som folkets illusoriske lykke er kravet om dets virkelige lykke. Kravet om at opgive illusionen om ens tilstand er kravet om at opgive en tilstand, der har brug for illusionerne. Kritikken af religion rummer derfor i sin kim en kritik af den jammerdal, hvis glorie er religionen.
Marx fejlciteres således når han oversættes med Religionen... er opium for folket (som om nogen distribuerer opium for at holde folket nede), derimod er den folkets opium, en illusorisk verden som mennesket selv skaber for at trøste sig selv, hvilket også er påpeget af Sven-Eric Liedman.--Eldhufvud (diskussion) 10. jan. 2022, 13:49‎ (CET)[svar]
Fin oversættelse. Der står bl.a.: "Afskaffelsen af religionen som folkets illusoriske lykke er kravet om dets virkelige lykke", og uden religion er der jo ikke rigtig nogen som ved hvad der kan og skal tros på. For en troende giver det ikke mening, hvis der ikke findes et religiøst fællesskab - religion. Det er der så ingen grund til at tærske langhalm på hér, det gælder bare om at finde nogle kilder. Det er i hvert tilfælde en kendsgerning at kommunistiske regimer har og har haft statsateisme, og det var egentlig min pointe. 2A02:AA1:1012:9E47:1534:115F:1AA9:75EE 11. jan. 2022, 00:11 (CET)[svar]
Spørgsmålet er ikke så meget, om kommunistiske regimer har haft statsateisme, da dette er forholdsvist indiskutabelt. Min anke går på, at artiklen i for høj grad består af en masse tilfældige citater, og at afsnittet om ateistiske stater egentlig ikke handler om ateismekritik, men i højere grad om kommunismekritik - forstået på den måde, at de kommunistiske stater er kritiseret for at være statsateister, og derved “ugudelige”, og derved uden legitimitet. Det sidste argument (at kommunistiske stater er ugudelige) er ikke en kritik af ateismen. Og hvis det er, er argumentet på niveau, at Richard Wagner ikke er værd at høre på, fordi Hitler kunne lide Wagner.
Der er en del at hente i den engelske udgave af artiklen. -Pugilist (diskussion) 11. jan. 2022, 08:49 (CET)[svar]

Encyklopædisk ?[rediger kildetekst]

Artiklen fremstår nu som en sammenstilling af en masse løsrevne citater om, hvad den ene og den anden har sagt af kritiske ting om ateisme. Artiklen bør redigeres, således at den på sædvanlig encykloædisk vis beskriver, hvad Ateismekritik er. --Pugilist (diskussion) 10. jan. 2022, 12:09 (CET)[svar]

Jeg har indsat {{uencyklopædisk}} af årsagerne ovenfor. Wikipediaartikler er ikke lister over dette og hint eller tilsvarende linksamlinger. Artiklens indledning er fsv brugbar, men den lange oplistningen, der derefter følger er i realiteten ikke andet end en liste og/eller en linksamling. -Pugilist (diskussion) 14. jan. 2022, 08:48 (CET)[svar]

Artiklen om ateismekritik er absolut encyklopædisk og er endda i høj grad kildebelagt. For at eftervise om mange af kilderne er korrekt opfattede, dvs. de rent faktisk postulerer det anførte, kræver det i det mindste at man besøger et bibliotek, hvilket på da.wiki er ganske uvant for en nyskreven artikel. Artiklen kan dog godt trænge til en mere sammenhængende fortælling, og så skal kildeangivelserne pudses op med hvilke sider i den angivne litteratur man kan finde omtalen. Det skal ikke være sådan at man skal læse hele bøger for at finde frem til det væsentlige. Sidst men ikke mindst, så er et citat noget der citeres ordret fra en kilde, og det er, som det sikkert er bekendt, ilde set på Wikipedia. Med mindre det fremgår af en skabelon ({{citat}}), at der er tale om et ordret citat. Men, det er ikke det som anklagen går på, så jeg går ud fra, at der er tale om en misforstået opfattelse af ordet citat. 2A02:AA1:1025:DBCC:C0E0:714B:AAAA:C6C9 15. jan. 2022, 01:36 (CET)[svar]
Problemet er ikke, at der mangler eksterne henvisninger/referencer. Problemet er, at det meste af artiklen blot er en lang opremsning af, at den-og-den har sagt det-og-det om ateisme. -Pugilist (diskussion) 15. jan. 2022, 13:13 (CET)[svar]
Netop, artiklen kan godt trænge til en mere sammenhængende fortælling. Jeg påstår ikke, at der mangler kilder. Tværtimod, jeg skriver, at kildeangivelserne bør pudses op med hvilke sider i den angivne litteratur man kan finde omtalen. 2A02:AA1:1010:3002:4DC8:9D48:EF46:6AFE 15. jan. 2022, 14:45 (CET)[svar]

Vægtning af kilder[rediger kildetekst]

Emnet ateismekritik er ikke et nymodens fænomen, det har været diskuteret gennem menneskehedens eksistens. Artiklen bør derfor vægte kilder efter akademisk lødighed, eftersom der findes kildemateriale nok med akademisk lødighed til at gøre artiklens fortælling mere sammenhængende. Og så hjælper det naturligvis ikke, at kilder tillægges udsagn der ikke er belæg for. Det får én til at undre sig over, hvor trofast forfatterne af artiklen har været med at henvise til udsagn der er belæg for i den trykte litteratur. 2A02:AA1:1010:3002:4DC8:9D48:EF46:6AFE 15. jan. 2022, 16:44 (CET)[svar]