Diskussion:Flemming Chr. Nielsen

Page contents not supported in other languages.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Autobiografisk ?[rediger kildetekst]

Den 4. juli 2020 blev der påsat en skabelon på artiklen om muligt autobiografisk indhold. Flemming Chr Nielsen har samme dag forespurgt på Dansk Wikipedias facebookside, hvorfor denne skabelon mon kunne være dukket op, og om den var nødvendig?

Artiklen er oprettet i 2007 af bruger Mingomin (diskussion • bidrag • e-mail). En gennemgang af artikelhistorikken viser, at bruger Fcnielsen (diskussion • bidrag • e-mail), der er identisk med selve emnet for artiklen, har lavet et antal småredigeringer på denne siden 2009. Hvorvidt bruger Mingomin (diskussion • bidrag • e-mail) og bruger Fcnielsen (diskussion • bidrag • e-mail) i praksis skulle være en og samme bruger, fremgår ikke umiddelbart helt klart af sammenhængen, men de to brugere står for hhv. 13,4% og 13,5% af den tilføjede tekstmængde til artiklen siden 2007 (sammenlagt bliver det 26,9%). Pr. 4. juli 2020 har bruger Fcnielsen lavet 69 redigeringer på artiklen i alt svarende til 59% af alle gennemførte redigeringer, men dette er jo så blot alene et tal for aktivitet og interesse, og ikke for tekstmængde.

Tallene for de enkelte brugeraktiviteter kan dog ikke alene afgøre, om artiklen er på, over eller under grænsen for at være "autobiografisk" og en mistanke om for "tæt på" kunne da også argumenteres for at have en betydning i denne sammenhæng, men da dette hviler på usikkerheder, har jeg valgt at se på artiklen selv for at se, hvordan den er opbygget, og hvad den måtte afsløre. Efter gennemlæsning af denne har jeg fundet, at artiklen rent indholdsmæssigt kun indeholder materiale af rent leksikal art, og at der ikke spores nogen for for anprisninger (der er end ikke i artikelteksten angivet noget om priser, nomineringer, anmeldelser eller legater vedrørende denne forfatter), selvpromovering eller delemner, der måtte være ude af balance med formålet for artiklen, at beskrive forfatterens virksomhed, udgivelser, uddannelse og virke. Artiklen mangler rent wikipediastilmæssigt egentlige referencer til de oplysninger, der er anført, men på dette felt adskiller den sig ikke væsentligt fra så mange andre artikler, men det kunne måske forlede nogle til et ønske om at påsætte en skabelon om manglende referencer på artiklen? Uagtet dette har jeg dog vanskelligt ved at se, at en nok så møjsommelig "uafhængig" skribent skulle kunne komme frem til meget andet end de samme grundoplysninger end dem, der allerede står i artiklen.
Efter gennemlæsning bedømmer jeg artiklen til for nærværende at være leksikal i sin opbygning og ikke optræde som autobiografisk (også selvom bruger Fcnielsen (diskussion • bidrag • e-mail) er en hovedbidragsyder til artiklen), hvorfor jeg har vurderet det var forsvarligt, at fjerne den påsatte skabelon igen.

Skulle nogle imidlertid føle eller finde, der er behov for at påsætte en sådan skabelon igen, så tag venligst diskussionen her, inden en sådan skabelon evt. genintroduceres til artiklen. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 4. jul 2020, 20:37 (CEST)