Diskussion:Kristian Hegaard

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

De facto eller de jure udtrådt af folketinget?[rediger kildetekst]

Bruger:Sasper skrev en i redigeringsopsummering: han er stadig folketings- og byrådsmedlem; ret det ikke før de officielle kilder meddeler noget andet! Mangler kilde til forlydendet om at han vil udtræde ved afslutning af tingets ferie.

Jeg synes ikke den betragtning er rigtig. Hegaard er de facto fratrådt sine poster pr. 12. august. De radikale har omfordelt ordførererposterne i Folketinget (https://www.altinget.dk/artikel/efter-hegaards-exit-her-er-radikales-nye-ordfoererskaber). Fordi Folketinget ikke er samlet i øjeblikket, kan Christina Thorholm ikke formelt indkaldes som stedfortræder og få godkendt sin valgbarhed, ligesom man heller ikke kan udskifte byrådsmedlemmer uden at afholde byrådsmåde. Men virkeligheden er at Hegaard er fratrådt, og han omtales generelt som sådan. Jeg mener at Wikipedia skal beskrive virkeligheden med en note om at ændringen ikke er officiel endnu. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 28. aug 2021, 05:36 (CEST)
Han er folketingsmedlem, et officielt hverv i samfundet, og den oplysning skal være angivet med den korrekte status. Man kan ikke både være medlem og ikke medlem. Så længe han ikke har meddelt til folketinget at han træder ud, er han ikke udtrådt.
Nota bene kan han i øvrigt hæve sin folketingsløn indtil han udtræder, så den side af sagen er heller ikke ligegyldig – set i lyset af at der blev gjort et nummer ud af at han ikke ville sygemelde sig og hæve løn for ingenting. Hvis der er nogle mediekilder til det, så kan man evt. skrive i artiklen hvornår han har tænkt sig at udtræde. Men jeg tror faktisk kun det er her på Wikipedia jeg har læst oplysningen om at han vil udtræde efter sommerferien. Kartebolle, hvor har du hørt om det?
Tommy Ahlers er udtrådt fra og med 12. august 2021, selv om det var i tingets ferie. Stedfortræderen Anne Rasmussen er nu indtrådt som ordinært medlem. Se også siden "indtrådt i valgperioden". Tommy Ahlers' udtrædelse blev meddelt i folketingssalen på mødet 26. august kl. 13 (video). Derefter var der møde i udvalget til valgs prøvelse 27. august kl. 8.50 (dagsorden), og indtræden af stedfortræderen blev godkendt på folketingets møde samme dag kl. 10. Hvis Kristian Hegaard havde meddelt officielt til folketinget at han udtræder, så ville det være blevet behandlet samtidig med Tommy Ahlers.
18. september 2019 meddelte Henrik Sass Larsen i medierne at han ville udtræde øjeblikkelig, men officielt er han først udtrådt 30. september. Folketinget blev åbnet 1. oktober 2019. Den 3. oktober 2019 blev det annonceret af formanden i folketinget at Henrik Sass havde meddelt at han træder ud. Også den 3. oktober 2019 var der udvalgsmøde kl. 8.50 for at godkende hans stedfortræder.
Proceduren ser ud til at være ret klar: Man meddeler sin udtræden til folketingets præsidium (kontor for formanden), som ved starten af næstkommende folketingsmøde siger for eksempel: "Morten Østergaard (RV) har meddelt mig, at han nedlægger sit hverv som medlem af Folketinget pr. 16. juni 2021." Det er samme dag som Morten Østergaard meddelte til medierne. Det næste møde i folketinget og i udvalget for valgs prøvelse var den 24. juni.
Jeg har søgt efter sådan en meddelelse om Kristian Heegaard i mødereferaterne fra august 2021 her. Møderne den 27. august (som der ikke er skrevet referat af endnu) kan ses på video her. Men der er intet om Kristian Hegaard. Næste møde er i øvrigt 9. september, hvor vi kan afvente om der er nyt. --Sasper (diskussion) 28. aug 2021, 07:49 (CEST)
Desuden kan man selv bestemme hvornår man udtræder. Se f.eks. denne betænkning: "Det bemærkes i den forbindelse, at hvervet som medlem af Folketinget ikke er et borgerligt ombud. Ifølge folketingsvalglovens § 5 kan ingen opstilles til valg uden selv at have anmeldt sig som kandidat til valget. I overensstemmelse hermed kan et medlem af Folketinget til enhver tid nedlægge sit mandat."
Nedlæggelse af mandatet sker altså med øjeblikkelig virkning (eller evt. senere, hvis man f.eks. meddeler at man udtræder ved slutningen af måneden). Det er ikke betinget af godkendelse af stedfortræderen. Hvis det forholdt sig sådan at udvalget til valgs prøvelse og folketinget skulle godkende nedlæggelsen af mandatet, så ville skiftedatoen først være den dag hvor godkendelsen har fundet sted, men sådan forholder det sig altså ikke. Når stedfortræderen er godkendt, sker det med tilbagevirkende kraft til dagen efter at det ordinære medlem udtrådte. --Sasper (diskussion) 28. aug 2021, 08:41 (CEST)
Folketingets formand meddelte Folketinget 9. september 2021 kl. 9.00 at Hegaard er udtrådt pr. 30. august 2021. Efterfølgende vedtog Tinget enstemmigt Udvalget til Valgs Prøvelses indstilling om at godkende stedfortræder Christina Thorholm som ordinært medlem pr. 31. august 2021. Referatet er ikke færdigt i skrivende stund, men mødet kan ses på Folketingets tv-kanal. Jeg mener stadig at Hegaard de facto udtrådte 12. august. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 9. sep 2021, 13:34 (CEST)

Udtræden af byrådet[rediger kildetekst]

I kommunalbestyrelser er reglerne helt anderledes. Man kan ikke selv melde sig ud. Men her kan vi konstatere at KH har anmodet byrådet om at udtræde. Det fremgår af dagsordenen for næste møde, 30. august.
Kommunalvalglovens § 103: Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.
Stk. 2. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet.
Stk. 3. Afslag på anmodning om fritagelse efter stk. 1 kan indbringes for økonomi- og indenrigsministeren af det pågældende medlem senest 14 dage efter, at afslaget er givet.

Man skal altså enten være syg, valgt til noget andet, have for travlt med virksomhed eller noget lignende. KH har angivet "personlige årsager", og det lyder umiddelbart ikke som en rigtig fyldestgørende grund. Men forvaltningen har indstillet det til godkendelse, så man vurderer altså umiddelbart at det er godt nok. Jeg tror ikke vi kan tage det for givet før det er besluttet. Det er ikke bare en formssag. Da Charlotte Sachs Bostrup blev indvalgt i Gentofte og fortrød det, måtte hun flytte fra kommunen for at slippe for pladsen. Kommunalbestyrelsen må ikke bare tillade det uden grund, for så ville de bryde loven. Men på den anden side har det nok ingen konsekvenser, da det næppe er sandsynligt at højere magter vil gribe ind og omgøre beslutningen. --Sasper (diskussion) 28. aug 2021, 09:16 (CEST)