Koncern

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

En koncern er bestående af ét moderselskab, ofte et holdingselskab, med et eller (som oftest) flere datterselskaber.

Der foreligger en koncern, såfremt moderselskabet kontrollerer – i betydningen styrer – datterselskaberne,[1] og det er ikke afgørende, om kontrollen eksisterer gennem ejerskab[2].

En koncern af aktie- eller anpartsselskaber skal som hovedregel aflægge koncernregnskab, et regnskab, som udarbejdes som om alle virksomhederne var én virksomhed. Dette indebærer, at de økonomiske effekter af koncerninterne transaktioner skal elimineres.

Lovgivning[redigér | rediger kildetekst]

En koncern er efter dansk lov defineret i Kursgevinstloven § 4 stk. 2:

§ 4. Stk. 2. Ved koncernforbundne selskaber forstås

  1. selskaber og foreninger m.v., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab,
  2. selskaber og foreninger m.v., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab,
  3. en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab, eller
  4. en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab.

Aktionærer som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3, anses ved bedømmelsen af aktionærkredsen som én og samme aktionær. Ved opgørelsen af stemmeandele ses bort fra stemmer, som alene er opnået ved stemmeretsoverdragelse i forbindelse med erhvervet sikkerhed i aktier.

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Fodnoter[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ Selskabsloven § 7 stk. 1
  2. ^ Selskabsloven § 7 stk. 2