Kvartær

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Denne periode er en del af
Kænozoikum æraen.
Kvartær (nutidig periode)
Holocæn (nutidig epoke)
Flandern mellemistid
Subatlantisk tid (nutid)
Subboreal tid
Atlantisk tid
Boreal tid
Præboreal tid
Pleistocæn
Weichsel-istiden
Yngre Dryas periglacialt
Allerød interstadial
Ældre Dryas stadial
Bølling Interstadial
Ældste Dryas stadial
..
Eem-mellemistiden
Saale-istiden
...
(Fra 2,588 mio år)
(tidl. tertiær)
Neogen
Pliocæn
Miocæn
Palæogen
Oligocæn
Eocæn
Paleocæn

...

Kvartærtiden ((latin): quartarius for den fjerde) er den seneste geologiske periode, der veksler mellem istider og mellemistider. Perioden løber stadig, så vi lever i kvartærtiden, geologisk set. Aflejringer i denne yngste, geologiske tid kaldes derfor også for "kvartære" aflejringer, og foregår stadig. Starten på Kvartær er i Nordeuropa defineret ved Gauss-Matuyama polvendingen (2,588 Ma). Termen Kvartærtiden blev brugt første gang i 1829, om Alperne.

Den alleryngste del af kvartærtiden kan opdeles arkæologisk; ældre stenalder, yngre stenalder osv., eller i klima/pollenzoner.

Betegnelsen Kvartær anerkendes stadig af den Internationale Stratigrafiske Kommission (ICS). Kvartær efterfølger den Neogene periode. Kvartærs status var til urafstemning ved Subcommission on Quaternary Stratigraphy (SQS) mødet i Oslo i 2008. Resultatet blev at alderen Gelasien med de 'pliocæne istider' blev flyttet fra Pliocæn til Pleistocæn[1].

Inddeling af Kvartærtiden[redigér | rediger kildetekst]

Tid Istid Mellemistid Start* Alperne USA
Holocæn
Flandern 10.000 14C år
Sen Pleistocæn Weichsel 117 ka Würm Wisconsin
"
Eem 130 ka
Mellem Pleistocæn Saale 390 ka Riss
"
Holsten 410 ka
"
Elster 490 ka Mindel
"
Cromer 780 ka
Tidlig Pleistocæn Menap 1,24 Ma Günz
"
Waal 1,44 Ma
"
Eburon 1,6 Ma
"
Tegelen 2,0 Ma
"
Prætegelen 2,588 Ma
* 10.000 14C år er kalibreret til 11,55 ka eller år 9.600 f.Kr.
* ka betyder tusinde år siden og Ma betyder millioner år siden.

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Litteratur[redigér | rediger kildetekst]

  • Troels V. Østergaard:Danmarks Geologiske Seværdigheder, 2003, Politikens Forlag, ISBN 87-567-6542-8
Infoboks uden skabelon
Denne artikel har en infoboks dannet af en tabel eller tilsvarende.