Modul:Navboks

Page semibeskyttet
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Documentation icon Moduldokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]
Ambox warning orange.svg
Dette Lua-modul bliver brugt på 150.626 sider.
For at undgå store forstyrrelser og unødvendigt pres på serverne, bør alle ændringer af modulet først afprøves i dens tilhørende sandkasse eller test-undersider. De færdigafprøvede ændringer kan derefter overføres til denne side ved en enkelt redigering. Overvej venligst at diskutere alle ændringer på diskussionssiden før du implementerer dem.

Dette modul implementerer {{Navboks}}-skabelonen. Se venligst skabelonens side for at se vejledning om brug.

--
-- This module implements {{Navbox}}
--

local p = {}

local navbar = require('Module:Navbar')._navbar
local getArgs -- lazily initialized

local args
local tableRowAdded = false
local border
local listnums = {}

local function trim(s)
  return (mw.ustring.gsub(s, "^%s*(.-)%s*$", "%1"))
end

local function addNewline(s)
  if s:match('^[*:;#]') or s:match('^{|') then
    return '\n' .. s ..'\n'
  else
    return s
  end
end

local function addTableRow(tbl)
  -- If any other rows have already been added, then we add a 2px gutter row.
  if tableRowAdded then
    tbl
      :tag('tr')
        :css('height', '2px')
        :tag('td')
          :attr('colspan',2)
  end

  tableRowAdded = true

  return tbl:tag('tr')
end

local function renderNavBar(titleCell)
  -- Depending on the presence of the navbar and/or show/hide link, we may need to add a spacer div on the left
  -- or right to keep the title centered.
  local spacerSide = nil

  if args.navbar == 'off' then
    -- No navbar, and client wants no spacer, i.e. wants the title to be shifted to the left. If there's
    -- also no show/hide link, then we need a spacer on the right to achieve the left shift.
    if args.status == 'plain' then spacerSide = 'right' end
  elseif args.navbar == 'plain' or (not args.navn and mw.getCurrentFrame():getParent():getTitle():gsub('/sandkasse$', '') == 'Skabelon:Navboks') then
    -- No navbar. Need a spacer on the left to balance out the width of the show/hide link.
    if args.status ~= 'plain' then spacerSide = 'left' end
  else
    -- Will render navbar (or error message). If there's no show/hide link, need a spacer on the right
    -- to balance out the width of the navbar.
    if args.status == 'plain' then spacerSide = 'right' end

    titleCell:wikitext(navbar{
      args.navn,
      mini = 1,
      fontstyle = (args.grund_style or '') .. ';' .. (args.titel_style or '') .. ';background:none transparent;border:none;'
    })
  end

  -- Render the spacer div.
  if spacerSide then
    titleCell
      :tag('span')
        :css('float', spacerSide)
        :css('width', '6em')
        :wikitext(' ')
  end
end

--
--  Title row
--
local function renderTitleRow(tbl)
  if not args.titel then return end

  local titleRow = addTableRow(tbl)

  if args.titel_gruppe then
    titleRow
      :tag('th')
        :attr('scope', 'row')
        :addClass('navbox-group')
        :addClass(args.titel_gruppe_class)
        :cssText(args.grund_style)
        :cssText(args.gruppe_style)
        :cssText(args.titel_gruppe_style)
        :wikitext(args.titel_gruppe)
  end

  local titleCell = titleRow:tag('th'):attr('scope', 'col')

  if args.titel_gruppe then
    titleCell
      :css('border-left', '2px solid #fdfdfd')
      :css('width', '100%')
  end

  local titleColspan = 2
  if args.billede_venstre then titleColspan = titleColspan + 1 end
  if args.billede then titleColspan = titleColspan + 1 end
  if args.titel_gruppe then titleColspan = titleColspan - 1 end

  titleCell
    :cssText(args.grund_style)
    :cssText(args.titel_style)
    :addClass('navbox-title')
    :attr('colspan', titleColspan)

  renderNavBar(titleCell)

  titleCell
     :tag('div')
       :addClass(args.titel_class)
       :css('font-size', '110%')
       :wikitext(addNewline(args.titel))
end

--
--  Above/Below rows
--

local function getAboveBelowColspan()
  local ret = 2
  if args.billede_venstre then ret = ret + 1 end
  if args.billede then ret = ret + 1 end
  return ret
end

local function renderAboveRow(tbl)
  if not args.over then return end

  addTableRow(tbl)
    :tag('td')
      :addClass('navbox-abovebelow')
      :addClass(args.over_class)
      :cssText(args.grund_style)
      :cssText(args.over_style)
      :attr('colspan', getAboveBelowColspan())
      :tag('div')
        :wikitext(addNewline(args.over))
end

local function renderBelowRow(tbl)
  if not args.under then return end

  addTableRow(tbl)
    :tag('td')
      :addClass('navbox-abovebelow')
      :addClass(args.under_class)
      :cssText(args.grund_style)
      :cssText(args.under_style)
      :attr('colspan', getAboveBelowColspan())
      :tag('div')
        :wikitext(addNewline(args.under))
end

--
--  List rows
--
local function renderListRow(tbl, listnum)
  local row = addTableRow(tbl)

  if listnum == 1 and args.billede_venstre then
    row
      :tag('td')
        :addClass('navbox-image')
        :addClass(args.billede_class)
        :css('width', '0%')
        :css('padding', '0px 1px 0px 0px')
        :cssText(args.billede_venstre_style)
        :attr('rowspan', 2 * #listnums - 1)
        :tag('div')
          :wikitext(addNewline(args.billede_venstre))
  end

  if args['gruppe' .. listnum] then
    local groupCell = row:tag('th')

    groupCell
      :attr('scope', 'row')
      :addClass('navbox-group')
      :addClass(args.gruppe_class)
      :cssText(args.grund_style)

    if args.groupwidth then
      groupCell:css('width', args.groupwidth)
    end

    groupCell
      :cssText(args.gruppe_style)
      :cssText(args['gruppe' .. listnum .. '_style'])
      :wikitext(args['gruppe' .. listnum])
  end

  local listCell = row:tag('td')

  if args['gruppe' .. listnum] then
    listCell
      :css('text-align', 'left')
      :css('border-left-width', '2px')
      :css('border-left-style', 'solid')
  else
    listCell:attr('colspan', 2)
  end

  if not args.groupwidth then
    listCell:css('width', '100%')
  end

  local isOdd = (listnum % 2) == 1
  local rowstyle = args.lige_style
  if isOdd then rowstyle = args.ulige_style end

  local evenOdd
  if args.lige_ulige == 'swap' then
    if isOdd then evenOdd = 'even' else evenOdd = 'odd' end
  else
    if isOdd then evenOdd = args.lige_ulige or 'odd' else evenOdd = args.lige_ulige or 'even' end
  end

  listCell
    :css('padding', '0px')
    :cssText(args.liste_style)
    :cssText(rowstyle)
    :cssText(args['liste' .. listnum .. '_style'])
    :addClass('navbox-list')
    :addClass('navbox-' .. evenOdd)
    :addClass(args.liste_class)
    :tag('div')
      :css('padding', (listnum == 1 and args.list1padding) or args.liste_padding or '0em 0.25em')
      :wikitext(addNewline(args['liste' .. listnum]))

  if listnum == 1 and args.billede then
    row
      :tag('td')
        :addClass('navbox-image')
        :addClass(args.billede_class)
        :css('width', '0%')
        :css('padding', '0px 0px 0px 1px')
        :cssText(args.billede_style)
        :attr('rowspan', 2 * #listnums - 1)
        :tag('div')
          :wikitext(addNewline(args.billede))
  end
end


--
--  Tracking categories
--

local function needsHorizontalLists()
  if border == 'child' or border == 'subgroup' or args.tracking == 'no' then return false end

  local listClasses = {'plainlist', 'hlist', 'hlist hnum', 'hlist hwrap', 'hlist vcard', 'vcard hlist', 'hlist vevent'}
  for i, cls in ipairs(listClasses) do
    if args.liste_class == cls or args.body_class == cls then
      return false
    end
  end

  return true
end

local function hasBackgroundColors()
  return mw.ustring.match(args.titel_style or '','background') or mw.ustring.match(args.gruppe_style or '','background') or mw.ustring.match(args.grund_style or '','background')
end

local function getTrackingCategories()
  local cats = {}
  if needsHorizontalLists() then table.insert(cats, 'Navigational boxes without horizontal lists') end
  if hasBackgroundColors() then table.insert(cats, 'Navboxes using background colours') end
  return cats
end

local function renderTrackingCategories(builder)
  local title = mw.title.getCurrentTitle()
  if title.namespace ~= 10 then return end -- not in template space
  local subpage = title.subpageText
  if subpage == 'doc' or subpage == 'sandkasse' or subpage == 'testcases' then return end

  -- for i, cat in ipairs(getTrackingCategories()) do
  --  builder:wikitext('[[Kategori:' .. cat .. ']]')
  -- end
end

--
--  Main navbox tables
--
local function renderMainTable()
  local tbl = mw.html.create('table')
    :addClass('nowraplinks')
    :addClass(args.body_class)

  if args.titel and (args.status ~= 'plain' and args.status ~= 'off') then
    tbl
      :addClass('collapsible')
      :addClass(args.status or 'autocollapse')
  end

  tbl:css('border-spacing', 0)
  if border == 'subgroup' or border == 'child' or border == 'none' then
    tbl
      :addClass('navbox-subgroup')
      :cssText(args.body_style)
      :cssText(args.style)
  else -- regular navobx - bodystyle and style will be applied to the wrapper table
    tbl
      :addClass('navbox-inner')
      :css('background', 'transparent')
      :css('color', 'inherit')
  end
  tbl:cssText(args.indre_style)

  renderTitleRow(tbl)
  renderAboveRow(tbl)
  for i, listnum in ipairs(listnums) do
    renderListRow(tbl, listnum)
  end
  renderBelowRow(tbl)

  return tbl
end

function p._navbox(navboxArgs)
  args = navboxArgs

  for k, v in pairs(args) do
    local listnum = ('' .. k):match('^liste(%d+)$')
    if listnum then table.insert(listnums, tonumber(listnum)) end
  end
  table.sort(listnums)

  border = trim(args.ramme or args[1] or '')

  -- render the main body of the navbox
  local tbl = renderMainTable()

  -- render the appropriate wrapper around the navbox, depending on the border param
  local res = mw.html.create()
  if border == 'none' then
    res:node(tbl)
  elseif border == 'subgroup' or border == 'child' then
    -- We assume that this navbox is being rendered in a list cell of a parent navbox, and is
    -- therefore inside a div with padding:0em 0.25em. We start with a </div> to avoid the
    -- padding being applied, and at the end add a <div> to balance out the parent's </div>
    res
      :wikitext('</div>') -- XXX: hack due to lack of unclosed support in mw.html.
      :node(tbl)
      :wikitext('<div>') -- XXX: hack due to lack of unclosed support in mw.html.
  else
    res
      :tag('table')
        :addClass('navbox')
        :css('border-spacing', 0)
        :cssText(args.body_style)
        :cssText(args.style)
        :tag('tr')
          :tag('td')
            :css('padding', '2px')
            :node(tbl)
  end

  renderTrackingCategories(res)

  return tostring(res)
end

function p.navbox(frame)
  if not getArgs then
    getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
  end
  args = getArgs(frame, {wrappers = 'Skabelon:Navboks'})

  -- Read the arguments in the order they'll be output in, to make references number in the right order.
  local _
  _ = args.titel
  _ = args.over
  for i = 1, 20 do
    _ = args["gruppe" .. tostring(i)]
    _ = args["liste" .. tostring(i)]
  end
  _ = args.under

  return p._navbox(args)
end

return p