Newtons love

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jump to navigation Jump to search
Newton 1. og 2. lov i udgivelse på latin fra 1687

Newtons love er tre fysiske love, af oprindelig fem[1][2], der er grundlæggende i den klassiske mekanik. De blev første gang fremsat af Newton i hans hovedværk Principia.

I denne encyklopædi er lovene behandlet i særskilte artikler:

  • Newtons første lov (Lov om inerti): "Et legeme som ikke er påvirket af en kraft, eller af kræfter der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller foretage en jævn retlinet bevægelse."
  • Newtons anden lov: "Et legeme med massen m, der påvirkes af en resulterende kraft F, vil have en acceleration a, som opfylder: F = m * a."

Newton's anden lov kan udtrykkes som:

  • Newtons tredje lov: (Lov om aktion og reaktion): "Et legeme a, der påvirker et legeme b med en kraft, vil blive påvirket med en lige stor modsat rettet kraft."

Den vigtigste af de tre love kan siges at være 2. lov, idet den på sin vis indeholder både 1. og 3. lov som specialtilfælde.

Kilder/referencer[redigér | redigér wikikode]