Wikipedia:Kildeangivelser

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Blue check.svg Denne side betragtes som en norm på Wikipedia – den illustrerer standardopførsel, som mange bidragsydere anser for korrekt og benytter sig af. Selvom det kan være anbefalelsesværdig at følge den, så er det ikke en politik. Du skal derfor være velkommen til at rette sidens indhold, men det foretrækkes, at du konsulterer sidens diskussion inden større ændringer.

Denne side er en udvidelse af Wikipedia:Stilmanual og beskriver normen for kildeangivelser i artikler. Kilder til Wikipedias indhold ønskes, fordi artiklerne ikke må være original forskning og skal kunne verificeres, jf. også Wikipedia:Hvad Wikipedia ikke er. Det betyder, at tekst og materiale uden kilde, som der rejses indvendinger imod, kan fjernes af øvrige bidragsydere.

Kildekritik[redigér wikikode]

For at sikre højere kvalitet af den danske Wikipedias artikler, går vi ofte i dybden og laver grundigt research på suspekte artikler. Til dette formål benytter vi kildekritik, der skal sikre, at selv små detaljer ikke forekommer at være ukorrekte.

Hvis man vil arbejde på at forbedre en artikel, men savner viden og kilder, kan der være hjælp at hente i artiklerne informationssøgning og litteratursøgning. Vær opmærksom på, at det kan være meget svært at sætte sig ind i et emne, man i forvejen ikke ved noget om, og at man risikerer at skrive noget fejlagtigt.

Vær især opmærksom på fejl ved oversættelser. Det kan for eksempel være vanskeligt at oversætte fagsprog korrekt. Hvis man ikke har den nødvendige indsigt i artiklens emne, skal man være forsigtig med at oversætte. Det er bedre at udelade passager, man ikke helt forstår, end at forsøge at skrive dem om til dansk.

Finder du oplysninger i en artikel, som du har en mistanke om ikke er rigtige, så gør opmærksom på det på artiklens diskussionsside, eller, endnu bedre: Undersøg selv sagen, ret artiklen, og angiv i artiklen en god kilde til rettelsen. Både bøger og vedligeholdte hjemmesider kan bruges som kilder.

Dine kilder til de oplysninger du bidrager med i artiklerne skal angives i selve artiklen. Kilderne angives som en note umiddelbart efter oplysningen efter formen <ref>http://webadresse el. lignende</ref>. Herefter indsættes et note-afsnit under artikelteksten. I afsnittet skal kun angives teksten {{reflist}}. Herefter indsættes referencelisten automatisk i noteafsnittet.

Hvorfor skal der være kilder?[redigér wikikode]

 • for at sikre, at den enkelte artikel er troværdig, og at enhver læser eller skribent kan kontrollere indholdet.
 • for at forbedre Wikipedias overordnede troværdighed og autoritative karakter.
 • for at vise, at dit bidrag ikke er førstehåndsforskning, dvs. original forskning.
 • for at mindske risikoen for redigeringskrige eller for at bidrage til at løse dem, såfremt de skulle opstå.
 • for at kreditere en kilde for at have leveret nyttig information og for at undgå beskyldning for plagiering.
 • for at give yderligere information eller anbefaling om yderligere læsning.

Hvornår skal kilder angives?[redigér wikikode]

Interne Wikipedia-referencer kan ikke bruges til at verificere information. Et wikilink er ingen erstatning for at henvise til en kilde.

Når du tilføjer indhold[redigér wikikode]

Hvis du tilføjer information til en artikel, og især hvis denne er omstridt eller har stor sandsynlighed for at blive draget i tvivl, bør du angive en kilde. Hvis du ikke véd, hvordan du formaterer en henvisning, så vil øvrige wiki-brugere gøre det for dig, bare du angiver alt, hvad du véd om kilden. Du kan også bruge en reference-generator, hvor du blot skal udfylde alle de felter du kan.

I almindelighed gælder det, at selvom du skriver ud fra, hvad du selv husker, bør du aktivt søge efter autoritative henvisninger, som du kan citere. Når du skriver om din egen viden, bør du vide nok til at kunne henvise til troværdige referencer, som læseren kan opsøge med henblik på kildeundersøgelse. Eftersom du ikke altid vil være til stede i Wikipedia, så du kan besvare spørgsmål om din viden, er det vigtigt at hjælpe læseren og øvrige skribenter med kildehenvisninger.

Behovet for kildeangivelser er særligt stort, når der skrives om meninger og holdninger, som er knyttet til et emne. Undgå upræcise udtryk som "nogen mener", "man", "de", "folk", osv. Gør i stedet dit indlæg kontrollerbart: Find en person eller en gruppe, som har denne mening eller holdning, nævn den ved navn og henvis til et sted, hvor den udtrykker denne mening, mundligt eller skriftligt. Husk, at Wikipedia ikke er stedet, hvor du giver udtryk for dine egne meninger eller for førstehåndsforskning.

Eftersom dette er den danske Wikipedia, bør dansksprogede kilder angives, hvor det er muligt, og altid forud for kilder af samme lødighed på øvrige sprog. Men fremmedsprogede kilder kan anføres, hvor det er naturligt eller nødvendigt. I så fald bør kilden anføres på originalsproget med en dansk oversættelse af den i umiddelbar tilknytning til den.

Når du kontrollerer indhold[redigér wikikode]

Du kan tilføje kilder, også for materiale du ikke selv har skrevet, hvis du falder over en kilde, når du kontrollerer en artikels indhold. At tilføje kilder er en udmærket måde at bidrage til Wikipedia på! Direkte citater kan indsættes (i det format, som artiklen i øvrigt anvender).

Når der er diskussion om fakta[redigér wikikode]

Omdiskuterede redigeringer kan fjernes og i stedet placeres på artiklens diskussionsside, hvor diskussion og redigeringsforslag kan fortsætte. Denne fremgangsmåde er konstruktiv og vil ikke skade selve artiklens indhold, mens diskussionerne foregår.

En anden mulighed er, at du indsætter {{kilde mangler}} efter den pågældende sætning, som savner kildehenvisning og dermed belæg for påstand eller udsagn. Dette bør dog kun bruges i begrænset omfang, da det ikke er meningen, at artikler skal "overklistres" med denne skabelon. Mangler artiklen som helhed kilder – eller er det allerede angivne kildemateriale meget mangelfuldt i forhold til artiklen generelt – kan skabelonen {{kilder}} indsættes i slutningen af artiklen, hvor man normalt ville lede efter kildemateriale. Endelig kan skabelonen {{ingen kilder}} indsættes, ligeledes på kildematerialets vanlige plads, i artikler som ikke er underbygget af kilder overhovedet.

Når der ikke er diskussion om fakta[redigér wikikode]

Tænk fremad: Forsøg at forudse, hvor læseren kunne betvivle, hvad du skrev, og have behov for mere information om det. At understøtte det, der er skrevet i Wikipedia med en klar og troværdig kilde, vil gøre sit til, at dit bidrag bliver stående.

Hvordan citeres kilder[redigér wikikode]

Uddybende Uddybende artikler: Wikipedia:Stilmanual og Hjælp:Redigering

Måden at præsentere kilder på i en Wikipedia-artikel kan ændres i tidens løb; derfor er det vigtigere at opnå klarhed og konsistens i en artikel end at opfylde et eller andet bestemt system.

Sommetider – når for eksempel en artikel omhandler et ukontroversielt eller simpelt emne eller baseres på få, bredt accepterede kilder – er det nok at anføre en sektion med "henvisninger/kilder" i slutningen af artiklen med en liste over generelle referencer og oversigter (som bøger eller artikler). I andre tilfælde vil det ikke være nok, så der kan være behov for at indsætte citater i artiklen eller forsyne den med fodnoter.

Men husk, at det vigtigste er at give omfattende information om kilder – det vil sige tilstrækkeligt til, at en læser kan finde den originale kilde uden særligt besvær.

Dette kan opnås på flere måder.

 • Når du skriver en ny artikel eller føjer kilder til en eksisterende, så forsøg at følge den etablerede praksis for det område eller den disciplin, artiklen vedrører (hvis en sådan findes og ikke er omstridt).
 • En artikels tidligere bidragydere kender ofte den etablerede praksis – så hvis det er muligt, bør du følge den samme, hvis artiklen allerede har kildeangivelser.
 • Hvis denne praksis ikke fremgår eller er omstridt, så beslut dig til en stil, som du mener bedst muligt vil være afbalanceret mellem hensynet til at bevare tekstens læselighed og til at angive kilder så præcist og tilgængeligt som muligt.
 • Lad tidligere bidragydere være en vigtig del af beslutningen om, i hvilken stil nye kilder tilføjes.
 • Er der uenighed mellem vigtige bidragydere, så bør stilen følge den, der først har bidraget væsentligt til en artikel.

Er du usikker på, hvilket system eller hvilken stil du skal benytte, så husk stadig, at det vigtigste er ikke formen, men at den tilstrækkelige information er til stede til at identificere og finde kilden. Om nødvendigt kan informationen indsættes på diskussionssiden eller i en kommentar på artikelsiden, hvor du anmoder andre om at formatere den korrekt.

Værktøjer[redigér wikikode]

Se også[redigér wikikode]