Spring til indhold

Signalflag

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Signalflag er flag hvormed man kan kommunikere med andre skibe eller land. Historisk har der været adskillige serier af signalflag, men de internationale signalflag er i dag mest udbredt. Signalflag sættes ofte i en dobbelt line, der har toppunkt i sallinghornet og som fastholdes med en lineholder på masten.

Et signalflag kan sættes enten Close up hvor flaget er sat højest oppe i faldet. Flaget kan også sættes på Dip, hvor flaget bliver sat cirka 1/3 af faldets længde fra toppen, således at det er synligt at det er klar til at blive sat Close Up og dermed viser at man er er ved at forberede til at udføre flagets betydning.

"Wikipedia" skrevet med signalflag
Signalflag på Gladan og Falken. Ystad 5. august 2015.

De civile signalflag har hver deres egen betydning når de hænger alene og koden gælder for al skibsfart:

Signalflagene

[redigér | rediger kildetekst]
Flag Bogstav Civil betydning Militær betydning
A Jeg har dykker ude. Hold godt klar og med langsom fart.
B Jeg laster/losser/transporterer farligt gods. Jeg er i færd med at at affyre et eller flere våben.
C Ja (bekræftende).
D Hold klar af mig, jeg har vanskeligt ved at manøvrere.
E Jeg drejer til styrbord.
F Jeg er ikke manøvredygtig, sæt Dem i forbindelse med mig. Hold klar af mig, jeg udfører flyoperationer
G Jeg ønsker lods.
H Jeg har lods om bord. Hold klar, jeg udfører helikopteroperationer
I Jeg drejer til bagbord. Til brug for at modtage/lægge sig på siden af et andet skib i havn
J Jeg er i brand og har farligt gods om bord, hold godt klar af mig.
K Jeg ønsker at komme i forbindelse med Dem.
L Til søs: Stop Deres skib øjeblikkeligt.

I havn: I karantæne pga alvorlig sygdom ombord

M Mit skib ligger stoppet uden at gøre fart gennem vandet. Jeg har lægevagt
N Broflag

Nej (benægtende).

O Mand over bord!
P Skibet skal sejle, alle mand om bord (Blå Peter).
Q Mit skib er smittefrit, jeg anmoder om frit samkvem med land. Tilbagekaldelse af skibets mindre både.
R I havn: Vagtskib
Til søs: Klar til at komme på siden af et andet skib.
S Min maskine går bak.
T Hold klar af mig.
U De stævner mod fare.
V Jeg behøver hjælp.
W Jeg behøver lægehjælp.
X Afbryd Deres forehavende og vær opmærksom på mine signaler.
Y Jeg driver for mit anker.
Z Jeg ønsker slæbebåd.
N og C Jeg er i nød og behøver øjeblikkelig hjælp (Mayday).
Talstandere
Pennant 0 Tallet 0.
Pennant 1 Tallet 1.
Pennant 2 Tallet 2.
Pennant 3 Tallet 3.
Pennant 4 Tallet 4.
Pennant 5 Tallet 5.
Pennant 6 Tallet 6.
Pennant 7 Tallet 7.
Pennant 8 Tallet 8.
Pennant 9 Tallet 9.
Specialflag
Answer Svarstander Når Answer-standeren hænger over et andet flag skal flagets civile betydning benyttes.
1. Sub 1. gentagelse I havn: Chefen for Flådestyrkens fraværsstander.
2. Sub 2. gentagelse I havn': Stabschefens fraværsstander
3. Sub 3. gentagelse I havn: Chefens fraværsstander.
4. Sub 4. gentagelse

Militære standere

[redigér | rediger kildetekst]
Flag Bogstav Betydning
0 Tallet 0.
1 Tallet 1.
2 Tallet 2.
3 Tallet 3.
4 Tallet 4.
5 Tallet 5.
6 Tallet 6.
7 Tallet 7.
8 Tallet 8.
9 Tallet 9.
Specialflag
Preperation Benyttes ved ceremoniel ved solens opgang og -nedgang
Question -
Negation -
Designation -
Course Pennant -
Turn -
Screen -
Speed -
Station -
Port -
Starboard -
Formation -
Division -
Squadron -
Group -
Subdivision -
Emergency -
[redigér | rediger kildetekst]