Skabelon:Infoboks dansk retssag

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
National Coat of arms of Denmark.svg
Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]

Dette er en infoboks til brug på artikler om danske retssager. Skabelonen indeholder følgende parametre:

{{Infoboks dansk retssag
|kaldenavn       =
|billede        =
|instans        =
|forhandlingsdato   =
|domsdato       =
|partsnavne      =
|sagsnummer      =
|tidsskrifter     =
|tidligerehistorik   =
|efterfølgendehistorik =
|dom          =
|flertal        =
|dissens        =
|flertalstraf     =
|dissensstraf     =
|anvendtlovgivning   =
}}
Parametre
Parameter Formål
kaldenavn Sagens kaldenavn, hvis den har sådan et (f.eks. Tvindsagen). Bør kun bruges hvis kaldenavnet er bredt anvendt. Hvis parametren ikke udfyldes vil der i stedet stå parternes navne.
billede Et billede der er relevant for sagen. Bør bruges sparsomt og kun hvis det er relevant for artiklen. Hvis parametren ikke udfyldes vil der i stedet være et billede af Danmarks våbenskjold.
instans Et wikilink til den sidste instans hvor sagen blev hørt. F.eks. [[Højesteret]] eller [[Sø- og Handelsretten]]
forhandlingsdato Datoen for domsforhandlingen (f.eks. 5. maj 2006), hvis den er foregået over flere dage skrives eks. "5. maj, 6. maj og 8. maj 2006". Datoen for domsforhandlingen i tidligere instanser skal ikke angives.
domsdato Datoen hvor dommen i sagen blev afsagt (f.eks. 6. maj 2006), hvis der er separate datoer for dom om skyldsspørgsmålet og straffen skrives det som "6. maj 2006 (skyld), 15. maj 2006 (straf)". Datoen for domfældelse i tidligere instanser skal ikke angives her, men i stedet i parametren tidligerehistorik.
partsnavne Navnene på parterne i sagen som angivet i domsbogen (dog uden linjeskift og navne på advokater). F.eks. "Anklagemyndigheden mod Bent Hansen". Hvis kaldenavn ikke er udfyldt vil denne parameter udgøre infoboksens overskrift.
sagsnummer Sagsnummeret i den sidste instans hvor sagen blev hørt. F.eks. 18/2009. Sagsnummeret for tidligere instanser skal ikke angives her, men i stedet i parametren tidligerehistorik. Henvisninger til tidsskrifter, f.eks. Ugeskrift for Retsvæsen skal ikke skrives her, men under parametren tidsskrifter.
tidsskrifter Hvis sagen er trykt i et eller flere juridiske tidsskrifter (f.eks. Ugeskrift for Retsvæsen eller Tidsskrift for Kriminalret) kan de angives her. Rettens eget sagsnummer skal angives i parametren sagsnummer.
tidligerehistorik Begivenheder i sagen før den blev behandlet i sidste instans. Dette felt er beregnet til juridiske begivenheder, så pårørende der står frem i medierne eller lign. skal ikke angives her.
efterfølgendehistorik Begivenheder efter sagen blev afsluttet. Feltet er f.eks. relevant i en artikel om en højesteretsafgørelse der sendte en sag tilbage i byretten eller en sag hvor procesbevillingsnævnet afviste at give appeltilladelse.
dom Sagens afgørelse. Af hensyn til den gennemsnitlige læser bør dette felt ikke udfyldes med paragraffer men i stedet med de "handlinger" som en part er dømt for. Skriv f.eks. "X blev kendt skyldig i underslæb" i stedet for "X blev kendt skyldig i at overtræde Straffelovens § 278". Relevante paragraffer kan beskrives i anvendtlovgivning. Dog må paragraffer og lovgivning godt beskrives her hvis sagen f.eks. drejede sig om fortolkning af loven eller lign.
flertal Hvis sagen er en straffesag angives flertallet til skyldskendelsen (f.eks. "Dommer Karen Jørgensen, Dommer Bent Larsen og 5 nævninger") her. Hvis sagen er et civilt søgsmål eller en afgørelse om procedure angives flertallet til dommen også her. Hvis der var enighed om dommen og dissens ikke er udfyldt kan man evt. skrive (enstemmigt) til sidst.
dissens Hvis der har været uenighed om skyldspørgsmålet i en straffesag, dommen i et civilt søgsmål eller en afgørelse om procedure angives mindretallet her (f.eks. "Dommer Søren Haraldsen og 1 nævning").
flertalstraf Hvis der har været uenighed om hvilken straf der skulle gives i en straffesag kan flertallet angives her. Hvis der var enighed om straffen skal denne parameter ikke udfyldes (også selv om der var uenighed om selve skyldsspørgsmålet).
dissensstraf Hvis der har været uenighed om hvilken straf der skulle gives i en straffesag kan mindretallet angives her.
anvendtlovgivning Den lovgivning der dannede grundlag for dommen, i en straffesag er det typisk paragraffer i Straffeloven, men i et civilt søgsmål kan det være lovgivning om f.eks. firmaers konkurs og lign.


Gnome-fs-directory.svg Kategori mangler
Denne skabelon hører til i en eller flere kategorier. Kategoriser venligst denne skabelon ved at placere den sammen med lignende emner. Fjern skabelonen efter kategorisering. Bemærk, at kategorier påsat via skabeloner, samt meget generelle kategorier ikke bør betragtes som tilstrækkelige.