Straffeloven

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Overtrædelser af straffeloven
§ 114 Terrorisme
§ 119 Vold mod personer
i offentlig tjeneste
§ 123 Vidnetrusler
§ 140 Blasfemi
§§ 171-2 Dokumentfalsk
§§ 180-2 Brandstiftelse
§§ 203-4 Hasardspil
§ 216 Voldtægt
§ 222 Seksuelt misbrug af børn
§ 232 Blufærdighedskrænkelse
§ 235 Børneporno
§ 237 Drab
§ 244 Vold
§ 245 a Kvindelig omskæring
§ 261 Frihedsberøvelse
§ 263-1 Brevhemmelighed og aflytning
§ 264 d Privatlivets fred
§ 266 Trusler
§ 266 b Racismeparagraffen
§ 267 Ærekrænkelse
§ 276 Tyveri
§ 277 Ulovlig omgang med hittegods
§ 278 Underslæb
§ 279 Bedrageri
§ 280 Mandatsvig
§ 281 Afpresning
§ 282 Åger
§ 283 Skyldnersvig
§ 288 Røveri
§ 291 Hærværk
§ 293 Brugstyveri
§ 299 b Ophavsretskrænkelser af
særlig grov karakter
Rediger

Straffeloven eller den borgerlige straffelov er en dansk lov, som indeholder en almindelig og en særlig del.

Den almindelige del indeholder de almindelige betingelser for straf (fx regler om gerningsmandens alder (§ 15), hans statsborgerskab og gerningssted (fx § 7), nødværge (§ 13), medvirken til en forbrydelse (§ 23), forsøg på udførelse af en forbrydelse (§ 21) mv.). Den særlige del indeholder de traditionelle forbrydelser, også kaldet delikter, bl.a. forbrydelser imod staten, den offentlige orden, liv og legeme, den personlige frihed, kønssædeligheden, berigelseskriminalitet, narkotikakriminalitet m.m. Det er dog ikke alle strafbelagte lovovertrædelser, der findes i straffeloven. Det følger direkte af straffelovens § 1: "Straf kan kun pålægges for et forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov, eller som ganske må ligestilles med et sådant".

Et utal af andre love indeholder også strafbelagte regler. Man kalder normalt overtrædelser af sådanne regler for "særlovsovertrædelser", fordi der er tale om overtrædelse af en anden lov end straffeloven.

I udenlandsk ret sondrer man ofte mellem forbrydelser (felonies) og forseelser (misdemeanors). Det er tvivlsomt, om samme sondring kan overføres til dansk ret. Tidligere har man anvendt sondringen i forbindelse med domsforhandlingen, hvor mindre lovovertrædelser, der kun medførte bøde (eller evt. det nu afskaffede hæfte) blev betegnet som forseelsessager, hvorimod sager, hvori der var påstand om fængselsstraf blev betegnet som forbrydelsessager. Denne sprogbrug anvendes stadig, men genfindes ikke i straffeloven.

Straffelovsemner[redigér | redigér wikikode]

"Almindelig del" kapitel 1-11[redigér | redigér wikikode]

 • 1. kapitel Indledende bestemmelser §§ 1-2
 • 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse §§ 3-12
 • 3. kapitel Strafbarhedsbetingelser §§ 13-20
 • 4. kapitel Forsøg og medvirken §§ 21-24
 • 5. kapitel Strafansvar for juridiske personer §§ 25- 27
 • 6. kapitel Straffene §§ 31-55
 • 7. kapitel Betingede domme §§ 56-61 a
 • 8. kapitel Samfundstjeneste §§ 62-67
 • 9. kapitel Andre retsfølger af den strafbare handling §§ 68-79
 • 10. kapitel Straffens fastsættelse §§ 80-91
 • 11. kapitel Ophør af den strafbare handlings retsfølger §§ 92-97 c

"Særlig del" kapitel 12-29[redigér | redigér wikikode]

 • 12. kapitel Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed §§ 98-110 f
 • 13. kapitel Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder m.v. §§ 111-118 a
 • 14. kapitel Forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v. §§ 119-132 a
 • 15. kapitel Forbrydelser mod den offentlige orden og fred §§ 133-143
 • 16. kapitel Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v. §§ 144-157
 • 17. kapitel Falsk forklaring og falsk anklage §§ 158-165
 • 18. kapitel Forbrydelser vedrørende betalingsmidler §§ 166-170
 • 19. kapitel Forbrydelser vedrørende bevismidler §§ 171-179
 • 20. kapitel Almenfarlige forbrydelser §§ 180-192 a
 • 21. kapitel Forskellige almenskadelige handlinger §§ 193-196
 • 22. kapitel Betleri og skadelig erhvervsvirksomhed §§ 197-207
 • 23. kapitel Forbrydelser i familieforhold §§ 208-215
 • 24. kapitel Forbrydelser mod kønssædeligheden §§ 216-236
 • 25. kapitel Forbrydelser mod liv og legeme §§ 237-259
 • 26. kapitel Forbrydelser mod den personlige frihed §§ 260-262
 • 27. kapitel Freds- og ærekrænkelser §§ 263-275 a
 • 28. kapitel Formueforbrydelser §§ 276-305
 • 29. kapitel Særlige bestemmelser om juridiske personer § 306

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]