Spring til indhold

Skabelon:Wikidata-tid

Page skabelon-beskyttet
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]

Skabelon til hentning af påstande fra Wikidata hvor datatypen er tidspunkter.

Begrænsninger:

 • Tidsværdier med en mindre præcision end århundrede kan ikke behandles endnu og ignoreres
 • Tidsværdierne på Wikidata indeholder både datoer angivet i den gregorianske og julianske kalender. De viste datoer indeholder ikke information om den brugte kalender. Der kan være tvivl ved datoer fra 1582 hvor de første lande skiftede til den gregorianske kalender til 1923 hvor Grækenland skiftede. Kalenderoplysningen på Wikidata er dog fejlbehæftet, da informationen i mange tilfælde ikke er sat korrekt ved indsættelse af datoer.

Parametre til styring af brugen

 • 1. unavngivne parameter: Wikidata-egenskab der skal bruges
 • 2. unavngivne parameter: Lokal angiven værdi som ubetinget bruges i stedet for Wikidata
 • feltnavn: Hvis anført, bruges Wikidata kun hvis feltnavnet er i listen wikidata og ikke i listen ingen_wikidata
 • wikidata: Hvis feltnavn er anført, bruges Wikidata kun hvis navnet er her eller værdien er 'ja' eller 'alle'
 • ingen_wikidata: Hvis feltnavn er anført, bruges Wikidata ikke hvis navnet er her.
 • q: Det brugte Wikidata-emne. Hvis ikke angivet, bruges det emne som siden er knyttet til

Bemærk at q er brugt i alle nedenstående eksempler (der er nødvendigt her da dette ikke er artiklen for Dansk Wikipedia, den store recession osv.), men vil ved normal brug i en infoboks-skabelon eller direkte i artikler, vil man som regel ikke have brug den denne parameter, men i stedet bruge det Wikidata-emne som den aktuelle artikel er tilknyttet.

Beskrivelse Kode Resultat
Dansk Wikipedias åbningsdato {{Wikidata-tid | P571 | q=Q181163}} 1. februar 2002
Lokal angivet værdi {{Wikidata-tid | P571 | Brug denne tekst i stedet for Wikidata | q=Q181163}} Brug denne tekst i stedet for Wikidata
Dansk Wikipedias åbningsdato (med 'feltnavn' sat, men ingen 'wikidata', så intet vises) {{Wikidata-tid | P571 | feltnavn=åbningsdato | q=Q181163}}
Dansk Wikipedias åbningsdato (med 'feltnavn' og 'wikidata') {{Wikidata-tid | P571 | wikidata=ja | feltnavn=åbningsdato | q=Q181163}} 1. februar 2002
Dansk Wikipedias åbningsdato (med 'feltnavn' og 'wikidata') {{Wikidata-tid | P571 | wikidata=logo,åbningsdato,sprog | feltnavn=åbningsdato | q=Q181163}} 1. februar 2002
Dansk Wikipedias åbningsdato (med 'feltnavn', 'wikidata' og 'ingen_wikidata') {{Wikidata-tid | P571 | wikidata=ja | ingen_wikidata=åbningsdato,land | feltnavn=åbningsdato | q=Q181163}}

Parametre til styring af formatering

 • adskil: Normalt adskilles værdier med ", " (komma og mellemrum). Brug adskil til angive anden adskillelse
 • liste: Brug liste=ja for at lave en punktliste
 • maks: Angiver det maksimale antal ønskede resultater
 • kunår: Skriv tidspunkter som år alene hvis kunår=ja
Beskrivelse Kode Resultat
Tidspunkt for den store recession {{Wikidata-tid | P585 | q=Q154510}} 2000'erne, 2010'erne
Tidspunkt for den store recession (en pr. linje) {{Wikidata-tid | P585 | adskil=<BR/> | q=Q154510}} 2000'erne
2010'erne
Tidspunkt for den store recession (punktliste) {{Wikidata-tid | P585 | liste=ja | q=Q154510}}
 • 2000'erne
 • 2010'erne
Niels Bohr fødselsdag {{Wikidata-tid | P569 | q=Q7085}} 7. oktober 1885
Niels Bohr fødselsdag (kun år) {{Wikidata-tid | P569 | kunår=ja | q=Q7085}} 1885

Parametre til visning af supplerende information

 • alder: Hvis der angives en anden Wikidata-egenskab for tid, og denne har en unik værdi med dato-præcision, kan man få vist hvor mange år der er mellem tidsværdierne.
 • aldernu: Hvis værdien er "ja", angives hvor lang tid der er gået i år siden den hentede dato. Det vil sige en persons nuværende alder hvis det er personens fødselsdato som hentes. Hvis værdien for aldernu er en Wikidata-egenskab, angives også alder, men kun hvis der ikke er nogen værdi med en ikke-deprecated rang for den angivne egenskab. Hvis man for eksempel henter en persons fødselsdato (P569), og angiver egenskaben for dødsdato (P570) som værdi for aldernu, vises således alderen for levende personer, men den vises ikke hvis det er en dødsdato. Begrænsninger: Alderen kan kun vises hvis den hentede tidsværdi har præcision "dag" og er efter vor tidsregning (år 1 eller senere). Bemærk også at den viste alder er alderen på tidspunktet hvor siden med skabelonen sidst blev opdateret, og ikke alderen på tidspunktet hvor siden aktuelt vises. Derfor kan den viste alder være for lav. En opdatering af siden (herunder en nulredigering eller en purse af siden), vil opdatere alderen til den aktuelle alder.
 • alderformat: Formatet for angivelse af alder med alder eller aldernu. $1 udskiftes med den hentede tidsværdi, $2 udskiftes med tidsværdien fra alder ($2 bruges ikke ved aldernu), $3 udskiftes med den beregnede tidsafstand (alder). Hvis formatet ikke angives bruges "$1 ($3 år) for både alder og aldernu.
Beskrivelse Kode Resultat
Ole Rømers dødsdag med angivelse af alder {{Wikidata-tid | P570 | alder=P569 | q=Q160187}} 19. september 1710 (65 år)
Kejser Cladius' fødselsdag og dødsdag i angivet format {{Wikidata-tid | P570 | q=Q1411 | alder=P569 | alderformat=Født: $2, død: $1, blev $3 år}} Født: 1. august 10 f.v.t., død: 13. oktober 54, blev 63 år

Parametre til visning og brug af kvalifikatorer

 • kvalifikator1, kvalifikator2, kvalifikator3 osv.: Wikidata-egenskab (Pxxx) der bruges som kvalifikator. Der kan bruges et vilkårligt kvalifikatorparameter, men de skal bruges i rækkefølge fra nr. 1 uden huller i nummeringen.
 • kvalifikatorformat1, kvalifikatorformat2, kvalifikatorformat3 osv.: Format for visning af værdi og kvalifikator med samme parameternummer.
 • kvalifikatorformatuden1, kvalifikatorformatuden2, kvalifikatorformatuden3 osv.: Format for visning af værdier når der ikke er kvalifikator med samme parameternummer.
 • kvalifikatorbrug1, kvalifikatorbrug2, kvalifikatorbrug3 osv.: Hvordan kvalifikatoren med samme parameternummer skal bruges.

Kvalifikatorparametrene behandles i rækkefølge efter deres nummerering.

kvalifikatorformat-parametrene angives som en tekst hvor "$1" erstattes af den formaterede værdi inkl. tidligere behandlede kvalifikatorer, og "$2" erstattes af den aktuelle kvalifikator. "$1" og "$2" må optræde flere gange i formatteksten eller slet ikke være der. Hvis intet angives, bruges "$1 ($2)".

kvalifikatorformatuden-parametrene bruges i stedet for kvalifikatorformat-parametrene når der ikke er nogen kvalifikatorer af ønskede type. Hvis intet angives bruges "$1"

kvalifikatorbrug-parametrene kan have værdierne med hvilket betyder at kun resultater som har kvalifikatoren medtages, og uden hvilket betyder at kun resultater som ikke har kvalifikatoren medtages. Hvis intet angives, vil alle resultater medtages uanset om de har kvalifikatoren eller ej.kvalifikatorbrug-parametren kan have følgende værdier:

 • alle (default): Alle resultater medtages, uanset om de har denne kvalifikator eller ej.
 • med: Resultater medtages kun, hvis kvalifikatorer er angivet for det enkelte resultat.
 • uden: Resultatet medtages kun, hvis kvalifikatoren ikke er angivet.
 • værdi: Resultatet medtages kun, hvis kvalifikatoren er lig med den her angivne værdi (tekstlabel eller Q-nr).

Kvalifikatorer kan være af alle datatyper på nær geografiske koordinater som endnu ikke understøttes.

Beskrivelse Kode Resultat
Eksempler mangler

Parametre til visning af "ingen værdi og "ukendt værdi"

Wikidata-påstande kan have de specielle værdier "ingen værdi og "ukendt værdi". Disse ignoreres normalt, men kan vises med:

 • ingen: Tekst som vises for værdien "ingen værdi"
 • ukendt: Tekst som vises for værdien "ukendt værdi"
Beskrivelse Kode Resultat
Eksempler mangler

Se også

Oversigt over parametre til {{Wikidata-emne}}, {{Wikidata-tal}}, {{Wikidata-tid}}, {{Wikidata-tekst}}, {{Wikidata-streng}}, {{Wikidata-matematik}}, {{Wikidata-koord}}
Parameter Beskrivelse Default Bruges for værdier af type
alle emne tal tid tekst streng koord. kvalifikator-værdier
1. uden navn Wikidata-egenskab ('Pxxx')
2. uden navn brug denne værdi i stedet for Wikidata
q Wikidata-emne ('Qxxx') emnet for aktuel side
feltnavn navn for denne brug af skabelonen. Hvis angivet tjekkes om Wikidata skal bruges for navnet.
wikidata liste med ønskede feltnavne. 'ja' eller 'alle' godkender alle navne
ingen_wikidata liste med uønskede feltnavne. Undtagelser fra wikidata=ja
link angiver om der skal linkes til emner hvis der er en artikel ja
kunlink ja: vis kun værdien hvis der er en wikiside at linke til
adskil angiver hvad værdier skal adskilles med ", "
liste angiver at værdierne skal være på en punktliste
maks angiver det maksimale antal værdier
mere_end_maks angiver tekst som bruges hvis værdier er udeladt pga. maks "med flere"
medstort ja: første værdi skrives med stort begyndelsesbogstav, alle: alle værdier skrives med stort begyndelsesbogstav Nej
kursiv ja: skriv værdier med kursiv
ikon ja: vis blyantikon med link til Wikidata
ental afsluttende tekst hvis der er én værdi
flertal afsluttende tekst hvis der er mere end én værdi
kun medtag kun værdier fra emner med denne værdi. Angives som 'Qxxx'. Nej
msk ja: hvis emnet er en tidszone i Rusland, vis også MSK. Nej
land hvis udfyldt, vis land for emnet i angivet format Nej
sted ja: tilføj land, og for store lande også delstat, med kommaer Nej
tid ja: skriv tidspunkter fra kvalifikatorerne P580, P582, P585
kunår skriv tidspunkter som årstal alene
parti hvis udfyldt, vis partimedlemskab i angivet format Nej
kvalifikator1, kvalifikator2, ... brug denne kvalifikator ('Pxxx')
kvalifikatorformat1, kvalifikatorformat2, ... format for brug af kvalifikator
kvalifikatorformatuden1, kvalifikatorformatuden2, ... format hvis kvalifikatoren ikke er brugt for værdien
kvalifikatorbrug1, kvalifikatorbrug2, ... anvendelse af kvalifikator. Kan være: "alle" (alle værdier bruges), "med" (værdier med kvalifikatoren bruges), "uden" (værdier uden kvalifikatoren bruges), værdi (værdier med denne værdi bruges - label eller 'Qxxx')
ingen tekst for den særlige værdi "ingen værdi" medtages ikke ("ingen" for kval.) Nej
ukendt tekst for den særlige værdi "ukendt værdi" medtages ikke ("ukendt" for kval.) Nej
sprognote nej: lav ikke note om værdi uden dansk navn
sprognotegroup group-parameter i sprognote
sprogkat nej: ingen sporingskategori for værdi uden dansk navn
alder vis alder ved det hentede tidspunkt. Værdien er egenskab ('Pxxx') for starttidspunkt/fødsel
aldernu vis alder nu. Værdien er "ja" eller en egenskab ('Pxxx') for sluttidspunkt/død som forhindrer visning hvis der er en ikke-decrepated værdi for egenskaben
alderformat udskriftsformat for brug af alder og aldernu $1 ($3 år)
decimaler antal decimaler i tal. "smart" for 0-3 afhængig af værdien. "orig" for samme antal som wikidata
forkort_store_tal ja for at vise tal større end 1000 med talord som tusind, million og milliard
visusikkerhed nej for ikke at vise usikkerhed på tal
enhed omregn tallet til denne enhed
visenhed nej for ikke at vise enheden
visusikkerhed nej for ikke at vise usikkerhed på tal
arealogtæthed vis areal og befolkningstæthed i det anførte format
arealogtætheduden format for indbyggertal hvis værdi for areal mangler
ref ja for at angive Wikidatas referencer (virker kun delvist)
format format for værdien
brugskabelon Kald angivet skabelon med værdien
sprog ønskede sprogkoder for tekster. "alle" for alle sprog da
skrivsprog ja for skriv sproget for en tekst i parentes
eneste ja for at vise den eneste tekst uanset sprog
koordlink nej for ikke at bruge geoHack og interaktivt kort
format [note 1] format for koordinater: dec for at bruge grader med decimaler, dms for at bruge grader, minutter, sekunder samme som koordinaterne er indtastet med på Wikidata
dim [note 1] størrelsen på området i m eller km
scale [note 1] størrelsesforhold på kort
type [note 1] hvilken slags sted koordinaterne refererer til
name [note 1] navn på stedet for koordinaterne
display [note 1] inline,i for visning hvor skabelonen er; title,t for visning øverst på side
region [note 1] lande- eller regionskode for stedet Koden for landet som angivet på Wikidata

Note 1: format, scale, type, name, display og region bruges på samme måde som de tilsvarende parametre til {{coord}} og {{coord}}. Se Wikipedia:Geografiske koordinater for en mere uddybende beskrivelse.