Spring til indhold

Wikipedia:Normer for brugersider

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Denne side betragtes som en norm på Wikipedia – den illustrerer standardopførsel, som mange bidragsydere anser for korrekt og benytter sig af. Selvom det kan være anbefalelsesværdigt at følge den, så er det ikke en politik. Du skal derfor være velkommen til at rette sidens indhold, men det foretrækkes, at du konsulterer sidens diskussion inden større ændringer.
Genvej:
WP:BRUGERSIDE

Hver brugerkonto på Wikipedia har sin egen brugerside, som ligger i navnerummet "Bruger". Brugersiden er en central kobling mellem projektet og brugeren, og som regel det første sted, andre vil kigge, når de vil vide noget om brugeren. Selvom brugersiden er personlig, er den ikke brugerens personlige ejendom – indholdet på brugersiden må som hovedregel forventes at være projektrelevant.

Det kræves ikke at man skriver noget på sin brugerside, men mange skriver i alt fald nogle ord, så linket dertil ikke er rødt. De fleste bruger brugersiderne til på en eller anden måde at præsentere sig. Nogle benytter brugersiden til at samle links, de let vil kunne finde igen. En tredje anvendelse for brugersiden og evt. undersider er at forklare, hvordan man ser på forskellige emner i Wikipedia og blandt wikipedianere. Denne slags synspunktformuleringer kan have stor værdi ved at de stimulerer tankevirksomheden om hvordan Wikipedia fungerer. Når sådanne sider flyttes ud fra brugernavnerummet og dermed frigives til åben redigering, kaldes de essays.

Etikette på brugersider[rediger kildetekst]

Til forskel fra artikler er brugersider ikke underlagt politikken om at holde et neutralt synspunkt, hvorfor det er accepteret at præsentere sine personlige synspunkter på sin(e) side(r). Naturligvis gælder normal etikette på brugersiderne. Den, som benytter sin side til rene personangreb på andre, skal ikke regne med at undgå kritik (og evt. sanktioner) fra andre wikipedianere.

På den dansksprogede Wikipedia har det længe været betragtet som uhøfligt at redigere andre brugeres brugersider, når der ses bort fra oprydning efter hærværk og rettelse af oplagte fejl. Selvom mange er glade for hjælp med formatering, opdatering af links og lignende, bør man tænke på dette.

Se endvidere afsnittet Uønsket på brugersider nedenfor.

Brugerbokse[rediger kildetekst]

Der findes forskellige små kasser, som mange brugere placerer på deres brugersider. De primære af disse bokse er sprogskabelonerne Babel, som beskriver hvilke sprog, man behersker (og hvor godt), hvad der kan hjælpe i forbindelse med oversættelser. Derudover findes der brugerbokse til angivelse af at man er bruger på Wikipedias søsterprojekter (Wikimedia Commons, Wiktionary osv.), deltager i et af Wikipedias egne projekter eller har særlige rettigheder (sidstnævnte må kun indsættes, hvis man faktisk har de rettigheder).

Brugerbokse til andre formål accepteres som hovedregel ikke, da de ikke bidrager til skabelsen af et opslagsværk. Brugerbokse, som f.eks. beskriver at man kan lide Pepsi, bør ikke ligge i Skabelon-navnerummet, men ligge som undersider til brugersiden. Undersider kan inkluderes i brugersiden med syntaksen {{Bruger:Eksempel/Boks}} (hvis brugeren hedder Eksempel og har en underside som hedder Boks med en brugerboks i).

Brugerdiskussionssider[rediger kildetekst]

Genvej:
Wikipedia:BD

Den diskussionsside, som hører til brugersiden, fungerer stort set som andre diskussionsider, og det som gælder på andre diskussionssider, gælder i almindelighed også der. Forskellen er at en brugers diskussionsside primært er beregnet til at få kontakt med denne bruger. Mens diskussionssider som hører til artikler, kategorier og skabeloner i almindelighed bør fokusere på den side, som diskussionsside hører til, kan det være helt okay med mindre seriøse indlæg på brugerdiskussionssider, idet injurier og andre uhøfligheder dog frabedes. Det sker også undertiden at en bruger springer ind og besvarer en henvendelse på en anden brugers diskussionsside. Som regel påskønnes dette, men hvis en diskussion glider over til at behandle noget helt andet, som ikke berører den bruger diskussionssiden er tilknyttet, betragtes det som almindelig høflighed at tage diskussionen et andet sted hen, for eksempel til en artikels diskussionsside eller til Landsbybrønden.

Man kan ikke forbyde andre at skrive på ens diskussionsside eller bestemme hvad andre må skrive. Føler man sig krænket, må man tage sagen op med administratorerne, i det man dog skal være forberedt på, at de kan have en anden opfattelse af sagen. Tilsvarende kan man heller ikke forbyde udenforstående brugere at deltage i en diskussion, man har startet på en anden brugers diskussionsside. Det er som udgangspunkt heller ikke tilladt at redigere andres indlæg, ligesom man heller ikke må redigere egne indlæg, efter at andre har svaret. Der er dog enkelte undtagelser, der fremgår af politikken for diskussionsside.

Brugerdiskussionssider må ikke forveksles med internetsforas intern besked-systemer. Udover at alt hvad man skriver kan læses af alle, betyder det også, at hvis man får en henvendelse på sin diskussionsside, svarer man der og ikke på skribentens diskussionsside. Det sikrer sammenhæng og overblik over en given diskussion. Skribenten får desuden alligevel som standard føjet ens diskussionsside til sin overvågningsliste og vil der automatisk kunne se, når der svares.

Når man synes, at ens diskussionsside er blevet for lang, opretter man som regel et arkiv som en underside til sin diskussionsside. I tilfældet med Bruger:Eksempel kan vedkommende således flytte de ældste diskussioner fra sin brugerdiskussionsside til Brugerdiskussion/Arkiv 1, idet vedkommende så kan oprette flere arkivsider senere, hvis den første arkivside også begynder at blive for lang. I alle tilfælde skal der dog linkes til arkivsiderne fra brugerdiskussionssiden, så de ældre diskussioner nemt kan findes. Om og i hvilket omfang man vil arkivere er dog op til den enkelte bruger. Der skal som minimum være gået en uge siden seneste indlæg i en diskussion, før man arkiverer den, men man kan også vente flere måneder eller år eller helt lade være.

Det er ikke tilladt at slette indlæg (herunder velkomst- og advarselsskabeloner m.fl.) på diskussionssider, hverken egne eller andres. Der er i almindelighed to grupper brugere, der fjerner diskussionsindlæg i stedet for at arkivere: uerfarne wikipedianere og brugere, der har noget, de ønsker at skjule eller ikke bryder sig om andres meninger. Denne sidste gruppe gør, at wiki-communityet misbilliger sletning af diskussionsindlæg. At "man har læst det" er ikke for gyldig sletningsgrund, da det gør det sværere for andre at se, om en given bruger allerede har fået et givent råd eller advarsel. At noget skønnes forældet er heller ikke for gyldig begrundelse, for dels har diskussionssiderne også funktion som arkiv for administratorerne, og dels kan der være links fra andre diskussioner, hvorfor det er nødvendigt at beholde kontekst. Det vil desuden fremgå af indlæggenes signering, hvornår de er fra, ud fra hvilke det nemt kan skønnes, om de stadig er relevante.

Undersider[rediger kildetekst]

Man kan skabe undersider til sin brugerside, ganske som i resten af Wikipedia på nær artikelnavnerummet, for eksempel Bruger:Eksempel/Sandkasse. Undersider kan benyttes til mange formål, såsom arkiv, brugerbokse, sandkasse eller skitser til artikler. Andre brugere antager ofte at det, man lægger på sine undersider, for eksempel i en "sandkasse", er "privat" og ikke til fri redigering. Man kan dog sagtens vælge at frigive en underside til redigering, for eksempel hvis man ønsker at andre bidrager eller retter fejl.

Bemærk at skitser skal holdes til undersider. De skal ikke placeres på brugersiden eller brugerdiskussionssiden, da disse har andre formål.

Kategoriser ikke[rediger kildetekst]

I modsætning til alle andre sider (på nær omdirigeringer og specialsider) skal brugersider og tilhørende undersider ikke kategoriseres. Undtagen er dog den kategorisering, der sker automatisk ved indsættelse af ovennævnte projektrelevante brugerbokse, der blandt andet kan bruges til at finde brugere med særlige sprogkundskaber.

Alle kan læse med[rediger kildetekst]

Ligesom stort set alle andre sider på Wikipedia er brugersider og brugerdiskussionssider frit tilgængelige. Enhver kan uden at logge ind frit se hvad både brugeren og andre har skrevet. Så tænk nøje over hvad du skriver og benyt aldrig din brugerside til personangreb, hævntogter osv., uanset om det angår andre brugere eller udenforstående, f.eks. din arbejdsgiver.

Wikipedia er erklæret reklamefrit, og artikler oprettet i reklameøjemed slettes konsekvent. På brugersider er der knap så strenge forhold men dog på ingen måde frit løb. Det er helt i orden at supplere gængs stof som ens baggrund og interesser med nogle få linjer om f.eks. ens hjemmeside eller firma eller at man søger job. Ja det kan endda nogle gange være en fordel, da det kan afklare interessekonflikter eller kan være af interesse for folk, der måske kender brugeren i anden sammenhæng.

Men omvendt er det ikke meningen at brugersider skal bruges til ren reklame. Tværtimod vil brugersider, der oprettes alene med den slags for øje, blive slettet. Brugersider forventes primært at være projektrelevante, og det er lutter snak om ens hjemmeside eller firma på ingen måde.

Så selvom lidt irrelevant stof er ok, skal det altså holdes i ave. Hvis du føler trang til at udbrede dig i større omfang, må du henvise folk til din egen hjemmeside. Men lad være med at oprette en brugerside bare for at henvise til egen hjemmeside. Det vil også blive regnet som ren reklame og derfor blive slettet.

Uønsket på brugersider[rediger kildetekst]

Som nævnt ovenfor er en brugerside ikke brugerens personlige ejendom, og selvom der normalt er vide rammer, er der visse ting, der generelt anses for uønsket på brugersider:

  1. Tekst og undersider i større omfang om ting der ikke vedrører Wikipedia. Hovedpointen er, at brugersider forventes at være primært projektrelevante og er ikke beregnede til brug som blog eller personlig hjemmeside. Sådanne kan oprettes billigt eller gratis mange andre steder på Internettet. Se også Hvad Wikipedia ikke er.
  2. Urigtige påstande om at være eller oplysninger der kan give folk urigtigt indtryk af, at brugeren har særlige beføjelser herunder at være patruljant, administrator, bureaukrat, forvalter, udvikler eller bot. Disse er tillidsposter, der varetages på vegne af fællesskabet og Wikimedia Foundation, og hvis autoriteter ikke må kunne drages i tvivl.
  3. Injurier, trusler, udhængning af, angreb på og misvisende påstande om bestemte brugere. Sober kritik af den almindelige adfærd på Wikipedia er dog tilladt. Ingen her er perfekte, så en vis selvkritik er aldrig af vejen, men det bør holdes i generelle toner. Er der problemer med enkelte brugere så tag det op med dem på deres brugerdiskussionssider eller evt. om nødvendigt med administratorerne (men vær forberedt på at de ikke nødvendigvis deler din opfattelse). Brug derimod aldrig din brugerside til hævntogter.
  4. Ting, der har til hensigt at bringe Wikipedia i miskredit eller skabe konflikter. Ligesom i ethvert andet fællesskab er sådan "sabotage" indefra uønsket, da den enes forsyndelser kan falde tilbage på alle. Dog vil man naturligvis ikke blive "straffet", hvis man har skrevet noget, der uoverlagt ender med eller blot skønnes af andre at kunne bringe Wikipedia i miskredit eller skabe konflikter, hvis man ikke havde dette for øje.

Udover ovennævnte gælder de generelle politikker og normer, herunder overholdelse af ophavsret og øvrig gældende dansk lovgivning, selv sagt også på brugersider og har altid forrang i tvivlstilfælde. Undtagen er dog i sagens natur reglerne om selvbiografier og til en vis grad reklame (sidstnævnte tillades men på behersket niveau jf. afsnittet ovenfor).

Brud på ovennævnte punkter og politikker og normer i øvrigt kan alt efter sagens karakter føre til blokering og eventuelt skrivebeskyttelse af brugerside. Om og i hvilket omfang dette måtte blive aktuelt vil blive vurderet af administratorerne.