Forskel mellem versioner af "Risikosætning"

Spring til navigation Spring til søgning
118 bytes tilføjet ,  for 10 år siden
m
r2.5.2) (robot Ændrer: nl:Lijst van R-zinnen; kosmetiske ændringer
m (r2.5.2) (robot Ændrer: nl:Lijst van R-zinnen; kosmetiske ændringer)
'''Risikosætninger''' (kort form '''R-sætninger''') er defineret i Annex III af [[Den Europæiske Union]]s [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:DA:HTML Direktiv 67/548/EØF]: ''Arten af de særlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer''. Listen blev konsolideret og genudgivet i [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:DA:HTML Direktiv 2001/59/EF], hvor man også kan finde oversættelser til andre EU-sprog.
 
Disse risikosætninger anvendes ikke blot i Europa, men også internationalt, og der arbejdes på en komplet international harmonisering. ''(Bemærk: Manglende R-sætninger indikerer sætninger der er blevet slettet eller erstattet med en anden.)''
 
== R-sætninger ==
* {{R1}}: Eksplosiv i tør tilstand
* {{R2}}: Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder
* {{R3}}: Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder
* {{R4}}: Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser
* {{R5}}: Eksplosionsfarlig ved opvarmning
* {{R6}}: Eksplosiv ved og uden kontakt med luft
* {{R7}}: Kan forårsage brand
* {{R8}}: Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer
* {{R9}}: Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer
* {{R10}}: Brandfarlig
* {{R11}}: Meget brandfarlig
* {{R12}}: Yderst brandfarlig
* {{R14}}: Reagerer voldsomt med vand
* {{R15}}: Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser
* {{R16}}: Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer
* {{R17}}: Selvantændelig i luft
* {{R18}}: Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp- luftblandinger dannes
* {{R19}}: Kan danne eksplosive peroxider
* {{R20}}: Farlig ved indånding
* {{R21}}: Farlig ved hudkontakt
* {{R22}}: Farlig ved indtagelse
* {{R23}}: Giftig ved indånding
* {{R24}}: Giftig ved hudkontakt
* {{R25}}: Giftig ved indtagelse
* {{R26}}: Meget giftig ved indånding
* {{R27}}: Meget giftig ved hudkontakt
* {{R28}}: Meget giftig ved indtagelse
* {{R29}}: Udvikler giftig gas ved kontakt med vand
* {{R30}}: Kan blive meget brandfarlig under brug
* {{R31}}: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre
* {{R32}}: Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre
* {{R33}}: Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug
* {{R34}}: Ætsningsfare
* {{R35}}: Alvorlig ætsningsfare
* {{R36}}: Irriterer øjnene
* {{R37}}: Irriterer åndedrætsorganerne
* {{R38}}: Irriterer huden
* {{R39}}: Fare for varig alvorlig skade på helbred
* {{R40}}: Mulighed for kræftfremkaldende effekt
* {{R41}}: Risiko for alvorlig øjenskade
* {{R42}}: Kan give overfølsomhed ved indånding
* {{R43}}: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
* {{R44}}: Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning
* {{R45}}: Kan fremkalde kræft
* {{R46}}: Kan forårsage arvelige genetiske skader
* {{R48}}: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning
* {{R49}}: Kan fremkalde kræft ved indånding
* {{R50}}: Meget giftig for organismer, der lever i vand
* {{R51}}: Giftig for organismer, der lever i vand
* {{R52}}: Skadelig for organismer, der lever i vand
* {{R53}}: Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
* {{R54}}: Giftig for planter
* {{R55}}: Giftig for dyr
* {{R56}}: Giftig for organismer i jordbunden
* {{R57}}: Giftig for bier
* {{R58}}: Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet
* {{R59}}: Farlig for ozonlaget
* {{R60}}: Kan skade forplantningsevnen
* {{R61}}: Kan skade barnet under graviditeten
* {{R62}}: Mulighed for skade på forplantningsevnen
* {{R63}}: Mulighed for skade på barnet under graviditeten
* {{R64}}: Kan skade børn i ammeperioden
* {{R65}}: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse
* {{R66}}: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud
* {{R67}}: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed
* {{R68}}: Mulighed for varig skade på helbred
== Kombinationer af R-sætninger ==
* {{R14/15}}: Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser
* {{R15/29}}: Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser
* {{R20/21}}: Farlig ved indånding og ved hudkontakt
* {{R20/22}}: Farlig ved indånding og ved indtagelse
* {{R20/21/22}}: Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
* {{R21/22}}: Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse
* {{R23/24}}: Giftig ved indånding og ved hudkontakt
* {{R23/25}}: Giftig ved indånding og ved indtagelse
* {{R23/24/25}}: Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
* {{R24/25}}: Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse
* {{R26/27}}: Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt
* {{R26/28}}: Meget giftig ved indånding og ved indtagelse
* {{R26/27/28}}: Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
* {{R27/28}}: Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse
* {{R36/37}}: Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne
* {{R36/38}}: Irriterer øjnene og huden
* {{R36/37/38}}: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden
* {{R37/38}}: Irriterer åndedrætsorganerne og huden
* {{R39/23}}: Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding
* {{R39/24}}: Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt
* {{R39/25}}: Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse
* {{R39/23/24}}: Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt
* {{R39/23/25}}: Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse
* {{R39/24/25}}: Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse
* {{R39/23/24/25}}: Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse
* {{R39/26}}: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding
* {{R39/27}}: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt
* {{R39/28}}: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse
* {{R39/26/27}}: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt
* {{R39/26/28}}: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse
* {{R39/27/28}}: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse
* {{R39/26/27/28}}: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse
* {{R42/43}}: Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden
* {{R48/20}}: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding
* {{R48/21}}: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt
* {{R48/22}}: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse
* {{R48/20/21}}: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt
* {{R48/20/22}}: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse
* {{R48/21/22}}: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse
* {{R48/20/21/22}}: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse
* {{R48/23}}: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding
* {{R48/24}}: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt
* {{R48/25}}: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse
* {{R48/23/24}}: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt
* {{R48/23/25}}: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse
* {{R48/24/25}}: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse
* {{R48/23/24/25}}: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse
* {{R50/53}}: "Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet"
* {{R51/53}}: "Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger vandmiljøet"
* {{R52/53}}: "Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet"
* {{R68/20}}: Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding
* {{R68/21}}: Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt
* {{R68/22}}: Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse
* {{R68/20/21}}: Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt
* {{R68/20/22}}: Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse
* {{R68/21/22}}: Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse
* {{R68/20/21/22}}: Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse
 
<!--==R-sætninger der ikke længere er i brug==
== Se også ==
 
* [[Sikkerhedssætning]]
* [[Material safety data sheet]]
<!--*[[Risk and Safety Statements]]-->
 
[[ko:유럽 연합 위험 규정]]
[[mk:Список на R-фрази]]
[[nl:Lijst van actuele R-zinnen]]
[[pl:Zwroty R]]
[[pt:Frases de risco]]
135.867

redigeringer

Navigationsmenu